Fed verhoogt rente

De Amerikaanse centrale bank heeft de rente op 16 maart met 0,25 procentpunt verhoogd.

De fed fundsrate komt daarmee op een niveau van 0,25 tot 0,50 procent. De centrale bank verwacht dat de rente in de loop van dit jaar verder zal worden verhoogd. Daarbij worden stappen van 50 basispunten niet uitgesloten. Aan het einde van dit jaar zou het officiele tarief op 1,9 procent komen.De Fed wil daarmee de opgelopen inflatie tegengaan. De economische groei zal daardoor afnemen. Opmerkelijk is dat de Fed niet verwacht dat de werkloosheid in de komende jaren zal oplopen. Het lijkt niet onaannemelijk dat een sterke rentestijging op termijn de investeringsgroei en daarmee ook de werkgelegenheid zal afremmen, Daar komt bij dat de economische vooruitzichten, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, onzekerder zijn geworden. Het valt daardoor te bezien of de Fed de rente inderdaad in het voorgenomen tempo zal verhogen.    

De toename van de economische onzekerheid in ons land werd onderstreept door een nieuwe daling van het consumentenvertrouwen. De index daalde 9 punten, naar -39. Dat is beduidend lager dan bij de uitbraak van het coronavirus en nipt boven het dieptepunt dat in het begin van 2013 werd bereikt. Het is het eerste onderzoek waarin de oorlog in Oekraïne is meegenomen. Vooral het economisch klimaat werd in maart negatiever beoordeeld. De deelindicator van het klimaat daalde van -46 naar -58.  De indicator van de koopbereidheid nam af van -20 naar -26. De cijfers maken duidelijk dat de consumptiegroei zal afnemen. Dat heeft te maken met de toenemende onzekerheid en de oplopende energieprijzen. De regering heeft om deze reden besloten om de accijnzen op brandstoffen per 1 april te verlagen en wel met 17,3 cent per liter benzine en 11,1 per liter diesel. De accijnsverlaging is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de gevolgen van de hoge inflatie te verzachten. Andere Europese landen kondigden vergelijkbare maatregelen aan. 

 

Nederland

Marktontwikkelingen

Het voornemen van de Fed om de rente sneller te verhogen dan verwacht had zijn weerslag op de financiële markten. De lange rentetarieven liepen in de afgelopen periode verder op. Dat gold ook voor Europa, al bleven de rentetarieven daar nog op een relatief laag niveau. Het marktsentiment werd wat minder bepaald door de ontwikkelingen in  Oekraïne. De opmars van het Russische leger lijkt op de meeste plaatsen gestuit, waardoor een patstelling tussen de beide partijen is ontstaan. Een oplossing van het conflict is echter nog ver weg. 

 

Standen per 25 maart 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  0,98 (0,83) 2,48 (2,00)
Eurozone -0,48 (-0,50) 1,19 (0,94)
Duitsland   0,51 (0,26)
Frankrijk   0,99 (0,75)
Nederland 0,80 (0,54)
Eurokoers USD 1,098 (1,097)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • detailhandelsomzet(volume), februari: -0,5%, 9,0% j.o.j.(januari: 6,0% j.o.j.)
 • industriële productie, februari: 0,5%, 7,5% j.o.j. (januari: 3,6% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, februari: 2,4%, 14,6% j.o.j. (januari: 13,6% j.o.j.)
 

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, maart: 54,5 (februari: 55,5)
 • consumentenvertrouwen, maart: -18,7 (februari: -8,8)
 • industriële productie, januari: 0,0%, -1,3% j.o.j. (december: 2,0% j.o.j.)
 • loonkosten, vierde kwartaal: 0,7%, 2,1% j.o.j. (derde kwartaal: 2,4% j.o.j.)

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen, maart: 90,8 (februari: 98,9)

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, maart: 106,6 (februari: 112,7)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, maart: -39 (-30)
 • consumptie, januari: 11,1% j.o.j. (december: 4,8% j.o.j.)
 • werkloosheid, februari: -18.000, 3,4% (januari: 3,6%)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 1,0%, 6,5% j.o.j. (herzien van 0,9%, 6,2% j.o.j.)
   

Agenda

 • Verenigde Staten: consumptieprijs, februari (31/3). 
 • Eurozone: index economisch sentiment (30/3), werkloosheid, februari (31/3), consumentenprijsindex, maart (1/4).
 • Nederland: producentenvertrouwen, maart (30/3).

In de meeste westerse landen zal de economie in 2022 aantrekken, nadat de overheden de beperkende maatregelen in verband met de omikron-variant hebben losgelaten. Als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de onzekerheid over het verwachte economisch herstel echter toegenomen. De prijzen voor energie en grondstoffen zijn verder opgelopen en de handel met Rusland, Oekraïne en Belarus is grotendeels stil komen te liggen. De inflatie blijft hoog als gevolg van de opgelopen energieprijzen en de aanhoudende verstoringen in de aanvoer van intermediaire producten en grondstoffen. 

De Amerikaanse economie zal in 2022 met circa 4,0 procent groeien. In 2021 is de groei uitgekomen op 5,7 procent. Het monetaire beleid wordt in de loop van 2022 verkrapt. Bovendien nemen de positieve effecten van het overheidsbeleid af . De consumptie wordt geremd door de opgelopen inflatie. In 2022 wordt een gemiddelde inflatie van 4,7 procent verwacht tegen 3,7 procent in het afgelopen jaar.

In de eurozone groeit de economie dit jaar naar verwachting met 3,2 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,3 procent toe. De afname van de groei wordt evenals in de Verenigde Staten mede veroorzaakt door een afname van de stimulerende effecten van het overheidsbeleid. Het monetaire beleid van de ECB blijft wel ruim in vergelijking met dat van de Amerikaanse centrale bank. De inflatie loopt op van 2,6 procent in 2021 naar 4,0 procent dit jaar. 

De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 5,0 procent in 2021 naar 3,1 procent in dit jaar, wat meer dan eerder was voorzien. Dat had te maken met het feit dat de overheid de beperkende maatregelen eerder kon loslaten dan was aangenomen. Het herstel van de bestedingen zal echter door de hoge inflatie minder krachtig zijn dan was gehoopt. De geldontwaarding komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ca. 6,0 procent. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023 
Verenigde Staten   -3,4 5,7 4,0  2,5
Eurozone   -6,4 5,3 3,2  1,9
Nederland   -3,8 5,0(4,8) 3,1  1,9
     
Inflatie   2020 2021 2022  2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 4,7  3,2
Eurozone   0,3 2,6 4,0  2,2
Nederland   1,1 2,8 6,0  2,3

Rentevisie

Afgaande op recente uitspraken van centrale bankiers lijkt het waarschijnlijk dat de ECB de effectenaankopen medio dit jaar zal beëindigen. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een eerste verhoging van de officiële tarieven voor het einde van 2022. Ook andere centrale banken zullen het monetaire beleid naar verwachting verkrappen.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd. -0,48  0,0 - 0,2  
euroswap 5 jaar 0,95  0,5 - 0,7    
euroswap 10 jaar 1,19  0,7 - 0,9 
euroswap 30 jaar  1,02  1,0 - 1,2   

 

Yieldcurve

        

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.