Uitstoot luchtverontreinigende stoffen zal verder dalen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht dat de emissiedoelen voor de meeste luchtverontreinigende stoffen in 2030 worden gehaald.

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse rapport onder de titel Geraamde Ontwikkelingen in Nationale Emissies van Luchtverontreinigende Stoffen dat onlangs werd gepubliceerd. De daling van fijnstof en zwaveldioxide is deels te danken aan Europese emissie-eisen aan nieuwe voertuigen en industriële installaties. Bovendien daalt het gebruik van fossiele brandstoffen en worden minder dieselauto's verkocht. De doelen voor ammoniak en stikstofoxiden daarentegen lijken uitgaande van het huidige en voorgenomen beleid niet te worden gehaald. De emissies van ammoniak komen in 2030 volgens het PBL uit op 81 tot 96 kiloton. Dat is 18 tot 33 kiloton boven het beoogde niveau. In de berekeningen blijven de effecten van maatregelen die na 1 mei 2022 zijn genomen buiten beschouwing. Het kabinet wil de uitstoot verder beperken via het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De provincies moeten op 1 juli gebiedsplannen voor dit programma indienen. Deze plannen zullen grote gevolgen hebben voor de landbouw, aangezien deze sector verantwoordelijk is voor 86 procent van de ammoniakuitstoot. Het rapport komt op een gevoelig moment. Op 15 maart vinden immers de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. De stikstofproblematiek is in deze verkiezingen een van de belangrijkste thema's.  

Rapport PBL

Marktontwikkelingen

De lange rentetarieven liepen in de afgelopen periode op. De inflatie is hardnekkiger dan verwacht. In de eurozone stegen de consumentenprijzen op jaarbasis met 8,5 procent, slechts 0,1 procentpunt minder dan in januari. In ons land liep de inflatie op van 8,4 procent naar 8,9 procent. Algemeen wordt verwacht dat de ECB-raad de officiële tarieven op 16 maart opnieuw met 50 basispunten zal verhogen. Het depositotarief komt daarmee op 3,0 procent. Onze verwachting is dat het depositotarief in het komende jaar verder zal worden verhoogd tot tenminste 4,0 procent.   

Standen per 3 maart 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 4,98 (4,88) 3,97 (3,81)
Eurozone 2,85 (2,68) 3,28 (3,02)
Duitsland   2,72 (2,47)
Frankrijk   3,20 (2,93)
Nederland 3,03 (2,75)
Eurokoers

USD 1,062(1,063)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumptie, januari: 1,1%, 2,4% j.o.j. (december: 2,0% j.o.j.)
 • consumptieprijs, januari: 0,6%, excl. voedsel en energie 0,6%, 5,4% j.o.j. (december: 5,3% j.o.j., herzien van 5,0% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex industrie, februari: 47,7 (januari: 47,4)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, februari: 55,1 (januari: 55,2)
  

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, februari: 52,0 (januari: 50,2); industrie: 48,5 (48,8), dienstensector: 53,0 (50,7) 
 • index economisch sentiment, februari: 99,7 (januari: 99,8)
 • consumentenvertrouwen, februari: -19,0 (januari: -20,9)
 • bouwproductie, december: -2,5%, -0,7% j.o.j. (november: 1,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, januari: +40.000, 6,7% (december: 6,7%)
 • consumentenprijsindex (hcpi), februari: 0,8%, excl. voedsel en energie 0,8%, 8,5% j.o.j. (januari: 8,6% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, januari: -2,8%, 15,0% j.o.j. (december: 24,6% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid (M3), januari (driemnds.gem.): 5,5% j.o.j. (december: 5,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, februari: 51,1 (januari: 49,9)
 • ondernemersvertrouwen, februari: 91,1 (januari: 90,1)
 • bruto binnenlands product, vierde kwartaal: -0,4%, 0,3% j.o.j. (herzien van -0,2%, 0,5% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, februari: 51,6 (januari: 49,1)
 • ondernemersvertrouwen, februari: 103,3 (januari: 102,1)
 • consumptie, januari: 1,5%, -3,7% j.o.j. (december: -6,1% j.o.j.,) 
 • industriële productie, januari: -1,9%, -0,1% j.o.j. (januari: -0,6% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, februari: -44 (januari: -49)
 • producentenvertrouwen, februari: +3,7 (januari: +3,6)
 • detailhandelsomzet (volume), januari: -13,0%, 0,5% j.o.j. (december: -0,2% j.o.j.)
 • huizenprijs, januari: 1,5%, 1,1% j.o.j.(december: 2,7% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, januari: 1,5%, 10,5% j.o.j. (december: 13,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, februari: 1,3%, excl. voedsel en energie 1,6%, 8,9% j.o.j. (januari: 8,4% j.o.j.)
 

Agenda

 • Verenigde Staten: werkloosheid, februari (10/3), consumentenprijsindex, februari (14/3).
 • Eurozone: bijeenkomst ECB (16/3).
 • Nederland: werkloosheid, februari (16/3).

De economische vooruitzichten zijn wat verbeterd. De prijzen van olie en vooral gas zijn in de afgelopen maanden gedaald. Westerse overheden hebben bovendien maatregelen genomen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor burgers te verlichten. De Chinese economie groeit wat sterker, nadat de overheid de stringente coronamaatregelen heeft losgelaten. Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van de wereldeconomie van 2,9 procent. In oktober j.l. ging het internationale instituut nog uit van een groei van 2,7 procent. In 2024 wordt een economische groei van 3,1 procent voorzien. De centrale banken zullen het monetaire beleid in de komende maanden nog wat verder verkrappen om de inflatie onder controle te krijgen. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 0,8 procent. In 2022 was er nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 2,1 procent. De private consumptie staat onder druk door de gestegen prijzen en neemt slechts beperkt toe. De investeringen in vaste activa nemen door de oplopende rentetarieven niet toe. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De bijdrage van de buitenlandse handel is per saldo positief doordat de invoer mede als gevolg van de waardestijging van de dollar vrijwel stilvalt. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone neemt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,5 procent toe. Vorig jaar was er nog sprake van een economische groei van 3,5 procent. De private consumptie neemt in 2023 nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van 8,4 procent in 2022 naar 5,6 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 met 1,3 procent. In 2022 nam het bbp echter nog toe met 4,5 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een afnemende groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich nog positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, nl. van iets minder dan 12 procent in 2022 naar ca. 4,3 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,9 2,1 0,8  1,6
Eurozone   5,3 3,5 0,5  1,3
Nederland   4,9 4,5 1,3  1,9
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,4 5,6  3,0
Nederland   2,8 11,6 4,3  3,4

Rentevisie

De inflatie blijft zowel dit jaar als in 2024 duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal het monetaire beleid verder verkrappen, waardoor het depositotarief over een jaar zal uitkomen op 4,0 procent. De lange rentetarieven zullen met name in de kortere looptijden sterker oplopen dan eerder was voorzien. 

 

 

Actueel

Over een jaar

     prognose 
 depositotarief  2,5  4,0(3,5)
 euribor 3 mnd.  2,85  4,0 - 4,2(3,6 - 3,8)
 euroswap 5 jaar  3,44  3,7 - 3,9(3,5 - 3,7) 
 euroswap 10 jaar  3,28  3,4 - 3,6
 euroswap 30 jaar  2,72  2,9 - 3,1

 

Yieldcurve

       

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.