Lange rentetarieven sterk gestegen

De ECB gaat de officiële tarieven voor het eerst sinds 2011 verhogen.

Het depositotarief zal op 21 juli worden verhoogd van -0,50 procent naar -0,25 procent. In september gaat de rente verder omhoog en komt er een einde aan de negatieve rente. De omvang van de renteverhoging hangt af van de middellange termijn inflatievooruitzichten. Daarmee zet president Lagarde de deur open voor een verhoging met 50 basispunten. De centrale bank besloot tevens om de effectenaankopen in het kader van het Asset Purchase Programme(APP) per 1 juli in beëindigen. Aflossingen op aangekochte leningen zullen worden herbelegd zolang dat noodzakelijk wordt geacht. Aflossingen op leningen in het kader van het Pandemic Emergency Purchase Programme(PEPP) zullen worden herbelegd tot tenminste het einde van 2024. De speciale voorwaarden onder de Longer-Term Refinancing Refinancing Operations III programma(TLTRO III) zullen zoals eerder werd aangekondigd per 23 juni aflopen. 

De ECB is rijkelijk laat met het besluit tot verkrapping van het monetaire beleid. De meeste centrale banken waaronder de Fed en de Bank of England begonnen al een jaar geleden met het terugbrengen van de effectenaankopen en hebben de rentetarieven inmiddels al verhoogd. De Amerikaanse centrale bank besloot op 15 juni om de fed fundsrate met 75 basispunten te verhogen naar 1,50 tot 1,75 procent. De Bank of England verhoogde de bank rate daags daarna met 25 basispunten naar 1,25 procent. 

Persbericht ECB

Officiële tarieven

  

Marktontwikkelingen

De ECB lijkt het rente in een sneller tempo te gaan verhogen dan eerder was aangenomen. Ook hebben beleggers zorgen over de stabiliteit van de eurozone. De lange rentetarieven in eurolanden met hoge overheidsschulden zijn daardoor dit jaar sterk opgelopen. De rentestijging zette in de dagen na de ECB-raad door. De Italiaanse lange rente steeg tot in de afgelopen week boven de 4 procent. De centrale bank kondigde in een ingelaste bijeenkomst op 15 juni aan, dat er een nieuw instrument zal worden ontwikkeld dat marktfragmentatie moet tegengaan. De ECB kwam daarmee terug op het enkele dagen daarvoor genomen besluit om de effectenaankopen te beëindigen. Details over het nieuwe instrument werden niet gegeven, maar het zou een nieuwe versie van het securities markets programme kunnen zijn. Via dit programma werd tussen 2010 en 2012 voor een bedrag van 220 miljard euro aan effecten gekocht om marktfragmentatie tegen te gaan. 

 

Standen per 17 juni 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  2,06 (1,67) 3,26 (3,04)
Eurozone -0,14(-0,31) 2,43 (2,02)
Duitsland   1,72 (1,25)
Frankrijk   2,26 (1,85)
Nederland 2,03 (1,63)
Eurokoers USD 1,049 (1,073)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • detailhandelsomzet(volume), mei: -1,2%, -0,4% j.o.j. (april: -0,4% j.o.j.)
 • industriële productie, mei: 0,2%, 5,8% j.o.j. (april: 6,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, mei: 1,0%, excl. voedsel en energie 0,6%, 8,5% j.o.j. (april: 8,2% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, mei: 1,4%, excl. voedsel en energie 0,7%, 16,4% j.o.j. (april: 16,3% j.o.j.)

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,6%, 5,4% j.o.j. (herzien van 0,3%, 5,1% j.o.j.)
 • industriële productie, april: 0,4%, -2,0% j.o.j. (maart: -0,5% j.o.j.) 
 • loonkosten, eerste kwartaal: 3,5% j.o.j. (vierde kwartaal: 2,1% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële productie, april: 1,3%, -2,3% j.o.j. (maart: -3,5% j.o.j.)

NEDERLAND

 • industriële productie, april: 5,2%, 7,7% j.o.j. (maart: 0,8% j.o.j.)
 • werkloosheid, mei: +7.000, 3,3% (april: 3,2%)
 • werkgelegenheid, mei: +23.000, 4,1% j.o.j. (april: 3,9% j.o.j.)

 

Agenda

 • Verenigde Staten: consumptieprijs, mei(1/7).
 • Eurozone: consumentenvertrouwen, juni (22/6), inkoopmanagersindex, juni(23/6), index economisch sentiment, juni(29/6).
 • Nederland: consumentenvertrouwen, juni(22/6), producentenvertrouwen, juni(29/6). 

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ongunstiger geworden. Het IMF gaat in zijn onlangs gepubliceerde Economic Outlook uit van een toename van het bbp met 3,6 procent. In januari werd nog een economische groei van 4,4 procent verwacht. In 2023 groeit de wereldeconomie naar verwachting eveneens met 3,6 procent, 0,2 procentpunt minder dan in januari werd geraamd. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 3,0 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staat tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,9 procent in 2021 naar ca. 7 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,3 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 7,0 procent dit jaar.

De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 5,0 procent in 2021 naar 3,1 procent in dit jaar. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De inflatie komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ongeveer 9,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023 
Verenigde Staten   -3,4 5,7 3,0  2,5
Eurozone   -6,4 5,3 2,8  2,1
Nederland   -3,8 5,0 3,1  1,7
     
Inflatie   2020 2021 2022  2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 7,1(6,9)  3,9(3,5)
Eurozone   0,3 2,6 7,0(5,8)  3,1(2,4)
Nederland   1,1 2,8 9,5  4,0(3,0)

Rentevisie

Afgaande op de besluiten van de ECB van 9 juni j.l. verwachten we dat het monetaire beleid sneller zal worden verkrapt dan eerder was aangenomen. Bovendien komt de inflatie in 2022 en 2023 nog hoger uit dan eerder was voorzien. In verband met deze ontwikkelingen zijn de verwachtingen voor de rentetarieven in alle looptijden naar boven bijgesteld.      

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd. -0,14  1,3 - 1,5 (0,5 - 0,7)  
euroswap 5 jaar  2,19  2,4 - 2,6 (1,3 - 1,5)  
euroswap 10 jaar  2,43  2,6 - 2,8 (1,5 - 1,7)
euroswap 30 jaar   2,17  2,8 - 3,0 (1,8 - 2,0)   

 

Yieldcurve

            

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.