Forse toename gemeentelijke heffingen

Gemeenten verwachten in 2023 een bedrag van 12,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen.

Dat is 6,1 procent meer dan in 2022, zo blijkt uit de begrotingen van de gemeenten van 2023 die door het CBS zijn onderzocht. De begrote opbrengst van de onroerend zaakbelasting (OZB), de belangrijkste gemeentelijke heffing stijgt met 7,4 procent. De OZB op niet-woningen stijgt wat sterker dan de OZB op woningen. De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen nemen toe met 5,3 procent resp. 4,3 procent. Deze opbrengsten dienen om de kosten van de afvalverwerking en de riolering te dekken en zijn in tegenstelling tot de OZB niet vrij besteedbaar. De opbrengst van de toeristenbelasting stijgt met 14 procent het sterkst. Deze stijging is het gevolg van het herstel van het toerisme na de coronacrisis. Vooral Amsterdam en Rotterdam dat een belasting voor passagiers van cruiseschepen heeft ingevoerd, verwachten meer inkomsten uit de toeristenbelasting.

Artikel CBS

Marktontwikkelingen

De ECB besloot afgelopen donderdag de officiële tarieven opnieuw te verhogen. Het depositotarief werd opgetrokken met 50 basispunten naar 2,5 procent. De herfinancieringsrente ging met hetzelfde percentage omhoog naar 3,0 procent. Een dag eerder besloot de Amerikaanse centrale bank tot een verhoging van de fed funds rate met 25 basispunten. De renteverhogingen werden verwacht en hadden daardoor weinig invloed op het marktsentiment. De lange rentetarieven ondergingen per saldo weinig verandering.  

Standen per 3 februari 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 4,83 (4,82) 3,53 (3,48)
Eurozone 2,55 (2,42) 2,76 (2,75)
Duitsland   2,19 (2,13)
Frankrijk   2,64 (2,61)
Nederland 2,49 (2,46)
Eurokoers

USD 1,094(1,083)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • index van leading indicators, december: -1,1 (november: -1,2)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, januari: 55,2 (december: 49,2)
 • inkoopmanagersindex industrie, januari: 47,4 (december: 48,4)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,7%, 1,0% j.o.j. (derde kwartaal: 0,8% 1,9% j.o.j.)
 • index consumentenvertrouwen(CB), januari: 107,1 (december: 109,0)
 • consumptie, december: -0,3%, 2,2% j.o.j. (november: 1,7% j.o.j.)
 • consumptieprijs, december: -0,1%, excl. voedsel en energie 0,3%, 6,4% j.o.j. (november: 7,1% j.o.j.) 
 • werkgelegenheid, januari: +517.000, 3,3% j.o.j. (december: +260.000, 3,2% j.o.j.)
 • werkloosheid, januari: 3,4% beroepsbevolking (december: 3,5%)
 • uurlonen, januari: 0,3%, 4,4% j.o.j. (december: 4,8% j.o.j.)
 

EUROZONE

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,1%, 1,9% j.o.j. (derde kwartaal: 2,3% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, januari: 50,2 (december: 49,3); industrie 48,8 (47,8), dienstensector 50,7 (49,8)
 • index economisch sentiment, januari: 99,9 (december: 97,1)
 • consumentenvertrouwen, januari: -20,9 (december: -22,0)
 • begrotingssaldo, derde kwartaal: -353,1 miljard euro, -2,7% bbp (tweede kwartaal: -2,8% bbp)
 • bruto overheidsschuld, derde kwartaal: 12.152 miljard euro, 93,0% bbp (tweede kwartaal: 94,2% bbp)
 • geldhoeveelheid (M3), december (driemaandgem.):  4,7% j.o.j. (november: 5,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: +23.000, 6,6% beroepsbevolking (november: 6,6%, herzien van 6,5%)
 • consumentenprijsindex, januari: -0,4%, excl. voedsel en energie -0,8%,8,5% j.o.j. (december: 9,2% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, december: 1,1%, 24,6% j.o.j. (november: 27,0% j.o.j.); excl. energie -0,1%, 12,3% j.o.j. (november: 13,2% j.o.j.)

