Sterk kwartaal voor Nederlandse economie

De economie van ons land is in het tweede kwartaal onverwacht hard gegroeid.

Het bbp nam toe met 2,6 procent k.o.k., wat neerkomt op ruim 10 procent op jaarbasis. De economie profiteerde flink van de opleving van de wereldhandel. De export van goederen en diensten nam toe met 2,7 procent. Bedrijven investeerden 5,7 meer in machines en gebouwen na een zwak eerste kwartaal. Consumenten gaven 0,9 procent meer uit. In het begin van het eerste kwartaal hadden de horeca, de niet-essentiële winkels en de contactberoepen nog te maken met een lockdown. De sterke groei is opmerkelijk. In Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, bleef het bbp in het tweede kwartaal stabiel. De groei in de eurozone kwam uit op 0,6 procent.

De hoge groei in ons land lijkt een eenmalige uitschieter. De hoge inflatie zal in het tweede jaarhelft de bestedingen onvermijdelijk onder druk gaan zetten. In de eerste helft konden huishoudens nog interen op spaartegoeden, maar die zijn eindig. Daar komt bij dat het vertrouwen van consumenten als gevolg van de hoge inflatie al maanden erg laag is.  Producenten zijn vooralsnog wat optimistischer. We verwachten dat de economie in het vierde kwartaal in een lichte recessie zal komen. 

Wereldhandel (% j.o.j.)

 

Marktontwikkelingen

In navolging van de eurozone is ook in de inflatie in de Verenigde Staten in juli licht afgenomen. Bankpresident Powell zei in de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole dat de Fed verdere renteverhogingen zal moeten doorvoeren om de inflatie onder controle te krijgen. De Nederlandse bankpresident Knol sprak zich uit voor een sterke renteverhoging in september. De lange rentetarieven liepen mede onder invloed van deze uitspraken aanzienlijk op.  

Standen per 26 augustus 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 3,07 (2,87) 3,04 (2,83)
Eurozone 0,54 (0,28) 2,28 (1,81)
Duitsland   1,35 (0,81)
Frankrijk   2,01 (1,48)
Nederland 1,72 (1,23)
Eurokoers USD 1,001 (1,017)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • industriële productie, juli:0,6%, 3,9% j.o.j. (juni: 4,0% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), juli: 0,1%, 1,7% j.o.j. (juni: -0,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, juli: 0,0%, 8,5% j.o.j. (juni: 9,0% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juli: -1,8% 14,7% j.o.j. (juni: 17,6%
 • consumptieprijs, juli: -0,1%, 6,3% j.o.j. (juni: 6,8% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriële productie, juni: 0,7%, 2,4% j.o.j. (mei: 1,6% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, augustus: 49,2 (juli: 49,9); industrie 49,7(49,8), dienstensector 50,2(51,2)
 • consumentenvertrouwen, augustus: -24,9(-21,0)
 • geldhoeveelheid(M3), juli(driemaandsgemiddelde): 5,7% j.o.j. (juni: 5,9% j.o.j.)
   

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen, augustus: 88,5 (juli: 88,6)

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, augustus: 103,4 (juli: 102,8) 

NEDERLAND

 • industriële productie, juni: -0,5%, 2,4% j.o.j. (mei: 4,3% j.o.j.)
 • consumptie(volume), juni: 5,2% j.o.j. (mei: 6,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: +14.000, 3,6% (mei: 3,4%)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 2,6%, 5,3% j.o.j. (eerste kwartaal: 6,7% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, augustus: -54 (juli:-51)

Agenda

 • Verenigde Staten: werkloosheid, augustus(1/9)
 • Eurozone: economisch sentiment, aug(30/8), consumentenprijsindex, augustus(31/8), werkloosheid, juli(1/9), ECB-raad(8/9)
 • Nederland: producentenvertrouwen, augustus(30/8)

De groei van de wereldeconomie loopt terug als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De OECD verwacht voor dit jaar een economische groei van 3,0 procent. In 2021 groeide het mondiale bbp nog met 6,1 procent. In 2023 loopt de groei verder terug naar 2,8 procent. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 1,5 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staat tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,9 procent in 2021 naar ca. 7,6 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,4 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 7,4 procent dit jaar.

De Nederlandse economie groeit in 2022 met 4,9 procent. Dat is gelijk aan de groei in 2021. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De inflatie komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ongeveer 10,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2019 2020 2021 2022
Verenigde Staten   -3,4 5,7 1,5(3,0)  1,0(2,5)
Eurozone   -6,3 5,3 2,8  0,4(1,9)
Nederland   -3,9 4,9 4,9(3,1)  1,1(1,7)
     
Inflatie   2019 2020 2021 2022
Verenigde Staten   1,2 3,9 7,6(7,1)  3,5(3,9)
Eurozone   0,3 2,6 7,4(7,0)  3,3( 3,1)
Nederland   1,1 2,8 10,4(9,5)  4,0

Rentevisie

De inflatie is nog altijd veel te hoog.De ECB zal het monetaire beleid in het komende jaar verkrappen. De lange rentetarieven zullen daardoor in alle looptijden naar verwachting opgelopen.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd.  0,54 1,5 - 1,7 (1,3 - 1,5) 
euroswap 5 jaar  2,08  2,4 - 2,6   
euroswap 10 jaar  2,28  2,6 - 2,8 
euroswap 30 jaar   1,98  2,8 - 3,0   

 

Yieldcurve

           

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.