Woningmarkt koelt af

De prijsstijging van bestaande koopwoningen is in augustus verder afgenomen.

De huizenprijs lag in augustus in ons land 11,9 procent hoger dan een jaar geleden. Dat is aanmerkelijk minder dan in voorgaande maanden. In januari van dit jaar bedroeg de prijsstijging nog 21 procent. Ook het aantal transacties nam vorige maand af. In augustus werden 16.405 woningen verkocht, 5 procent minder dan in dezelfde maand van 2021. In de eerste acht maanden van het jaar werden zelfs 20 procent minder woningen verkocht. De afnemende activiteit op de woningmarkt valt deels te verklaren door de sterke stijging van de hypotheekrentes. Nog belangrijker is waarschijnlijk dat consumenten steeds minder vertrouwen hebben in de toekomst. De indicator van het consumentenvertrouwen daalde in augustus naar -59, het laagste niveau sinds het CBS in 1986 met dit onderzoek begon. Consumenten zijn vooral pessimistisch over het economisch klimaat en geven aan dat het momenteel een ongunstige tijd is om grote aankopen te doen. 

Woningmarkt

 

Nederland

Marktontwikkelingen

De lange rentetarieven liepen in de afgelopen twee weken verder op. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de fed fundsrate, de doelstelling voor de daggeldrente, op 21 september met 75 basispunten naar 3,0 tot 3,25 procent. De Fed verwacht dat de rente in de komende periode verder zal moeten worden verhoogd. De bank streeft ernaar de inflatie te doen dalen naar de doelstelling van 2 procent.  

Standen per 23 september 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 3,63 (3,33) 3,69 (3,33)
Eurozone 1,15 (0,93) 2,87 (2,51)
Duitsland   1,98 (1,74)
Frankrijk   2,58 (2,27)
Nederland 2,32 (2,00)
Eurokoers USD 0,975 (1,005)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenprijsindex, augustus: 0,1%, 8,2% j.o.j. (juli: 8,5% j.o.j.); excl. voedsel en energie: 0,6%, 6,3% j.o.j. (juli: 5,9% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, augustus: -1,2%, 12,2% j.o.j. (juli: 14,6% j.o.j.)
 • industriële productie, augustus: -0,2%, 3,7% j.o.j. (juli: 3,8% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), augustus: 0,2%, 0,8% j.o.j. (juli: 1,5% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, september: 48,2 (augustus: 48,9); industrie 48,5 (49,6), dienstensector 48,9 (49,8)
 • consumentenvertrouwen, september: -28,8 (augustus: -25,0)
 • industriële productie, juli: -2,3%, -2,4% j.o.j. (juni: 1,1%, 2,2% j.o.j., herzien van 0,7%, 2,4% j.o.j.)
 • loonkosten, tweede kwartaal: 0,0%, 3,9% j.o.j. (eerste kwartaal: 4,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, september: 45,9 (augustus: 46,9)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, september: 51,2 (augustus: 50,4)
 • ondernemersvertrouwen, september: 102,1 (augustus: 103,5)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, september: -59 (augustus:-54)
 • consumptie, juli: 2,0%, 6,2% j.o.j. (juni: 5,1% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, augustus: -5.000, 2,9% j.o.j. (juli: 3,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, augustus: +25.000, 3,8% van de beroepsbevolking (juli: 3,6%)
 • overheidssaldo, tweede kwartaal: 0,6 mrd., 0,1% bbp (eerste kwartaal: -1,5% bbp)

Agenda

 • Verenigde Staten: consumptieprijs, september (30/9), werkloosheid, september (7/10).
 • Eurozone: index economisch sentiment, september (29/9), consumentenprijsindex, september (30/9).
 • Nederland: producentenvertrouwen, september (29/9).

De groei van de wereldeconomie loopt terug als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De OECD verwacht voor dit jaar een economische groei van 3,0 procent. In 2021 groeide het mondiale bbp nog met 6,1 procent. In 2023 loopt de groei verder terug naar 2,8 procent. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verder verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 1,5 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staat tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,9 procent in 2021 naar ca. 7,6 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,4 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 7,4 procent dit jaar.

De Nederlandse economie groeit in 2022 met 4,9 procent. Dat is gelijk aan de groei in 2021. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De inflatie komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ongeveer 10,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2019 2020 2021 2022
Verenigde Staten   -3,4 5,7 1,5  1,0
Eurozone   -6,3 5,3 2,8  0,4
Nederland   -3,9 4,9 4,9  1,1
     
Inflatie   2019 2020 2021 2022
Verenigde Staten   1,2 3,9 7,6  3,5
Eurozone   0,3 2,6 7,4  4,0
Nederland   1,1 2,8 10,4  4,7

Rentevisie

De ECB zal het monetaire beleid verder verkrappen om de inflatie te bestrijden. De lange rentetarieven zullen naar verwachting vooral in de kortere looptijden oplopen.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd.  1,15  2,0 - 2,2   
euroswap 5 jaar  2,93  2,4 - 2,6   
euroswap 10 jaar  2,87  2,6 - 2,8 
euroswap 30 jaar   2,15  2,8 - 3,0   

 

Yieldcurve

           

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.