Amerikaanse economie groeit weer

Het bbp van de VS is in het derde kwartaal toegenomen.

Vergeleken met het tweede kwartaal werd volgens eerste voorlopige data 0,6 procent meer geproduceerd. Jaar-op-jaar groeide de economie met 1,8 procent tegen eveneens 1,8 procent in het tweede kwartaal. Met het meevallende groeicijfer komt er formeel een einde aan de economische recessie. Dit past in de optimistische visie van Brian Deese, de economische topadviseur van president Biden, in de aanloop naar de tussentijdse congresverkiezingen. Ondanks waarschuwingen van economen en ondernemers over de gevolgen van de rentestijgingen blijft Deese uitgaan van een zachte landing van de Amerikaanse economie. Hij wijst op de aanhoudende groei van de werkgelegenheid, de positieve balansen van huishoudens en het vermogen van de Amerikaanse economie om zich aan te passen aan veranderingen. En inderdaad: dit jaar zijn er tot nu toe elke maand 420.000 banen bijgekomen. Dat is minder dan in 2021, maar nog altijd een sterke toename. 

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal afgaande op nationale cijfers licht gegroeid. In Frankrijk en Spanje nam het bbp toe met 0,2 procent. De Duitse economie groeide met 0,3 procent. Vooruitlopende indicatoren zoals de inkoopmanagersindex en de index van het economisch sentiment duiden evenwel op een teruggang van de bedrijvigheid in de komende periode.    

Economische groei (% j.o.j.)

 

Marktontwikkelingen

De ECB verhoogde op 27 oktober het depositotarief met 75 basispunten naar 1,5 procent. De herfinancieringsrente werd met hetzelfde percentage verhoogd naar 2,0 procent. In de toelichting op het rentebesluit zei president Lagarde dat de sterke renteverhoging nodig is om de hoge inflatie te bestrijden. De inflatie ligt ver boven de doelstelling van 2 procent en heeft grote negatieve gevolgen voor de koopkracht van burgers. Diverse politici waaronder de Franse president Macron uitten kritiek op het monetaire beleid van de ECB. Ze wezen op de negatieve effecten van de renteverhogingen op de economie. Lagarde wees deze kritiek echter van de hand. De ECB besloot ook de voorwaarden van de LTRO-leningen aan te passen. De rentekorting op deze leningen komt per 23 november te vervallen.

Op de financiële markten was al rekening gehouden met de forse renteverhoging van de ECB. De lange rentetarieven daalden de afgelopen twee weken in de eurozone licht. Beleggers verwachten dat de Federal Reserve aankomende woensdag de rente ook verder zal verhogen.

Standen per 28 oktober 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 4,44 (4,19) 4,02 (4,00)
Eurozone 1,64 (1,40) 2,98 (3,31)
Duitsland   2,09 (2,20)
Frankrijk   2,58 (2,84)
Nederland 2,33 (2,67)
Eurokoers USD 0,995 (0,974)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen(CB), oktober: 102,5 (september: 107,8)
 • industriële productie, september: 0,4%, 5,3% j.o.j. (augustus: 3,9% j.o.j.)
 • consumptieprijs, september: 0,3%, 6,2% j.o.j. (augustus: 6,2% j.o.j.); excl. voedsel en energie 0,5%, 5,1% j.o.j. (augustus: 4,9% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, oktober: 47,1 (september: 48,1); industrie 46,6(48,4), dienstensector 48,2(48,8)
 • consumentenvertrouwen, oktober: -27,6 (september: -28,8)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, oktober: 44,1 (september: 45,7)
 • ondernemersvertrouwen, oktober: 84,3 (september: 84,4)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, oktober: 50,0 (september: 51,2)
 • ondernemersvertrouwen, oktober: 101,9 (september: 101,8)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, oktober: -59 (september: -59)
 • consumptie, augustus: 4,1% j.o.j. (juli: 6,5% j.o.j., herzien van 6,2% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, september: +20.000, 2,8% j.o.j. (augustus: 2,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, september: +4.000, 3,8% (augustus: 3,8%)

Agenda

 • Verenigde Staten:  bijeenkomst Federal Reserve(2/11), werkloosheid, september(4/11), consumentenprijsindex, oktober(10/11).
 • Eurozone: bruto binnenlands product, derde kwartaal(31/10), consumentenprijsindex, oktober(31/10), werkloosheid, september(3/11).
 • Nederland: -

De groei van de wereldeconomie loopt terug als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De OECD verwacht voor dit jaar een economische groei van 3,0 procent. In 2021 groeide het mondiale bbp nog met 6,1 procent. In 2023 loopt de groei verder terug naar 2,8 procent. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken zullen het monetaire beleid verder verkrappen. 

De groei van de Amerikaanse economie zal naar verwachting afnemen van 5,7 procent in 2021 naar 1,5 procent dit jaar. Vooral de private consumptie zal minder sterk toenemen dan vorig jaar. De investeringen in vaste activa ontwikkelen zich eveneens gematigder, vooral doordat de woningbouw onder invloed van de verkrapping van het monetaire beleid terugloopt. Daar staat tegenover dat de invoer uit het buitenland minder sterk groeit, wat positief uitwerkt op het bbp. De inflatie loopt op van 3,9 procent in 2021 naar ca. 7,6 procent dit jaar als gevolg van hogere energie- en grondstoffenprijzen en loonkosten. 

In de eurozone groeit het bbp dit jaar naar verwachting met 2,8 procent. In 2021 nam het bbp nog met 5,3 procent toe. De consumptie van huishoudens groeit ondanks de hoge inflatie relatief sterk na de afschaffing van de beperkende maatregelen in verband met Covid-19. De investeringen in vaste activa nemen evenals vorig jaar gematigd toe. De inflatie stijgt vooral onder invloed van oplopende energie- en grondstoffenprijzen van 2,6 procent in 2021 naar ca. 8,0 procent dit jaar.

De Nederlandse economie groeit in 2022 met 4,9 procent. Dat is gelijk aan de groei in 2021. De private consumptie herstelt na de afloop van de beperkende maatregelen. De investeringen in vaste activa groeien gematigd. Vooral de bedrijfsinvesteringen nemen naar verwachting toe. De inflatie komt dit jaar vooral door sterk oplopende energieprijzen uit op ongeveer 10,5 procent. De gasprijzen stijgen veel sterker dan in andere eurolanden. In 2021 bedroeg de geldontwaarding nog 2,8 procent. 

Economische groei
2020 2021 2022 2023
Verenigde Staten   -3,4 5,7 1,5  1,0
Eurozone   -6,3 5,3 2,8  0,4
Nederland   -3,9 4,9 4,9  1,1
     
Inflatie   2020 2021 2022 2023
Verenigde Staten   1,2 3,9 7,6  3,5
Eurozone   0,3 2,6 8,0(7,4)  5,4(4,0)
Nederland   1,1 2,8 10,4  4,7

Rentevisie

De inflatie komt in het eurogebied hoger uit dan eerder was verwacht. De ECB zal de officiële tarieven verder verhogen, ondanks de negatieve effecten op de economische groei op de kortere termijn. In 2023 verwachten we een herfinancieringsrente van 3,5 procent. De lange rentetarieven zullen daardoor hoger uitkomen dan eerder was voorzien. 

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd.  1,64  3,6 - 3,8(2,0 - 2,2)   
euroswap 5 jaar  2,90  3,5 - 3,7(2,4 - 2,6)   
euroswap 10 jaar  2,98  3,4 - 3,6(2,6 - 2,8) 
euroswap 30 jaar   2,41  2,9 - 3,1   

 

Yieldcurve

           

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.