Meevallende groei eurozone

De economie van de eurozone is het tweede kwartaal gegroeid met 0,7 procent.

 

De meevallende groei is waarschijnlijk mede te danken aan de aantrekkende vraag na het wegvallen van beperkende maatregelen in verband met Covid-19. Vooral de Spaanse en de Italiaanse economie presteerden gunstig met groeicijfers van 1,1 procent respectievelijk 1,0 procent. Het bbp van Frankrijk nam met 0,5 procent toe, terwijl de Duitse economie na een forse opwaartse bijstelling van de cijfers over het eerste kwartaal in het afgelopen kwartaal stagneerde. De Amerikaanse economie stelde in het tweede kwartaal teleur met een krimp van 0,2 procent. Vooral de export groeide ondanks de sterke dollar. De private consumptie groeide slechts licht, terwijl de investeringen in vaste activa daalden. Aangezien het bbp in het eerste kwartaal ook al afnam, verkeert de Amerikaanse economie momenteel in een recessie. Desondanks nam het aantal banen in juli verrassend toe met 528.000, waardoor de werkloosheid met 0,1 procent daalde naar 3,5 procent. Jaar-op-jaar nam de economische groei in de Verenigde Staten af van 3,5 procent in het eerste kwartaal naar 1,6 procent in het tweede kwartaal. In de eurozone kwam de economische groei in het tweede kwartaal op jaarbasis aanzienlijk hoger uit, nl. op 4,0 procent. In de grafiek is de ontwikkeling van de economische groei in beide regio's in beeld gebracht. 

 

Economische groei(% j.o.j.)

Marktontwikkelingen

Vanwege de aanhoudend hoge inflatie verwachten marktpartijen dat de centrale banken zullen doorgaan met het verhogen van de rentetarieven. De ECB verhoogde het depositotarief op 21 juli met 0,5 procentpunt naar 0,0 procent. De stap kwam niet onverwacht. De lange rentetarieven daalden  de afgelopen periode in de meeste landen opnieuw licht.        

Standen per 5 augustus 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten  2,87(2,74) 2,83 (2,93)
Eurozone  0,28 (0,07) 1,81 (1,97)
Duitsland   0,81 (1,11)
Frankrijk   1,48 (1,65)
Nederland 1,23 (1,43)
Eurokoers USD 1,023 (1,006)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 52,8 (juni: 53,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 56,7 (juni: 55,3)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -0,2%, 1,6% j.o.j. (eerste kwartaal: 3,5% j.o.j.)
 • consumptieprijs, juni: 1,0%, 6,8% j.o.j. (mei: 6,3% j.o.j.)
 • uurlonen, juli: 0,5%, 5,2% j.o.j. (juni: 5,2% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juli: +528.000, 3,7% j.o.j. (juni: 4,3% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: 3,5% (juni: 3,6%)  

EUROZONE

 • consumentenvertrouwen, juli: -27,0 (juni: -23,8)
 • inkoopmanagersindex, juli: 49,9 (juni: 52,0); dienstensector 51,2 (53,0), industrie 49,8 (52,1)
 • index economisch sentiment, juli: 99,0 (juni: 103,5)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,7%, 4,0% j.o.j. (eerste kwartaal: 5,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: -25.000, 6,6% (mei: 6,6%)
 • detailhandelsomzet (volume), juni: -1,2%, -3,3% j.o.j. (mei: 0,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juni: 1,1%, 35,8% j.o.j. (mei: 36,2% j.o.j.) 

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen, juli: 88,6 (juni: 92,2)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,0%, 1,5% (eerste kwartaal: 0,8%, 3,9% j.o.j., herzien van 0,2%, 4,0% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, juli: 102,9 (juni: 104,0)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,5%, 4,2% j.o.j. (eerste kwartaal: -0,2%, 4,8% j.o.j.)

 ITALIË

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 1,0%, 4,6% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,1%, 6,2% j.o.j.)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 1,1%, 6,0% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,2%, 6,4% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, juli: +8,4 (juni: +8,1)
 • consumentenvertrouwen, juli: -51 (juni:-50)
 • consumptie, mei: 7,3% j.o.j. (april: 12,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: +16.000, 3,4% (mei: 3,3%)
 • werkgelegenheid, juni: -8.000, 3,2% j.o.j. (mei: 4,1% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juni: 1,5%, 28,% j.o.j. (mei: 27,1% j.o.j.)

 

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijsindex, juli (10/8).
 • Eurozone: -
 • Nederland: bruto binnenlands product, tweede kwartaal (17/8), werkloosheid, juni (18/8).

De groei van de wereldeconomie loopt terug als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De OECD verwacht voor dit jaar een economische groei van 3,0 procent. In 2021 groeide het mondiale bbp nog met 6,1 procent. In 2023 loopt de groei verder terug naar 2,8 procent. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 3,0 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staat tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,9 procent in 2021 naar ca. 7 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,4 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 7,0 procent dit jaar.

De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 4,9 procent in 2021 naar 3,1 procent in dit jaar. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De inflatie komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ongeveer 9,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023 
Verenigde Staten   -3,4 5,7 3,0  2,5
Eurozone   -6,3 5,3(5,4) 2,8  2,1
Nederland   -3,9 4,9 3,1  1,7
     
Inflatie   2020 2021 2022  2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 7,1  3,9
Eurozone   0,3 2,6 7,0  3,1
Nederland   1,1 2,8 9,5  4,0

Rentevisie

De ECB zal het monetaire beleid in het komende jaar verkrappen. De lange rentetarieven zullen daardoor in alle looptijden naar verwachting opgelopen.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd.  0,28  1,3 - 1,5   
euroswap 5 jaar  1,55  2,4 - 2,6   
euroswap 10 jaar  1,81  2,6 - 2,8 
euroswap 30 jaar   1,63  2,8 - 3,0   

 

Yieldcurve

           

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.