Pensioenleeftijd in 2021 gestabiliseerd.

In 2021 gingen in ons land ruim 100.000 werknemers met pensioen.

Dat is 7,1 procent van de werknemers van 55 jaar of ouder. Dat is iets meer dan in voorgaande jaren. In 2019 ging nog 5,5 procent van de oudere werknemers met pensioen. De stijging zal mede te maken hebben met het besluit van de overheid om de AOW-leeftijd niet te verhogen. Deze leeftijd bleef in 2020 en 2021 stabiel op 66 jaar en 4 maanden. Deze leeftijd wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de leeftijdsverwachting. Op langere termijn werken we overigens steeds langer. In de periode 2000-2006 bedroeg de gemiddelde pensioenleeftijd 61 jaar. In 2021 stabiliseerde deze leeftijd op 65 jaar en 3 maanden. Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat driekwart van de werknemers van 45 tot 65 jaar bereid is om eventueel door te werken. Financiële overwegingen spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook andere factoren zijn van belang, zoals de mogelijkheid om minder uren of dagen per week te werken of de mogelijkheid om fysiek en/of psychisch lichter werk te verrichten. 

Artikel CBS

 

Marktontwikkelingen

De lange rentetarieven liepen in de afgelopen periode verder op. Het marktsentiment wordt nog steeds gedomineerd door de vrees voor een verkrapping van het monetaire beleid. De ogen van beleggers zijn vooral gericht op de Fed die op 4 mei bijeenkomt en dan waarschijnlijk zal besluiten tot een renteverhoging van 50 basispunten. De ECB gaf na de beleidsvergadering van 14 maart aan, dat een rente-aanpassing (lees: renteverhoging) eerst wordt overwogen, nadat de effectenaankopen zijn beëindigd. Dit zal naar de huidige inzichten in het derde kwartaal zijn. De inflatie ligt in het eurogebied momenteel zelfs hoger dan in de Verenigde Staten, nl. op 7,2 procent.  

 

 

Standen per 22 april 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  1,21 (1,01) 2,90 (2,72)
Eurozone -0,43 (-0,45) 1,68 (1,40)
Duitsland   0,95 (0,68)
Frankrijk   1,39 (1,25)
Nederland 1,20 (1,00)
Eurokoers USD 1,078 (1,086)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • detailhandelsomzet (volume), maart: -0,7%, -1,5% j.o.j. (februari: 9,5% j.o.j.)
 • industriële productie, maart: 0,9%, 5,5% j.o.j. (februari: 7,5% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, maart: 2,3%, 15,7% j.o.j. (februari: 14,7% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, maart: 1,2%, excl. voedsel en energie 0,3%, 8,6% j.o.j. (februari: 7,9% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriële productie, februari: 0,7%, 2,0% j.o.j. (januari: -1,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, maart: 2,4%, 7,4% j.o.j. (herzien van 2,5%, 7,5% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, april: -17,5 (maart: -18,7)
 • inkoopmanagersindex, april: 55,8 (maart: 54,9)
 • begrotingssaldo, 2021: -3,6% bbp (2020: -7,5% het bbp)
 • bruto overheidsschuld, 2021: 11.720 miljard euro, 95,6% bbp (2020: 97,2% bbp).

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, april: 105,9 (maart: 106,8)

NEDERLAND

 • werkloosheid, maart: -9.000, 3,3% (februari: 3,4%)
 • werkgelegenheid, maart: +60.000, 3,5% j.o.j. (februati: 2,6% j.o.j.)
 • consumptie (volume), februari: 13,8% j.o.j. (januari: 11,1% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, april: -48 (maart: -39)

Agenda

 • Verenigde Staten: bruto binnenlands product, eerste kwartaal (28/4), consumentenprijs, maart (29/4), bijeenkomst Fed (4/5).
 • Eurozone: index economisch sentiment (28/4), bruto binnenlands product, eerste kwartaal (29/4), werkloosheid, maart (3/5).
 • Nederland: producentenvertrouwen, april (28/4).

In de meeste westerse landen zal de economie in 2022 aantrekken, nadat de overheden de beperkende maatregelen in verband met de omikron-variant hebben losgelaten. Als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de onzekerheid over het verwachte economisch herstel echter toegenomen. De prijzen voor energie, voedsel en andere belangrijke grondstoffen zijn verder opgelopen en de handel met Rusland, Oekraïne en Belarus is grotendeels stil komen te liggen. De inflatie blijft hoog als gevolg van de opgelopen energieprijzen en de aanhoudende verstoringen in de aanvoer van intermediaire producten en grondstoffen. 

De Amerikaanse economie zal in 2022 met circa 4,0 procent groeien. In 2021 is de groei uitgekomen op 5,7 procent. Het monetaire beleid wordt in de loop van 2022 verkrapt. Bovendien nemen de positieve effecten van het overheidsbeleid af . De consumptie wordt geremd door de opgelopen inflatie. In 2022 wordt een gemiddelde inflatie van 6,4 procent verwacht tegen 3,9 procent in het afgelopen jaar.

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 3,2 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,3 procent toe. De afname van de economische groei wordt evenals in de Verenigde Staten mede veroorzaakt door een afname van de stimulerende effecten van het overheidsbeleid. Het monetaire beleid van de ECB blijft wel ruim in vergelijking met dat van de Amerikaanse centrale bank. De inflatie loopt op van 2,6 procent in 2021 naar ca. 5,8 procent dit jaar. 

De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 5,0 procent in 2021 naar 3,1 procent in dit jaar. Dat had te maken met het feit dat de overheid de beperkende maatregelen eerder kon loslaten dan was aangenomen. Het herstel van de bestedingen zal echter door de hoge inflatie minder krachtig zijn dan was gehoopt. De geldontwaarding komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ca. 9,5 procent. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023 
Verenigde Staten   -3,4 5,7 4,0  2,5
Eurozone   -6,4 5,3 3,2  1,9
Nederland   -3,8 5,0 3,1  1,9
     
Inflatie   2020 2021 2022  2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 6,4  3,9
Eurozone   0,3 2,6 5,8  2,4
Nederland   1,1 2,8 9,5  3,0

Rentevisie

De oplopende inflatieverwachtingen leiden ertoe, dat de ECB in navolging van andere centrale banken het monetaire beleid eerder zal verkrappen dan was verwacht. We gaan ervan uit, dat de centrale bank de officiële tarieven tweemaal met 25 basispunten zal verhogen. In de loop van 2023 zal de rente naar verwachting verder worden verhoogd. De ECB heeft al besloten om de effectenaankopen in het derde kwartaal van dit jaar te beëindigen. 

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd. -0,45  0,5 - 0,7  
euroswap 5 jaar  1,20  1,3 - 1,5  
euroswap 10 jaar  1,40  1,5 - 1,7
euroswap 30 jaar   1,19  1,8 - 2,0   

 

Yieldcurve

         

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.