Vertrouwen in economie neemt wereldwijd af.

Het vertrouwen van consumenten en producenten in de Nederlandse economie is in juni gedaald.

De index van het producentenvertrouwen nam volgens het CBS af van 9,9 in mei naar 8,1 in juni. Ook het vertrouwen van consumenten daalde en wel van -47 naar -50. De daling van het vertrouwen duidt op een afnemende groei van de bedrijvigheid in de komende maanden. In het eerste kwartaal was overigens nog wel sprake van economische groei. Het bbp nam toe met 0,4 procent. Het CBS ging eerder nog uit van een nulgroei. De groei in de eerste drie maanden van het jaar is vooral te danken aan een meevallende ontwikkeling van de private consumptie. 

De daling van het vertrouwen in ons land staat niet op zichzelf. In de eurozone daalde de index van het economisch sentiment van 105,0 in mei naar 104,0 in juni. In de Verenigde Staten daalde de inkoopmanagersindex van de industrie van 56,1 naar 53,0.    

Nederland

  

Marktontwikkelingen

In de afgelopen twee weken daalden de lange rentetarieven. Recente cijfers uit diverse landen duiden op een afnemende economische groei, wat op termijn een drukkend effect op de inflatie kan hebben. Daarnaast speelde wellicht mee, dat de rentetarieven in de weken ervoor wel erg sterk waren opgelopen.      

 

Standen per 1 juli 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  2,29 (2,06) 2,88 (3,26)
Eurozone -0,18 (-0,14) 2,06 (2,43)
Duitsland   1,40 (1,72)
Frankrijk   1,76 (2,26)
Nederland 1,56 (2,03)
Eurokoers USD 1,043 (1,049)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen (CB), juni: 98,7 (mei: 103,2)
 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 53,0 (mei: 56,1)
 • consumptie, mei: -0,4%, 2,1% j.o.j. (april: 1,9% j.o.j.)
 • consumptieprijs, mei: 0,6%, 6,3% j.o.j. (april: 6,3% j.o.j.)
 

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, juni: 51,9 (mei: 54,8); industrie 52,0 (54,6), dienstensector 52,8 (56,1). 
 • index economisch sentiment, juni: 104,0 (mei: 105,0)
 • geldhoeveelheid (M3), mei: 5,6% j.o.j. (april: 6,1% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juni: 0,8%, 8,6% j.o.j. (mei: 8,1% j.o.j.); excl. voedsel en energie 0,2%, 3,7% j.o.j. (mei: 3,8% j.o.j.)
 

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet (volume), mei: 0,6%, -3,6% j.o.j. (april: 0,3% j.o.j.)
 

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, juni: 104,2 (mei: 105,7)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, juni: 8,1 (mei: 9,9)
 • consumentenvertrouwen, juni: -50 (mei: -47)
 • consumptie, april: 14,8% j.o.j. (maart: 11,2% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), mei: -5,4% j.o.j. (april: 1,8% j.o.j.)
 • bruto overheidsschuld, eerste kwartaal: 50,7% bbp (vierde kwartaal: 52,4% bbp)
 • overheidssaldo, eerste kwartaal: -1,5% bbp (vierde kwartaal: -2,6% bbp)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,4%, 6,7% j.o.j. (herzien van 0,0%, 7,0% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, mei: 1,0%, 27,1% j.o.j. (april: 27,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juni: -0,1%, 9,9% j.o.j. (mei: 10,2% j.o.j.)

 

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijsindex, juni (13/7).
 • Eurozone: -
 • Nederland: -

De groei van de wereldeconomie loopt terug als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De OECD verwacht voor dit jaar een economische groei van 3,0 procent. In 2021 groeide het mondiale bbp nog met 6,1 procent. In 2023 loopt de groei verder terug naar 2,8 procent. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 3,0 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staat tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,9 procent in 2021 naar ca. 7 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,4 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 7,0 procent dit jaar.

De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 4,9 procent in 2021 naar 3,1 procent in dit jaar. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De inflatie komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ongeveer 9,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023 
Verenigde Staten   -3,4 5,7 3,0  2,5
Eurozone   -6,3 5,4 2,8  2,1
Nederland   -3,9 4,9 3,1  1,7
     
Inflatie   2020 2021 2022  2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 7,1  3,9
Eurozone   0,3 2,6 7,0  3,1
Nederland   1,1 2,8 9,5  4,0

Rentevisie

De ECB zal het monetaire beleid in het komende jaar verkrappen. De lange rentetarieven zullen daardoor in alle looptijden naar verwachting opgelopen.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd. -0,14  1,3 - 1,5   
euroswap 5 jaar  1,65  2,4 - 2,6   
euroswap 10 jaar  2,06  2,6 - 2,8 
euroswap 30 jaar   1,96  2,8 - 3,0   

 

Yieldcurve

            

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.