ECB verhoogt rente

De ECB heeft het depositotarief verhoogd met 75 basispunten.

Het depositotarief komt daarmee op 0,75 procent. De herfinancieringsrente is verhoogd van 0,5 procent naar 1,25 procent. Met de forse renteverhogingen wil de centrale bank de almaar oplopende inflatie bestrijden. De ECB lijkt daarmee evenals de Fed het risico op een recessie op de koop toe te nemen. In de markt wordt steeds meer rekening gehouden met een (milde) economische recessie, maar de ECB gaat daar in haar gewijzigde economische prognoses nog niet vanuit. Vorige week werd bekend dat de consumptieprijzen in augustus met 0,5 procent stegen. Jaar-op-jaar liep de inflatie op van 8,9 procent naar 9,1 procent. In de toelichting op het rentebesluit maakte bankpresident Lagarde duidelijk, dat de rente in de komende maanden verder zal moeten worden verhoogd om de vraag te temperen en de inflatie af te remmen in de richting van de doelstelling van de ECB.

Rentebesluit ECB

Inflatie eurozone

Marktontwikkelingen

In anticipatie op de renteverhoging van de ECB liepen de lange rentetarieven in de eurozone nog wat verder op.  Dit gold ook voor de Verenigde Staten waar op 13 september inflatiecijfers van augustus worden gepubliceerd. Brainard, de vice-president van de Fed, maakte een paar dagen geleden duidelijk dat de centrale bank de rente verder dient te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. De uitspraak versterkt de verwachting onder marktpartijen dat de Fed fundsrate op 21 september voor de derde achtereenvolgende maal met 75 basispunten zal worden verhoogd. 

Standen per 9 september 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 3,33 (3,07) 3,33 (3,04)
Eurozone 0,93 (0,54) 2,51 (2,28)
Duitsland   1,74 (1,35)
Frankrijk   2,27 (2,01)
Nederland 2,00 (1,72)
Eurokoers USD 1,005 (1,001)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen, augustus: 103,2 (juli: 95,3)
 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 52,8 (juli: 52,8)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, augustus: 56,9 (juli: 56,7)
 • werkgelegenheid, augustus: +315.000, 4,0% j.o.j. (juli: 4,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: 3,7% (juli: 3,5%)
 • uurlonen, augustus:0,3%, 5,2% j.o.j. (juli: 5,2% j.o.j.)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, augustus: 97,6 (juli: 98,9)
 • detailhandelsomzet(volume), juli: 0,3%, -0,6% j.o.j. (juni: -3,0% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, augustus: 0,5%, 9,1% j.o.j. (juli: 8,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: -77.000, 6,6% (juni: 6,7%)
 • producentenprijsindex, juli: 4,0%, excl. energie 0,6%, 37,9% j.o.j. (juni: 36,0% j.o.j.)

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet(volume), juli: 1,9%, -2,6% j.o.j. (juni: -8,5% j.o.j.)  
 • industriële productie, juli: -0,3%, -1,1% j.o.j. (juni: -0,1% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • industriële productie, juli: -1,6%, -1,2% j.o.j. (juni: 1,0% j.o.j.)

NEDERLAND

 • inkoopmanagersindex industrie, augustus: 52,6 (juli: 54,5)
 • producentenvertrouwen, augustus: 4,6 (juli: 8,4)
 • industriële productie, juli: 0,4%, 1,4% j.o.j. (juni: -0,8%, 2,1% j.o.j., herzien van -0,5%, 2,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juli: 0,2%, 26,1% j.o.j. (juni: 28,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), augustus: 2,4%, excl. voedsel en energie 0,7%, 13,7% j.o.j. (juli: 11,6% j.o.j.) 

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijsindex, augustus(13/9), bijeenkomst Fed (21/9).
 • Eurozone: consumentenvertrouwen, september(22/9), inkoopmanagersindex, september (23/9).
 • Nederland: werkloosheid, augustus(15/9), consumentenvertrouwen, augustus(21/9), overheidsfinanciën, tweede kwartaal(23/9). 

De groei van de wereldeconomie loopt terug als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De OECD verwacht voor dit jaar een economische groei van 3,0 procent. In 2021 groeide het mondiale bbp nog met 6,1 procent. In 2023 loopt de groei verder terug naar 2,8 procent. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verder verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 1,5 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staat tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,9 procent in 2021 naar ca. 7,6 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,4 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 7,4 procent dit jaar.

De Nederlandse economie groeit in 2022 met 4,9 procent. Dat is gelijk aan de groei in 2021. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De inflatie komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ongeveer 10,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2019 2020 2021 2022
Verenigde Staten   -3,4 5,7 1,5  1,0
Eurozone   -6,3 5,3 2,8  0,4
Nederland   -3,9 4,9 4,9  1,1
     
Inflatie   2019 2020 2021 2022
Verenigde Staten   1,2 3,9 7,6  3,5
Eurozone   0,3 2,6 7,4  4,0(3,3)
Nederland   1,1 2,8 10,4  4,7(4,0)

Rentevisie

De ECB zal het monetaire beleid verder verkrappen om de inflatie te bestrijden. De lange rentetarieven zullen naar verwachting vooral in de kortere looptijden  oplopen.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd.  0,93  2,0 - 2,2 (1,5 - 1,7)  
euroswap 5 jaar  2,35  2,4 - 2,6   
euroswap 10 jaar  2,51  2,6 - 2,8 
euroswap 30 jaar   2,14  2,8 - 3,0   

 

Yieldcurve

           

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.