ECB verhoogt rente ondanks marktonrust

De ECB heeft de officiële rentetarieven met 50 basispunten verhoogd.

Het depositotarief werd verhoogd van 2,5 procent naar 3,0 procent. Daarnaast besloot de centrale bank de reductie van de effectenportefeuille met gemiddeld 15 miljard euro per maand voort te zetten. In de afgelopen dagen leidde onrust in de banksector tot twijfel onder marktpartijen over het monetaire beleid. Het is verstandig dat de ECB de renteverhoging heeft doorgevoerd. Het rentebesluit draagt bij aan de bestrijding van de nog altijd hoge inflatie en daarmee aan de geloofwaardigheid van het monetaire beleid van de centrale bank. In reactie op de problemen bij Credit Suisse en enkele Amerikaanse banken zei bankpresident Lagarde dat de banksector in de eurozone schokbestendig is en wordt kenmerkt door sterke kapitaal- en liquiditeitsposities. Niettemin besloot de ECB in samenwerking met andere centrale banken om extra liquiditeit aan de markten te verstrekken door de bestaande swaplijnen in dollars op dagbasis open te stellen in plaats van een keer per week. 

In het weekend werd bekend dat Credit Suisse wordt overgenomen door UBS voor een bedrag van 3 miljard Zwitserse frank. De Zwitserse overheid staat garant voor maximaal 9 miljard frank. Daarbij is overeengekomen dat de verliezen tot een bedrag van 5 miljard frank door UBS worden gedragen. Aandeelhouders ontvangen een aandeel UBS voor 22,48 aandelen Credit Suisse en houden dus nog wat over van hun kapitaal. Houders van AT1-obligaties zijn hun volledige investering kwijt. De verwachting is dat UBS een drastische reorganisatie zal doorvoeren bij Credit Suisse. Met name de investment bank activiteiten zullen sterk worden teruggebracht, waardoor een groot aantal banen verloren zullen gaan. 

Eurozone

Marktontwikkelingen

Op de kapitaalmarkten was sprake van een grote volatiliteit en daalden de rentetarieven op met name staatsleningen sterk. Zo daalde de rente op de Nederlandse tienjarige lening met 59 basispunten naar 2,44 procent. Beleggers verwachten dat de centrale banken als gevolg van de problemen in het bankwezen minder geneigd zijn om de rentetarieven verder te verhogen.   

Standen per 17 maart 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 5,00 (4,98) 3,39 (3,97)
Eurozone 2,75 (2,85) 2,85 (3,28)
Duitsland   2,09 (2,72)
Frankrijk   2,66 (3,20)
Nederland 2,44 (3,03)
Eurokoers

USD 1,062(1,062)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • industriële productie, februari: 0,0%, -0,2% j.o.j. (januari: 0,5% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, februari: +311.000, 1,7% j.o.j. (januari: +504.000, 1,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, februari: 3,6% (januari: 3,4%)
 • uurlonen, februari: 0,2%, 4,6% j.o.j. (januari: 4,4% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, februari: 0,4%, excl. voedsel en energie 0,5%, 6,0% j.o.j. (januari: 6,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, februari: -0,2%, excl. voedsel en energie 0,0%, 5,5% j.o.j. (januari: 5,7% j.o.j.)

EUROZONE

 • detailhandelsomzet (volume), januari: 0,3%, -2,4% j.o.j. (december: -2,8% j.o.j.)
 • industriële productie, januari: 0,7%, 0,7% j.o.j. (december: -2,2% j.o.j,) 

DUITSLAND

 • industriële productie, januari: 1,8%, -1,5% j.o.j. (december: -2,3% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet, januari: -0,3%, -6,9% j.o.j. (december: -5,5% j.o.j.)
NEDERLAND
 • consumptie huishoudens, januari: 4,4%, 6,2% j.o.j. (december: 9,9% j.o.j.)
 • industriële productie, januari: -4,3%, -3,2% j.o.j. (december: 1,1% j.o.j.)
 • werkloosheid, februari: -4.000, 3,5% van de beroepsbevolking (januari: 3,6%)
 • werkgelegenheid, februari: +2.000, 2,9% j.o.j. (januari: 3,0% j.o.j.)
  

Agenda

 • Verenigde Staten: bijeenkomst Federal Reserve (22/3), consumptieprijs, februari (31/3).
 • Eurozone: inkoopmanagersindex, maart (24/3), index economisch sentiment, maart (30/3), consumentenprijsindex, maart (31/3), werkloosheid, februari (31/3).
 • Nederland: consumentenvertrouwen, maart (23/3), overheidsfinanciën, vierde kwartaal (24/3), producentenvertrouwen, maart (30/3), consumentenprijsindex (hcpi), maart (31/3).

De economische vooruitzichten zijn wat verbeterd. De prijzen van olie en vooral gas zijn in de afgelopen maanden gedaald. Westerse overheden hebben bovendien maatregelen genomen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor burgers te verlichten. De Chinese economie groeit wat sterker, nadat de overheid de stringente coronamaatregelen heeft losgelaten. Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van de wereldeconomie van 2,9 procent. In oktober j.l. ging het internationale instituut nog uit van een groei van 2,7 procent. In 2024 wordt een economische groei van 3,1 procent voorzien. De centrale banken zullen het monetaire beleid in de komende maanden nog wat verder verkrappen om de inflatie onder controle te krijgen. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 0,8 procent. In 2022 was er nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 2,1 procent. De private consumptie staat onder druk door de gestegen prijzen en neemt slechts beperkt toe. De investeringen in vaste activa nemen door de oplopende rentetarieven niet toe. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De bijdrage van de buitenlandse handel is per saldo positief doordat de invoer mede als gevolg van de waardestijging van de dollar vrijwel stilvalt. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone neemt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,5 procent toe. Vorig jaar was er nog sprake van een economische groei van 3,5 procent. De private consumptie neemt in 2023 nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van 8,4 procent in 2022 naar 5,6 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 met 1,3 procent. In 2022 nam het bbp echter nog toe met 4,5 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een afnemende groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich nog positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, nl. van iets minder dan 12 procent in 2022 naar ca. 4,3 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,9 2,1 0,8  1,6
Eurozone   5,3 3,5 0,5  1,3
Nederland   4,9 4,5 1,3  1,9
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,4 5,6  3,0
Nederland   2,8 11,6 4,3  3,4

Rentevisie

De inflatie blijft zowel dit jaar als in 2024 duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal het monetaire beleid verder verkrappen, waardoor het depositotarief over een jaar zal uitkomen op 4,0 procent. De lange rentetarieven zullen met name in de kortere looptijden sterker oplopen dan eerder was voorzien. 

 

 

Actueel

Over een jaar

     prognose 
 depositotarief  3,0  4,0
 euribor 3 mnd.  2,75  4,0 - 4,2
 euroswap 5 jaar  2,93  3,7 - 3,9
 euroswap 10 jaar  2,85  3,4 - 3,6
 euroswap 30 jaar  2,30  2,9 - 3,1

 

Yieldcurve

       

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.