Explosie gasprijzen

De gasprijzen zijn in Europa sterk gestegen als gevolg van de afsluiting van de Nord Stream 1 gasleiding.

De officiële reden voor de afsluiting van de gasleiding is een geplande onderhoudsbeurt van 10 dagen. In de weken ervoor verlaagde Gazprom de gastoevoer via Nord Stream 1 al met 60 procent. Volgens het energiebedrijf kan de gastoevoer niet veilig plaatsvinden, zolang een gasturbine niet is teruggekeerd uit een fabriek van Siemens Energy in Canada. De Duitse regering spreekt dit tegen en zegt dat Gazprom beschikt over een reserveturbine. Inmiddels heeft Canada na diplomatiek overleg ingestemd met de teruglevering van de turbine naar Europa. Met dit besluit overtreedt de Canadese regering de sancties tegen Rusland die ze heeft ingesteld. Desondanks wordt gevreesd dat de gastoevoer via de pijpleiding na afronding van het onderhoud niet wordt hervat. Duitsland is erg afhankelijk van Russisch gas. Het gaat om een derde van de totale gasbehoefte van de grootste economie van Europa. De Duitse regering heeft in juni al maatregelen genomen om het gasverbruik van de industrie en voor de opwekking van elektriciteit te verminderen. Huishoudens krijgen er nu ook mee te maken. Een aantal woningcorporaties en lokale overheden hebben besparingsmaatregelen aangekondigd. De maatregelen doen denken aan de energiecrisis van 1973. De Gasunie verwacht niet dat er in ons land een gascrisis zal ontstaan. De industrie zal niet zonder gas komen te zitten en er zal volgens de Gasunie ook geen extra gaswinning in Groningen nodig zijn. In de Rotterdamse haven en de Eemshaven zijn extra terminals aangelegd, waardoor ons land tweemaal zoveel vloeibaar aardgas(lng) kan invoeren als vorig jaar. Bovendien verwacht de Gasunie dat de gasopslagen voor 80 procent zullen worden gevuld, doordat de overheid subsidies hiervoor heeft ingesteld. De vraag naar gas is volgens de Gasunie met 20 procent gedaald. Bij de verwachtingen gaat de Gasunie uit van een gemiddelde wintertemperatuur. Wordt het kouder dan komt de vraag naar gas uiteraard hoger uit.       

Gasprijs

  

Marktontwikkelingen

De lange rentetarieven ondergingen in de afgelopen periode een lichte daling. Indien het gasconflict tussen Duitsland en Rusland voortduurt dan komt een economische recessie in Europa snel dichterbij. Daarnaast kijken beleggers uit naar de bijeenkomst van de ECB van aanstaande donderdag. De centrale bank heeft al gezegd dat ze de rente zal verhogen, maar de vraag is hoe groot de verhoging zal zijn. Een verhoging van 50 basispunten lijkt gezien de recente zwakte van de euro op de valutamarkten niet uitgesloten. De centrale banken van Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea verhoogden de officiële tarieven vrijdag met 50 basispunten. De Bank of Canada verhoogde het officiële tarief zelfs met 100 basispunten. De Federal Reserve die op 26 en 27 juli bijeenkomt, zal de rente wellicht met hetzelfde percentage verhogen. 

       

Standen per 15 juli 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  2,74 (2,29) 2,93 (2,88)
Eurozone  0,07 (-0,18) 1,97 (2,06)
Duitsland   1,11 (1,40)
Frankrijk   1,65 (1,76)
Nederland 1,43 (1,56)
Eurokoers USD 1,006 (1,043)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 55,3 (mei: 55,9)
 • detailhandelsomzet(volume), juni: -0,3%, -0,5% j.o.j. (mei: -0,3% j.o.j.)
 • industriële productie, juni: -0,2%, 4,2% j.o.j. (mei: 4,8% j.o.j.)
 • werkgelegenheid(excl. agrarische sector), juni: +372.000, 4,3% j.o.j. (mei: +384.000, 4,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 3,6% (mei: 3,6%)
 • uurlonen, juni: 0,4%, 5,1% j.o.j.(mei: 5,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juni: 1,3%, excl. voedsel en energie 0,7%, 9,0% j.o.j. (mei: 8,5% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juni: 2,4%, 17,7% j.o.j. (mei: 16,4% j.o.j.)
  

EUROZONE

 • detailhandelsomzet(volume), mei: 0,2%, -0,2% j.o.j. (april: 4,3% j.o.j.)
 • industriële productie, mei: 0,8%, 1,6% j.o.j. (april: -2,5% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, eerste kwartaal: 0,6%, 2,9% j.o.j. (vierde kwartaal: 2,1% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, mei: 0,7%, excl. voedsel en energie 1,3%, 36,3% j.o.j. (april: 37,2% j.o.j.)
  

DUITSLAND

 • industriële productie, mei: 0,1%, -1,4% j.o.j. (april: -2,7% j.o.j.)
  

FRANKRIJK

 • industriële productie, mei: 0,0%, -0,4% j.o.j. (april: -0,6% j.o.j.)
 

NEDERLAND

 •  industriële productie, mei: -3,1%, 3,5% j.o.j, (april: 7,7% j.o.j.)

 

Agenda

 • Verenigde Staten: bruto binnenlands product, tweede kwartaal(28/7), consumptieprijs, juni(29/7),.
 • Eurozone: consumentenvertrouwen, juli(20/7), bijeenkomst ECB(21/7), inkoopmanagersindex, juli(22/7), index economisch sentiment, juli(28/7), bruto binnenlands product, tweede kwartaal(29/7), werkloosheid, juni(1/8).
 • Nederland: consumentenvertrouwen, juli(20/7), werkloosheid, juni(21/7), producentenvertrouwen, juli(28/7).

De groei van de wereldeconomie loopt terug als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De OECD verwacht voor dit jaar een economische groei van 3,0 procent. In 2021 groeide het mondiale bbp nog met 6,1 procent. In 2023 loopt de groei verder terug naar 2,8 procent. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 3,0 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staat tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,9 procent in 2021 naar ca. 7 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,4 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 7,0 procent dit jaar.

De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 4,9 procent in 2021 naar 3,1 procent in dit jaar. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De inflatie komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ongeveer 9,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023 
Verenigde Staten   -3,4 5,7 3,0  2,5
Eurozone   -6,3 5,4 2,8  2,1
Nederland   -3,9 4,9 3,1  1,7
     
Inflatie   2020 2021 2022  2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 7,1  3,9
Eurozone   0,3 2,6 7,0  3,1
Nederland   1,1 2,8 9,5  4,0

Rentevisie

De ECB zal het monetaire beleid in het komende jaar verkrappen. De lange rentetarieven zullen daardoor in alle looptijden naar verwachting opgelopen.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd.  0,07  1,3 - 1,5   
euroswap 5 jaar  1,62  2,4 - 2,6   
euroswap 10 jaar  1,97  2,6 - 2,8 
euroswap 30 jaar   1,83  2,8 - 3,0   

 

Yieldcurve

            

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.