Meer bedrijven failliet

Het aantal faillissementen is in ons land licht toegenomen.

Er gingen in november, na correctie voor het aantal zittingsdagen, 224 bedrijven en eenmanszaken failliet, 7 meer dan in oktober. Het aantal faillissementen is het hoogste in meer dan twee jaar, maar blijft laag in vergelijking met voor de coronacrisis. Niet gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen gingen er in november 256 bedrijven failliet. Hiervan waren er 57 actief in de handel. In oktober waren dat er nog 32. In de bouw en de specialistische zakelijke dienstverlening gingen 29 resp. 26 bedrijven failliet, ongeveer gelijk aan het aantal in oktober. 

CBS-artikel faillissementen

Nederland

  

Marktontwikkelingen

De afgelopen twee weken ondergingen de rentetarieven weinig verandering. Beleggers zijn in afwachting van de bijeenkomsten van de Fed en de ECB. Algemeen wordt verwacht dat beide centrale banken de officiële tarieven met 50 basispunten zullen verhogen.   

Standen per 9 december 2022

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 4,73 (4,73) 3,57 (3,68)
Eurozone 2,01 (1,92) 2,62 (2,68)
Duitsland   1,92 (1,92)
Frankrijk   2,39 (2,43)
Nederland 2,21 (2,24)
Eurokoers

USD 1,056(1,038)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

 

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen, november: 102,2 (oktober: 102,2)
 • inkoopmanagersindex industrie, november: 49,0 (oktober: 50,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, november: 56,5 (oktober: 54,4)
 • werkgelegenheid(excl. agrar.sector), november: +263.000, 3,3% j.o.j. (oktober: +284.000, 3,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: 3,7% (oktober: 3,7%)
 • uurlonen, november: 0,6%, 5,1% j.o.j. (oktober: 4,9% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, november: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,4%, 9,6% j.o.j. (oktober: 10,5% j.o.j.)
  

EUROZONE

 • index economisch sentiment, november: 93,7 (oktober: 92,7)
 • detailhandelsomzet(volume), oktober: -1,8%, -2,7% j.o.j. (september: 0,0% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, november: -0,1%, excl. voedsel en energie 0,0%, 10,0% j.o.j. (oktober: 10,6% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: -2,0%, excl. voedsel en energie 0,4%, 12,3% j.o.j. (september: 13,2% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid(M3), oktober: 5,8% j.o.j. (september: 6,0% j.o.j.)

DUITSLAND

 • industriële productie, oktober: -0,9%, -0,2% j.o.j, (september: 4,1% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, november: +3,0 (oktober: +2,5) 
 • detailhandelsomzet (volume), oktober: 4,1%, -5,1% j.o.j. (september: -3,3% j.o.j.)
 • industriële productie, oktober: -1,6%, 1,6% j.o.j. (september: 3,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: 1,0%, 19,1% j.lo.j. (september: 21,4% j.o.j.)

Agenda

 • Verenigde Staten:  consumentenprijsindex. november (13/12), bijeenkomst Fed (14/12), consumptieprijs, november (23/12).
 • Eurozone: bijeenkomst ECB (15/12), index economisch sentiment, december (20/12).
 • Nederland: werkloosheid, november (15/12), consumentenvertrouwen, december (20/12), overheidsfinanciën, derde kwartaal (23/12), producentenvertrouwen, december (30/12). 

De wereldeconomie heeft momenteel te maken met meerdere uitdagingen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft geleid tot een verdere stijging van de consumenten- en producentenprijzen van met name energie. De centrale banken zijn dit jaar begonnen met het verkrappen van het monetaire beleid en zullen daar voorlopig mee doorgaan. Met name rentegevoelige bestedingen zullen daardoor verder onder druk komen, De arbeidsmarkten blijven in de meeste landen krap, maar de loonstijgingen blijven achter bij de inflatie. Het vertrouwen in de economie is als gevolg van deze ontwikkelingen afgenomen. De wereldeconomie zal daardoor volgens de OECD in 2023 met slechts 2,2 procent groeien. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 0,8 procent. In 2022 was nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 1,5 procent. De private consumptie staat onder druk van de gestegen prijzen en neemt slechts beperkt toe. De investeringen in vaste activa nemen door de oplopende rentetarieven niet toe. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De bijdrage van de buitenlandse handel is per saldo positief doordat de invoer mede als gevolg van de waardestijging van de dollar vrijwel stilvalt. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone daalt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,4 procent. Dit jaar was nog sprake van een economische groei van 2,9 procent. De private consumptie neemt in 2023 niet of nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven sterk terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van ongeveer 8,0 procent dit jaar naar 5,6 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 nog met 0,3 procent. In 2021 nam het bbp echter nog toe met 4,3 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een scherpe afname van de groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich relatief nog positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, nl. van ruim 12 procent dit jaar naar ca. 4,0 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,7 1,5 0,8  1,6
Eurozone   5,3 2,9 -0,4  1,2
Nederland   4,9 4,3 0,3  1,6
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,1 5,6  3,0
Nederland   2,8 12,2 4,0(5,7)  3,4

Rentevisie

De inflatie blijft ook in 2023 nog duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal de officiële tarieven verder verhogen, ondanks de negatieve effecten op de economische groei op de kortere termijn. In 2023 verwachten we een herfinancieringsrente van 3,5 procent. De lange rentetarieven lopen in de komende twaalf maanden licht op.  

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd.  2,01  3,6 - 3,8   
euroswap 5 jaar  2,66  3,5 - 3,7 
euroswap 10 jaar  2,62  3,4 - 3,6
euroswap 30 jaar   1,94  2,9 - 3,1   

 

Yieldcurve

        

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.