DUITSLAND

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: -0,2%, 0,5% j.o.j. (derde kwartaal: 1,3% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, januari: 49,7 (december: 49,0)
 • ondernemersvertrouwen, januari: 90,2 (december: 88,6)
 • detailhandelsomzet (volume), december: -5,3%, -6,4% j.o.j. (december: -5,1% j.o.j.) 

FRANKRIJK

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,1%, 0,5% j.o.j. (derde kwartaal: 1,0% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, januari: 49,0 (december: 49,1)
 • ondernemersvertrouwen, januari: 102,1 (december: 102,6)
 • consumptie, december: -1,3%, -5,6% j.o.j. (november: -5,1% j.o.j.)
 • industriële productie, december: 1,1%, -1,1% j.o.j. (november: 0,2% j.o.j.)

ITALIE

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,5%, 1,7% j.o.j. (derde kwartaal: 2,7% j.o.j.)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: 0,2%, 3,4% j.o.j. (derde kwartaal: 5,1% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, januari: +3,6 (december: +3,3)
 • detailhandelsomzet (volume), december: 4,3%, -0,5% j.o.j. (november: -3,7% j.o.j.)
 • huizenprijs, december: -2,3%, 2,7% j.o.j. (november: 4,9% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, december: -2,3%, 13,4% j.o.j. (november: 16,1% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex (hcpi), januari: -1,9%, 8,4% j.o.j. (december: 11,0% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, december: +47.000, 3,4% j.o.j. (november: 2,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, december: -12.000, 3,5% beroepsbevolking (november: 3,6%)

Agenda

 • Verenigde Staten: consumptieprijs, januari (14/2).
 • Eurozone: -
 • Nederland bruto binnenlands product, vierde kwartaal (14/2), werkloosheid, januari (16/2).

De economische vooruitzichten zijn wat verbeterd. De prijzen van olie en vooral gas zijn in de afgelopen maanden gedaald. Westerse overheden hebben bovendien maatregelen genomen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor burgers te verlichten. De Chinese economie groeit wat sterker, nadat de overheid de stringente coronamaatregelen heeft losgelaten. Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van de wereldeconomie van 2,9 procent. In oktober j.l. ging het internationale instituut nog uit van een groei van 2,7 procent. In 2024 wordt een economische groei van 3,1 procent voorzien. De centrale banken zullen het monetaire beleid in de komende maanden nog wat verder verkrappen om de inflatie onder controle te krijgen. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 0,8 procent. In 2022 was er nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 2,1 procent. De private consumptie staat onder druk door de gestegen prijzen en neemt slechts beperkt toe. De investeringen in vaste activa nemen door de oplopende rentetarieven niet toe. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De bijdrage van de buitenlandse handel is per saldo positief doordat de invoer mede als gevolg van de waardestijging van de dollar vrijwel stilvalt. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone neemt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,5 procent toe. Vorig jaar was er nog sprake van een economische groei van 3,5 procent. De private consumptie neemt in 2023 nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van 8,4 procent in 2022 naar 5,6 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 met 0,5 procent. In 2022 nam het bbp echter nog toe met 4,3 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een scherpe afname van de groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich nog positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, nl. van iets minder dan 12 procent in 2022 naar ca. 4,0 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,9 2,1(1,5) 0,8  1,6
Eurozone   5,3 3,5(2,9) 0,5(-0,4)  1,3(1,2)
Nederland   4,9 4,3 0,6(0,3)  1,9(1,6)
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,4 5,6  3,0
Nederland   2,8 11,6 4,0  3,4

Rentevisie

De inflatie blijft ook in 2023 nog duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal de officiële tarieven verder verhogen, ondanks de negatieve effecten op de economische groei op de kortere termijn. In 2023 verwachten we een herfinancieringsrente van 3,5 procent. De lange rentetarieven lopen in de komende twaalf maanden nog wat verder op.

 

Actueel

Over een jaar

    prognose 
euribor 3 mnd.  2,55  3,6 - 3,8   
euroswap 5 jaar  2,82  3,5 - 3,7 
euroswap 10 jaar  2,76  3,4 - 3,6
euroswap 30 jaar   2,33  2,9 - 3,1   

 

Yieldcurve

       

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.