Daling woningbouw

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is in ons land in het afgelopen jaar met 2 procent gedaald.

Er werden volgens het CBS 68.600 woningen voltooid tegen 70.000 in 2020. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met transformaties van gebouwen naar woningen. Dat waren er in 2020 10.200. De lichte daling van de woningproductie is in lijn met de afname van de afgegeven bouwvergunningen. In de provincie Flevoland nam de woningvoorraad als gevolg van nieuwbouw relatief het sterkst toe, nl. met 1,7 procent. In deze provincie was ook de grootste bevolkingsgroei. In Amsterdam, Utrecht en Almere werden de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd. De regering streeft ernaar om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, waarvan tweederde in de sociale sector.   

Bericht CBS

Verenigde Staten

Marktontwikkelingen

De lange rentetarieven ondergingen in de afgelopen periode weinig verandering. De Amerikaanse centrale bank besloot om het monetaire beleid onveranderd te laten. Volgens bankpresident Powell houden de aanbodproblemen in de productie langer aan dan was verwacht. De inflatie verspreidt zich daardoor naar andere goederen en diensten, waardoor ook de lonen sterk toenemen. Bovendien is de economie in voldoende mate hersteld. Powell maakte duidelijk dat de Fed fundsrate in maart zal worden verhoogd. Het is de eerste renteverhoging in zeven jaar. Hij sluit niet uit dat de rente sneller zal worden verhoogd dan in voorgaande perioden van monetaire verkrapping. Een renteverhoging met 50 basispunten in een keer behoort daarbij ook tot de mogelijkheden. Marktpartijen werden verrast door deze uitspraken en stelden hun verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid bij. De vraag is nu of de ECB zal vasthouden aan haar monetaire beleid. De ECB buigt zich op donderdag 3 februari over het monetaire beleid.  

Persverklaring Fed

  

Standen per 28 januari 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  0,32(0,24) 1,78 (1,78)
Eurozone

-0,55 (-0,57)

0,42 (0,38)

Duitsland   -0,04 (-0,07)
Frankrijk   0,31 (0,28)
Nederland 0,08 (0,05)
Eurokoers USD 1,114 (1,145)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen, januari: 113,8 (december: 115,2)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 1,7%, 5,5% j.o.j. (derde kwartaal: 4,9% j.o.j.)
 • consumptieprijs, december: 0,4%, 5,8% j.o.j. (november: 5,7% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, januari: 52,4 (december: 53,3); industrie 59,0 (58,0), dienstensector 52,2 (53,1)
 • index economisch sentiment, januari: 112,7 (december: 113,8)
 • consumentenvertrouwen, januari: -8,5 (december: -8,4)
 • geldhoeveelheid (M3), december: 7,3% j.o.j. (november: 7,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, januari: 54,3 (december: 49,9) 
 • ondernemersvertrouwen, januari: 95,7 (december: 94,8)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, januari: 52,7 (december: 55,8)
 • ondernemersvertrouwen, januari: 106,7 (december: 109,1)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,7%, 5,4% j.o.j. (derde kwartaal: 3,5% j.o.j.)
 • consumptie, december: 0,2%, -5,1% j.o.j. (november: 14,8% j.o.j.)

NEDERLAND

 • werkloosheid, december: +10.000, 3,8% (november: 3,7%).
 • consumptie, november: 8,7% j.o.j. (oktober: 8,3% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, januari: -28 (december: -25)
 • producentenvertrouwen, januari: +9,0 (december: +10,2)
 • producentenprijsindex, december: -0,2%, 18,7% j.o.j. (november: 20,1% j.o.j.)
  

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijsindex, januari (10/2). 
 • Eurozone: werkloosheid, december (1/2), consumentenprijsindex, januari (2/2), ECB-raad (3/2).
 • Nederland: consumentenprijsindex, januari (10/2).

De internationale conjunctuur wordt nog altijd gedomineerd door de ontwikkeling van de coronapandemie. De omikron-variant is in de meeste westerse landen inmiddels dominant. De variant is minder ziekmakend dan de deltavariant, maar is wel aanzienlijk besmettelijker. Bovendien heeft een groot deel van de bevolking een derde zgn. boosterprik ontvangen. Doordat veel mensen besmet raken, neemt de immuniteit van het virus onder de bevolking toe. Als gevolg van quarantaineregels neemt de uitval van werknemers in tal van sectoren toe. De verwachting is dat dit probleem tijdelijk is. De economie zou daardoor in het voorjaar kunnen herstellen. De problemen in verband met de aanvoer van intermediaire producten en grondstoffen zullen voorlopig nog aanhouden en in de loop van het jaar gaan afnemen. De politieke spanningen rond Oekraine houden de gasmarkt in de greep. We voorzien hierdoor niet dat de inflatie snel zal gaan afnemen. 

De Amerikaanse economie zal in 2022 met ca. 4,0 procent groeien. In 2021 is de groei uitkomen op 5,7 procent. Het monetaire beleid wordt in de loop van 2022 verkrapt. Bovendien nemen de positieve effecten van het overheidsbeleid af . De consumptie wordt geremd door de opgelopen inflatie. In 2022 wordt een gemiddelde inflatie van 3,7 procent verwacht, ongeveer gelijk aan de geldontwaarding in het afgelopen jaar.

In de eurozone groeit de economie dit jaar naar verwachting met 3,7 procent. In 2021 nam het bbp nog met ca. 5,0 procent toe. De afname van de groei wordt evenals in de Verenigde Staten mede veroorzaakt door een afname van de stimulerende effecten van het overheidsbeleid. Het monetaire beleid van de ECB blijft wel ruim in vergelijking met dat van de Amerikaanse centrale bank. De inflatie loopt in 2022 op naar 3,1 procent, 0,5 procentpunt meer dan in het afgelopen jaar. 

De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 4,6 procent in 2021 naar 2,7 procent in dit jaar. In het eerste kwartaal wordt de bedrijvigheid nog gedrukt door de lock down. De beperkende maatregelen zijn inmiddels voor een groot deel losgelaten, waardoor de economie zich zal herstellen. De inflatie komt in 2022 naar verwachting uit op ca. 3,8 procent, 1,0 procentpunt hoger dan in het afgelopen jaar. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023 
Verenigde Staten   -3,4 5,7(5,6) 4,0  2,5

Eurozone

 

-6,4

5,0

3,7

 2,2
Nederland   -3,8 4,6 2,7  2,3
     
Inflatie   2020 2021 2022  2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 3,7  2,7
Eurozone   0,3 2,6 3,1  1,8
Nederland   1,1 2,8 3,8  2,3 

Rentevisie

Het monetaire beleid wordt internationaal geleidelijk minder ruim. De ECB blijft een wat ruimer monetair beleid voeren dan de Fed. De centrale bank zal ook na de beëindiging van het pandemic emergency purchase programme (PEPP) effecten blijven opkopen en de rente in 2022 nog niet gaan verhogen. We verwachten dat de lange rentetarieven geleidelijk wat oplopen.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 

euribor 3 mnd.

-0,55

-0,5 tot -0,3 

euroswap 5 jaar 0,17  0,2 - 0,4   
euroswap 10 jaar 0,42  0,5 - 0,7 
euroswap 30 jaar   0,48  0,8 - 1,0  

 

Yieldcurve

 

    

 

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.