Meer financiële steun voor Oekraïne

De Europese Commissie heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne aangekondigd.

Het gaat om leningen voor een totaal bedrag van 9 miljard euro voor macro-economische ondersteuning. De financiële steun zal worden aangevuld door leningen van bilaterale en multilaterale partners, waaronder de G7. Het gaat om leningen met lange looptijden tegen lage rentetarieven dankzij de garantie van de EU-begroting. De nieuwe leningen komen bovenop de financiële steun van 6,1 miljard die eerder aan de Oekraïne werd toegezegd. De economie van het land is als gevolg van de oorlog vrijwel  ingestort. Het bbp zal naar verwachting met 30 tot 50 procent dalen en de belastinginkomsten zullen zelfs met 50 tot 80 procent teruglopen. Het Russische leger heeft de havens geblokkeerd, waardoor de exportinkomsten sterk zijn gedaald. De economische schade loopt in de honderden miljarden euro. De schade aan de fysieke infrastructuur wordt geraamd op meer dan 100 miljard. De overheid heeft volgens de regering van Oekraïne maandelijks een bedrag van 5 tot 7 miljard dollar nodig. Het Amerikaanse Congres ging op 19 mei akkoord met een extra steunpakket van 40 miljard dollar. De totale financiële steun van de Verenigde Staten aan Oekraïne komt daarmee sinds het uitbreken van de oorlog op meer dan 50 miljard dollar.

De opbouw van Oekraïne na de oorlog dient volgens de Europese Commissie internationaal te worden aangepakt. De commissie als vertegenwoordiger van de EU en de regering van Oekraïne zullen in een overkoepelende organisatie, the Ukraine reconstruction platform, gaan samenwerken. Deze organisatie zal worden ondersteund door administratieve en technische assistentie van de EU. De commissie beoogt volgens het persbericht om de grondslagen te leggen voor een vrij en welvarend land met Europese waarden dat goed geïntegreerd is in de Europese en globale economie. Hoewel dit niet expliciet wordt gesteld, is het duidelijk dat de Europese Commissie aanstuurt op toetreding van Oekraïne tot de EU. De regeringen van de lidstaten zijn op dit punt nog terughoudend. Oekraïne zal uiteraard net als andere landen moeten voldoen aan de criteria, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat toetreding van het land nog tientallen jaren zal duren, zoals de Franse regering onlangs nog stelde.

Persbericht Europese Commissie

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal volgens het CBS niet gegroeid. De private consumptie daalde met 0,1 procent. Gedurende een deel van het kwartaal waren nog beperkende maatregelen in verband met Covid-19 van kracht. Bovendien stegen de energie- en voedselprijzen, waardoor huishoudens minder ruimte hebben voor andere uitgaven. De investeringen in vaste activa namen met 0,8 procent toe, vooral in woningen werd meer geïnvesteerd dan in het vierde kwartaal van 2021.  

Nederland

Marktontwikkelingen

Na een periode van sterke stijgingen daalden de lange rentetarieven in de afgelopen twee weken. De inflatievrees werd enigszins getemperd door een lichte daling van de consumentenprijsstijging in de Verenigde Staten. De tienjaars swaprate daalde zodoende met ca. 25 basispunten naar 1,68 procent.    

 

Standen per 20 mei 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  1,51 (1,40) 2,78 (3,12)
Eurozone -0,35(-0,42) 1,68 (1,94)
Duitsland   0,98 (1,07)
Frankrijk   1,46 (1,67)
Nederland 1,23 (1,42)
Eurokoers USD 1,056 (1,057)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenprijsindex, april: 0,3%, excl. voedsel en energie 0,6%, 8,2% j.o.j. (maart: 1,2%, 8,6% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, april: 1,3%, 16,3% j.o.j. (maart: 15,7% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), april: 0,6%, 0,0% j.o.j. (maart: 0,2%, -1,1% j.o.j., herzien van -0,5%, -1,8% j.o.j.)
 • industriële productie, april: 1,1%, 6,4% j.o.j. (maart: 5,4% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriële productie, maart: -1,8%, -0,8% j.o.j. (februari: 1,7% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, mei: -21,1 (april: -22,0)

NEDERLAND

 • industriële productie, maart: 0,3%, 0,6% j.o.j. (februari; 2,7% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,0%, 7,0% j.o.j. (vierde kwartaal: 6,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: -11.000, 3,2% (maart: -9.000, 3,3%)
 • werkgelegenheid, april: +38.000, 3,9% j.o.j. (maart: +60.000, 3,5% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, mei: -48 (april: -39)

Agenda

 • Verenigde Staten: consumptieprijs, april(27/5).
 • Eurozone: inkoopmanagersindex, mei(24/5), index economisch sentiment(30/5), consumentenprijsindex, mei(31/5), werkloosheid, april(1/6).
 • Nederland: producentenvertrouwen, mei(30/5) 

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ongunstiger geworden. Het IMF gaat in zijn onlangs gepubliceerde Economic Outlook uit van een toename van het bbp met 3,6 procent. In januari werd nog een economische groei van 4,4 procent verwacht. In 2023 groeit de wereldeconomie naar verwachting eveneens met 3,6 procent, 0,2 procentpunt minder dan in januari werd geraamd. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 3,0 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staar tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,5 procent in 2021 naar ca. 7 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,3 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 5,8 procent dit jaar

De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 5,0 procent in 2021 naar 3,1 procent in dit jaar. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De geldontwaarding komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ongeveer 9,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023 
Verenigde Staten   -3,4 5,7 3,0  2,5
Eurozone   -6,4 5,3 2,8  2,1
Nederland   -3,8 5,0 3,1  1,7
     
Inflatie   2020 2021 2022  2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 6,9  3,5
Eurozone   0,3 2,6 5,8  2,4
Nederland   1,1 2,8 9,5  3,0

Rentevisie

De ECB zal het monetaire beleid geleidelijk verkrappen. Dit jaar zullen de officiële tarieven naar verwachting tweemaal met 25 basispunten worden verhoogd. In de loop van 2023 zal de rente verder worden verhoogd. De ECB heeft al besloten om de effectenaankopen in het derde kwartaal van dit jaar te beëindigen. 

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd. -0,35  0,5 - 0,7  
euroswap 5 jaar  1,36  1,3 - 1,5  
euroswap 10 jaar  1,68  1,5 - 1,7
euroswap 30 jaar   1,49  1,8 - 2,0   

 

Yieldcurve

            

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.