Amerikaanse economie gekrompen

Het bbp van de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal onverwacht gedaald.

Het bbp nam met 0,4 procent af. De daling was vooral het gevolg van een daling van de export. De binnenlandse vraag ontwikkelde zich gunstiger. Zo steeg de private consumptie met 0,7 procent en de investeringen in vaste activa met 1,8 procent. Sommige analisten waarschuwden voor een recessie. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan is het duidelijk dat geen enkel scenario mag worden uitgesloten. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat de Amerikaanse economie er nog altijd relatief goed voorstaat.  Evenals in de Europese landen hebben huishoudens tijdens de coronacrisis veel gespaard. Ze hebben hierdoor ruimte om meer te besteden. Bovendien neemt de werkgelegenheid nog steeds toe en stijgen de lonen aanzienlijk. Het vertrouwen van consumenten is weliswaar wat gedaald, maar ligt nog op een relatief hoog niveau. Vanwege deze redenen gaan we er vooralsnog vanuit dat de Amerikaanse economie dit jaar minder sterk zal groeien, maar niet in een recessie zal komen.   

Voor de eurozone zijn de ramingen eveneens wat verlaagd. In de eurozone groeide de economie in het eerste kwartaal volgens Eurostat licht, nl. met 0,2 procent. In Italië nam het bbp met 0,2 procent af. Ook het bbp van Frankrijk (nulgroei) stelde teleur. De Spaanse economie groeide met 0,8 procent. Hoe de Nederlandse economie zich in het eerste kwartaal heeft ontwikkeld is nog niet bekend. Het CBS publiceert op 17 mei de data van het bbp over het eerste kwartaal van dit jaar.

 

Verenigde Staten 

  

Marktontwikkelingen

De Federal Reserve besloot ondanks de krimp van de economie tot een verkrapping van het monetaire beleid. De fed fundsrate werd conform de marktverwachtingen met 50 basispunten opgetrokken naar 0,75 tot 1,0 procent. Het is voor het eerst in 22 jaar dat de rente met een half procent werd verhoogd. De lange rentetarieven liepen de afgelopen twee weken verder op. Op de valutamarkten won de Amerikaanse dollar licht terrein ten opzichte van de euro.

 

Standen per 6 mei 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  1,40 (1,21) 3,12 (2,90)
Eurozone -0,42(-0,43) 1,94 (1,68)
Duitsland   1,07 (0,95)
Frankrijk   1,67 (1,39)
Nederland 1,42 (1,20)
Eurokoers USD 1,057 (1,078)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen (CB), april: 107,3 (maart: 107,6)
 • inkoopmanagersindex industrie, april: 55,4 (april: 57,1)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, april: 57,1 (maart: 58,3)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -0,4%, 3,6% j.o.j. (vierde kwartaal: 5,5% j.o.j.)
 • consumptieprijs, maart: 0,9%, 6,6% j.o.j. (februari: 6,3% j.o.j.) 

EUROZONE

 • index economisch sentiment, april: 105,0 (maart: 106,7)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,2%, 5,0% j.o.j. (vierde kwartaal: 4,7% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), maart: -0,4%, 0,9% j.o.j. (februari: 5,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, maart: -76.000, 6,8% (februari: 6,9%, herzien van 6,8%)
 • consumentenprijsindex, april: 0,6%, excl. voedsel en energie 1,1%, 7,5% j.o.j. (maart: 7,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, maart: 5,3%, excl. energie 2,1%, 36,8% j.o.j. (februari: 31,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen, april: 91,8 (maart: 90,8)
 • industriële productie, maart: -5,0%, -4,1% j.o.j. (februari: 2,1% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • industriële productie, maart: -0,5%, 0,1% j.o.j. (februari; 2,1% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, april: +10,8 (maart: +8,7)
 • producentenprijsindex, maart: 4,8%, 24,3% j.o.j. (februari: 20,9% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), maart: 14,7%, 3,6% j.o.j. (februari: 11,9% j.o.j.)

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijsindex, april (11/5).
 • Eurozone: consumentenvertrouwen, mei (20/5)
 • Nederland: bruto binnenlands product, eerste kwartaal (17/5), werkloosheid, april (19/5), consumentenvertrouwen, mei (20/5).

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ongunstiger geworden. Het IMF gaat in zijn onlangs gepubliceerde Economic Outlook uit van een toename van het bbp met 3,6 procent. In januari werd nog een economische groei van 4,4 procent verwacht. In 2023 groeit de wereldeconomie naar verwachting eveneens met 3,6 procent, 0,2 procentpunt minder dan in januari werd geraamd. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 3,0 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staar tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,5 procent in 2021 naar ca. 7 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,3 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 5,8 procent dit jaar

De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 5,0 procent in 2021 naar 3,1 procent in dit jaar. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De geldontwaarding komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ca. 9,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023 
Verenigde Staten   -3,4 5,7 3,0(4,0)  2,5
Eurozone   -6,4 5,3 2,8(3,2)  2,1(1,9)
Nederland   -3,8 5,0 3,1  1,7(1,9)
     
Inflatie   2020 2021 2022  2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 6,9(6,4)  3,5(3,9)
Eurozone   0,3 2,6 5,8  2,4
Nederland   1,1 2,8 9,5  3,0

Rentevisie

De ECB zal het monetaire beleid geleidelijk verkrappen. Dit jaar zullen de officiële tarieven naar verwachting tweemaal met 25 basispunten worden verhoogd. In de loop van 2023 zal de rente verder worden verhoogd. De ECB heeft al besloten om de effectenaankopen in het derde kwartaal van dit jaar te beëindigen. 

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd. -0,42  0,5 - 0,7  
euroswap 5 jaar  1,62  1,3 - 1,5  
euroswap 10 jaar  1,94  1,5 - 1,7
euroswap 30 jaar   1,61  1,8 - 2,0   

 

Yieldcurve

          

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.