Inflatie eurozone naar recordhoogte

De inflatie is in mei verder opgelopen naar 8,1%.

In april bedroeg de inflatie in het eurogebied nog 7,4 procent. Maand-op-maand stegen de consumptieprijzen in mei met 0,8 procent tegen 0,6 procent in april. De geldontwaarding raakt daarmee verder verwijderd van de ECB-doelstelling van 2 procent. In Nederland daalden de prijzen in mei tegen de Europese trend in met 0,8 procent. Op jaarbasis blijft de inflatie met 10,2 procent nog wel ruim boven het gemiddelde niveau in het eurogebied. Voorlopig lijkt er geen einde te komen aan de oplopende inflatie in het eurogebied. De olieprijs is in de afgelopen weken opgelopen tot ongeveer 115 dollar per vat. Deze stijging hangt samen met de boycot van Russische olie en olieproducten waarover de EU het op 30 mei na moeizame onderhandelingen eens werd. Bovendien beginnen de lonen aan te trekken. De gemiddelde loonstijging in nieuw afgesloten arbeidsovereenkomsten steeg volgens data van de ECB van 1,6 procent in het vierde kwartaal naar 2,8 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

De olieboycot is de meest serieuze economische sanctie van de Europese unie tegen Rusland tot nu toe. De olie-invoer via de zgn. Droezjba (vriendschap) pijpleiding valt voorlopig buiten de boycot. Hongarije, Tsjechië en Slowakije hebben geen havens en kunnen daardoor niet onmiddellijk en slechts tegen hoge kosten overstappen op andere leveranciers. Duitsland en Polen die ook olie over land invoeren uit Rusland hebben toegezegd deze invoer aan het einde van dit jaar te beëindigen. De EU verwacht dat de invoer van Russische olie als gevolg van de boycot met 90 procent zal afnemen. Naast de olieboycot werd onder meer besloten om Sberbank, de grootste bank van het land, te weren van het internationale betalingssysteem Swift en contacten met drie Russische staatszenders te verbreken. De Opec heeft in reactie op een verzoek van de G7 besloten om de olieproductie te verhogen. 

Kroatië voldoet volgens de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank aan de voorwaarden om als twintigste land toe te treden tot de eurozone. Indien de andere EU-landen en het Europese Parlement hiermee instemmen, dan zal het kleine Oosteuropese land per 1 januari 2023 de euro invoeren. Het bbp van de eurozone zal als gevolg van de toetreding van Kroatië met 0,5 procent toenemen. 

 

Persbericht Europese Commissie

Kroatie

Eurozone

 

Marktontwikkelingen

De afgelopen twee weken zijn de lange rentetarieven opnieuw opgelopen. De vraag is hoe de ECB zal reageren op de tegenvallende inflatiecijfers. President Lagarde heeft tot nu toe vastgehouden aan de lijn dat het monetaire beleid geleidelijk zal worden verkrapt. Dat betekent dat de rente later dit jaar in stapjes van 25 basispunten zal worden verhoogd.  

 

Standen per 6 juni 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  1,67 (1,51) 3,04 (2,78)
Eurozone -0,31(-0,35) 2,02 (1,68)
Duitsland   1,25 (0,98)
Frankrijk   1,85 (1,46)
Nederland 1,63 (1,23)
Eurokoers USD 1,073 (1,056)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen (CB), mei: 106,4 (april: 108,6)
 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 56,1 (april : 55,4)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, mei: 55,9 (april: 57,1)
 • werkgelegenheid, mei: +390.000, 4,5% j.o.j. (april: +436.000, 4,6%)
 • werkloosheid, mei: 3,6% (april: 3,6%)
 • uurlonen, mei: 0,3%, 5,2% j.o.j. (april: 5,5% j.o.j.)
 • consumptieprijs, april: 0,2%, 6,3% j.o.j. (maart: 6,6% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, mei: 54,9 (april: 55,8); dienstensector 56,3(57,7), industrie 54,4(55,5)
 • index economisch sentiment, mei: 105,0 (april: 104,9)
 • detailhandelsomzet (volume), april: -1,3%, 4,1% j.o.j. (maart: 1,8% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: -98.000, 6,8% (maart: -34.000, 6,8%)
 • consumentenprijsindex, mei: 0,8%, 8,1% j.o.j. (april: 7,4% j.o.j.); excl. voedsel en energie: 0,5%, 3,8% j.o.j. (april: 3,5% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, april: 1,2%, 37,2% j.o.j. (maart: 36,9% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid (M3), april: 6,2% j.o.j. (maart: 6,4% j.o.j.)

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen (Ifo), mei: 93,0 (april: 91,9)
 • detailhandelsomzet (volume), april: -5,4%, -0,4% j.o.j. (maart: -1,7% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, mei: 105,6 (april: 105,5)
 • industriële productie, april: -0,1%, -0,3% j.o.j. (maart: 0,1% j.o.j.)
 • consumptie (volume), april: -0,4%, 7,2% j.o.j. (maart: -2,7% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, mei: +9,9 (april: +10,8)
 • detailhandelsomzet (volume), april: -1,1%, 1,7% j.o.j. (maart: 3,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, april: 4,0%, 27,4% j.o.j. (maart: 24,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, mei: -0,8%, 10,2% j.o.j. (april: 11,2% j.o.j.)
 

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijsindex, mei (10/6), bijeenkomst Fed (15/6). 
 • Eurozone: bijeenkomst ECB (9/6). 
 • Nederland: -.

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ongunstiger geworden. Het IMF gaat in zijn onlangs gepubliceerde Economic Outlook uit van een toename van het bbp met 3,6 procent. In januari werd nog een economische groei van 4,4 procent verwacht. In 2023 groeit de wereldeconomie naar verwachting eveneens met 3,6 procent, 0,2 procentpunt minder dan in januari werd geraamd. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 3,0 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staat tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,5 procent in 2021 naar ca. 7 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,3 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 5,8 procent dit jaar

De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 5,0 procent in 2021 naar 3,1 procent in dit jaar. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De geldontwaarding komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ongeveer 9,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023 
Verenigde Staten   -3,4 5,7 3,0  2,5
Eurozone   -6,4 5,3 2,8  2,1
Nederland   -3,8 5,0 3,1  1,7
     
Inflatie   2020 2021 2022  2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 6,9  3,5
Eurozone   0,3 2,6 5,8  2,4
Nederland   1,1 2,8 9,5  3,0

Rentevisie

De ECB zal het monetaire beleid geleidelijk verkrappen. Dit jaar zullen de officiële tarieven naar verwachting tweemaal met 25 basispunten worden verhoogd. In de loop van 2023 zal de rente verder worden verhoogd. De ECB heeft al besloten om de effectenaankopen in het derde kwartaal van dit jaar te beëindigen. 

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd. -0,31  0,5 - 0,7  
euroswap 5 jaar  1,73  1,3 - 1,5  
euroswap 10 jaar  2,02  1,5 - 1,7
euroswap 30 jaar   1,87  1,8 - 2,0   

 

Yieldcurve

            

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.