Forse daling huizenprijs

De gemiddelde huizenprijs is in het voorgaande kwartaal sterk gedaald.

De gemiddelde verkoopprijs van een woning in ons land bedroeg volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), in het vierde kwartaal van 2022, 407.000 euro, 6,4 procent lager dan een jaar geleden. Er werden 32.500 bestaande woningen verkocht, 8 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2021. Hierdoor nam het aantal te koop staande woningen verder toe. De prijsdaling komt eerder dan de NVM had voorzien. Het lijkt waarschijnlijk dat de huizenprijzen de komende tijd verder zullen dalen. Potentiële kopers hebben te maken met een oplopende hypotheekrente en andere lasten. Bovendien neemt het risico dat kopers werkloos worden toe, omdat de conjunctuur terugloopt. De prijsdaling op de woningmarkt is ook slecht nieuws voor het kabinet dat fors meer woningen wil laten bouwen. De nieuwbouw van woningen stond al onder druk als gevolg van sterk gestegen grond- en bouwkosten en de hypotheekrente. Deze ontwikkeling laat geen ruimte voor een prijsdaling van nieuwbouwwoningen, waardoor de vraag naar deze woningen zal inzakken. De gemiddelde prijs van nieuwbouwwoningen ligt met 498.000 euro beduidend hoger dan de prijs van bestaande woningen. 

Persbericht NVM

Nederland

   

Marktontwikkelingen

Het marktsentiment werd vooral bepaald door de inflatiecijfers. De Amerikaanse inflatie is in december voor de zesde achtereenvolgende maand afgenomen. De prijzen stegen in december met 6,3 procent. In juni was dat nog 9,0 procent. Marktpartijen verwachten dat de Fed de omvang van de renteverhogingen zal terugschroeven. De presidenten van twee regionale centrale banken, Harker (Philadelphia) en Collins (Boston), pleiten voor een verhoging van de rente met 25 basispunten. 

Standen per 20 januari 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 4,82 (4,81) 3,48 (3,55)
Eurozone 2,42 (2,18) 2,75 (2,84)
Duitsland   2,13 (2,20)
Frankrijk   2,61 (2,71)
Nederland 2,46 (2,56)
Eurokoers

USD 1,083(1,050)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • industriële productie, december: -0,7%, 1,6% j.o.j. (november: 2,2% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), december: -1,1%, -0,4% j.o.j. (november: -1,0% j.o.j.)
 • consumptieprijsindex, december: -0,1%, excl. voedsel en energie 0,3%, 6,4% j.o.j. (november: 7,1% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, december: -1,6%, excl. voedsel en energie 0,1%, 7,9% j.o.j. (november: 9,6% j.o.j.)

EUROZONE

 • industriële productie, november: 1,0%, 2,0% j.o.j. (oktober: 3,4% j.o.j.)
 • bouwproductie, november: -0,8%, 0,9% j.o.j. (oktober: 2,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: -2.000, 6,5% (oktober: 6,5%)
 • huizenprijs, derde kwartaal: 1,0%, 6,8% j.o.j. (tweede kwartaal: 9,2% j.o.j.)

DUITSLAND

 • bruto binnenlands product, 2022: 1,9% j.o.j. (2021: 2,6% j.o.j.)
 • industriële productie, november: 0,6%, -0,2% j.o.j. (oktober: -0,3% j.o.j.) 

FRANKRIJK

 • industriële productie, november: 0,5%, 0,7% j.o.j. (oktober: -2,7% j.o.j.) 

NEDERLAND

 • industriële productie, november: -1,1%, -1,1% j.o.j. (oktober: 1,4% j.o.j.)
 • consumptie, november: 2,3%, 2,7% j.o.j. (oktober: 0,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: -12.000, 3,5% (november: -1.000, 3,6%)
 • werkgelegenheid, december: +47.000, 3,4% j.o.j. (november: +45.000, 2,9% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, januari: -49 (december:-52)
 • producentenprijsindex, december: -0,4%, 21,6% j.o.j. (november: 28,2% j.o.j.)

Agenda

 • Verenigde Staten: consumptieprijs, december (27/1), bijeenkomst Fed (1/2), werkloosheid, januari (3/2).
 • Eurozone: inkoopmanagerssurvey' s, januari (24/1), index economisch sentiment, januari (30/1), bruto binnenlands product, vierde kwartaal (31/1), consumentenprijsindex, januari (1/2), werkloosheid, december (1/2) bijeenkomst ECB (2/2).
 • Nederland: producentenvertrouwen, januari (30/1), consumentenprijsindex, januari (1/2).

De wereldeconomie heeft momenteel te maken met meerdere uitdagingen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft geleid tot een verdere stijging van de consumenten- en producentenprijzen van met name energie. De centrale banken zijn dit jaar begonnen met het verkrappen van het monetaire beleid en zullen daar voorlopig mee doorgaan. Met name rentegevoelige bestedingen zullen daardoor verder onder druk komen, De arbeidsmarkten blijven in de meeste landen krap, maar de loonstijgingen blijven achter bij de inflatie. Het vertrouwen in de economie is als gevolg van deze ontwikkelingen afgenomen. De wereldeconomie zal daardoor volgens de OECD in 2023 met slechts 2,2 procent groeien. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 0,8 procent. In 2022 was er nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 1,5 procent. De private consumptie staat onder druk door de gestegen prijzen en neemt slechts beperkt toe. De investeringen in vaste activa nemen door de oplopende rentetarieven niet toe. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De bijdrage van de buitenlandse handel is per saldo positief doordat de invoer mede als gevolg van de waardestijging van de dollar vrijwel stilvalt. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone daalt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,4 procent. Dit jaar was er nog sprake van een economische groei van 2,9 procent. De private consumptie neemt in 2023 niet of nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven sterk terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van 8,4 procent in 2022 naar 5,6 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 nog met 0,3 procent. In 2021 nam het bbp echter nog toe met 4,3 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een scherpe afname van de groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich nog relatief positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, nl. van iets minder dan 12 procent in 2022 naar ca. 4,0 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,7 1,5 0,8  1,6
Eurozone   5,3 2,9 -0,4  1,2
Nederland   4,9 4,3 0,3  1,6
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,4 5,6  3,0
Nederland   2,8 11,6 4,0  3,4

Rentevisie

De inflatie blijft ook in 2023 nog duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal de officiële tarieven verder verhogen, ondanks de negatieve effecten op de economische groei op de kortere termijn. In 2023 verwachten we een herfinancieringsrente van 3,5 procent. De lange rentetarieven lopen in de komende twaalf maanden nog wat verder op 

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd.  2,42  3,6 - 3,8   
euroswap 5 jaar  2,82  3,5 - 3,7 
euroswap 10 jaar  2,75  3,4 - 3,6
euroswap 30 jaar   2,23  2,9 - 3,1   

 

Yieldcurve

       

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.