Nederlandse economie gekrompen

Het bbp is in het derde kwartaal met 0,2 procent gedaald.

De krimp van de bedrijvigheid in ons land kwam onverwacht en werd vooral veroorzaakt door een tegenvallende consumptie. Huishoudens gaven slechts 0,1 procent meer uit dan in de voorgaande drie maanden, duidelijk minder dan uit eerder gepubliceerde cijfers bleek. In het tweede kwartaal steeg de private consumptie nog met 0,8 procent kwartaal-op-kwartaal. De investeringen in vaste activa namen met 1,7 procent af. Vooral de investeringen in woningen liepen in het derde kwartaal terug. Jaar-op-jaar nam de economische groei af van 5,1 procent in het tweede kwartaal naar 3,1 procent in het derde kwartaal van 2021. Ondanks de teruglopende bedrijvigheid blijft de arbeidsmarkt opmerkelijk sterk. In oktober kwamen er 43.000 banen bij, na een toename van 20.000 in september. De werkloosheid daalde daardoor met 0,1 procentpunt naar 3,7 procent. De werkloosheid blijft daarmee op een historisch laag niveau.

Nederland

 

Marktontwikkelingen

Beleggers blijven ervan uitgaan dat de centrale banken de rentetarieven in de nabije toekomst verder zullen verhogen, maar minder sterk dan in de afgelopen maanden. De lange rentetarieven namen daardoor licht af en blijven daardoor rekening houdend met de inflatie op lage niveaus. 

Standen per 25 november 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 4,73 (4,61) 3,68 (3,82)
Eurozone 1,92 (1,76) 2,68 (2,90)
Duitsland   1,92 (2,06)
Frankrijk   2,43 (2,66)
Nederland 2,24 (2,44)
Eurokoers USD 1,038 (1,031)  

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

 

VERENIGDE STATEN

 • industriële productie, oktober: -0,1%, 3,3% j.o.j. (september: 5,0% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 0,8%, 0,5% j.o.j. (september: 0,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: 0,6%, 10,5% j.o.j. (september: 11,3% j.o.j.)
 

EUROZONE

 • industriële productie, september: 0,9%,4,9% j.o.j. (augustus: 2,0%, 2,8% j.o.j., herzien van 1,5%, 2,5% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, november: -23,9 (oktober: -27,5)
 • inkoopmanagersindex, november: 47,8 (oktober: 47.3); industrie 47,3(46,4), dienstensector 48,6(48,6).

 

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, november: 46,4 (oktober: 45,1)
 • ondernemersvertrouwen, november: 86,3 (oktober: 84,5)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, november: 48,8 (oktober: 50,2)
 • ondernemersvertrouwen, november: 102,2 (oktober: 102,2)

 

NEDERLAND

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: -0,2%,3,1% j.o.j. (tweede kwartaal: 2,4%, 5,1% j.o.j.)
 • consumptie, september: 2,7%, 2,2% j.o.j. (augustus: 1,8% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, november: -57 (oktober: -59)
 • werkloosheid, oktober: -17.000, 3,7% (september; 3,8%)
 • werkgelegenheid, oktober: +43.000, 2,9% j.o.j. (september: 2,8% j.o.j.)
 • huizenprijs, oktober: -0,5%, 7,8% j.o.j. (september: 9,4% j.o.j.)

Agenda

 • Verenigde Staten:  consumentenvertrouwen, november(29/11), consumptieprijs, november(1/12), werkloosheid, november(2/12).
 • Eurozone: index economisch sentiment, november(29/11), consumentenprijsindex, november(30/11), werkloosheid, oktober(1/12).
 • Nederland: producentenvertrouwen, november(29/11).

De wereldeconomie heeft momenteel te maken met meerdere uitdagingen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft geleid tot een verdere stijging van de consumenten- en producentenprijzen van met name energie. De centrale banken zijn dit jaar begonnen met het verkrappen van het monetaire beleid en zullen daar voorlopig mee doorgaan. Met name rentegevoelige bestedingen zullen daardoor verder onder druk komen, De arbeidsmarkten blijven in de meeste landen krap, maar de loonstijgingen blijven achter bij de inflatie. Het vertrouwen in de economie is als gevolg van deze ontwikkelingen afgenomen. De wereldeconomie zal daardoor volgens de OECD in 2023 met slechts 2,2 procent groeien. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 0,8 procent. In 2022 was nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 1,5 procent. De private consumptie staat onder druk van de gestegen prijzen en neemt slechts beperkt toe. De investeringen in vaste activa nemen door de oplopende rentetarieven niet toe. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De bijdrage van de buitenlandse handel is per saldo positief doordat de invoer mede als gevolg van de waardestijging van de dollar vrijwel stilvalt. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone daalt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,4 procent. Dit jaar was nog sprake van een economische groei van 2,9 procent. De private consumptie neem in 2023 niet of nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven sterk terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van ongeveer 8,0 procent dit jaar naar 5,6 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 nog met 0,3 procent. In 2021 nam het bbp echter nog toe met 4,3 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een scherpe afname van de groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich relatief nog positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, nl. van ruim 12 procent dit jaar naar 5,7 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,7 1,5 0,8(1,0)  1,6
Eurozone   5,3 2,9 -0,4(-0,3)  1,2
Nederland   4,9 4,3(4,8) 0,3(0,9)  1,6
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,1(8,0) 5,6(5,4)  3,0
Nederland   2,8 12,2(10,4) 5,7(4,7)  3,4

Rentevisie

De inflatie blijft ook in 2023 nog duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal de officiële tarieven verder verhogen, ondanks de negatieve effecten op de economische groei op de kortere termijn. In 2023 verwachten we een herfinancieringsrente van 3,5 procent. De lange rentetarieven lopen in de komende twaalf maanden licht op.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd.  1,92  3,6 - 3,8   
euroswap 5 jaar  2,71  3,5 - 3,7 
euroswap 10 jaar  2,68  3,4 - 3,6
euroswap 30 jaar   2,10  2,9 - 3,1   

 

Yieldcurve

       

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.