Tegenvallende groeicijfers

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal met 0,1 procent gegroeid.

De economische groei viel lager uit dan was voorzien. Dat kwam vooral doordat het Duitse bbp in het eerste kwartaal tegen de verwachting in stabiel bleef. In Italië en Spanje groeide de economie met 0,5 procent. In Frankrijk groeide de bedrijvigheid met 0,2 procent. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal mogelijk licht gekrompen. Het CBS publiceert op 16 mei de eerste voorlopige cijfers over het bbp in het eerste kwartaal. De Amerikaanse economie groeide in het eerste kwartaal met 0,3 procent. Ook dat cijfer bleef achter bij de marktverwachting. Door de tegenvallende data neemt de kans op een recessie weer toe. Eerder in de week werd bekend dat de toonaangevende index van het consumentenvertrouwen van de Conference Board in april is afgenomen van 104,0 naar 101,3. De Amerikaanse inkoopmanagerssurveys schetsen een zwakker beeld van de bedrijvigheid dan vergelijkbare onderzoeken in de eurolanden. 

Bruto binnenlands product (% k.o.k.)

  

Marktontwikkelingen

Ondanks de tegenvallende groeicijfers daalden de lange rentetarieven in de belangrijkste landen nauwelijks. De reden hiervoor is dat de inflatie hoog blijft, waardoor centrale banken de rente nog verder zullen verhogen. De Federal Reserve en de ECB vergaderen deze week over het monetaire beleid.  

Standen per 28 april 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 5,30 (5,26) 3,44 (3,52)
Eurozone 3,27 (3,18) 2,98 (3,04)
Duitsland   2,31 (2,42)
Frankrijk   2,88 (2,93)
Nederland 2,68 (2,80)
Eurokoers

USD 1098(1,101)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,3%, 1,6% j.o.j. (vierde kwartaal: 0,9% j.o.j.)
 • consumptie, maart: 0,0%, 1,9% j.o.j. (februari: 2,2% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen (CB), april: 101,3 (maart: 104,0)
 • consumptieprijs, maart: 0,1%, excl. voedsel en energie 0,3%, 4,2% j.o.j. (februari: 5,1% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, april: 54,4 (maart: 53,7); industrie: 45,5 (47,3), dienstensector: 56,6 (55,9)
 • index economisch sentiment, april: 99,3 (maart: 99,2)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,1%, 1,3% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,8% j.o.j.)
 • consumentenvertrouwen, april: -17,5 (maart: -19,1)
 • bouwproductie, februari: 2,3%, 1,9% j.o.j. (januari: 0,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, april: 53,9 (maart: 52,6)
 • ondernemersvertrouwen, april: 93,6 (maart: 93,2)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,0%, 0,2% j.o.j. (vierde kwartaal: 0,2% j.o.j.)
 FRANKRIJK
 • ondernemersvertrouwen, april: 101,9 (maart: 103,1)
 • inkoopmanagersindex, april: 53,8 (maart: 52,7)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,2%, 0,8% j.o.j. (vierde kwartaal: 0,4% j.o.j.)
 • consumptie, maart: -1,3%, 1,4% j.o.j. (februari: 0,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex (hcpi), april: 0,7%, 6,9% j.o.j. (maart: 6,7% j.o.j.)

ITALIE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,5%, 1,8% j.o.j. (vierde kwartaal: 1,4% j.o.j.)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: 0,5%, 4,1% j.o.j. (vierde kwartaal: 3,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex (hcpi), april: -2,7%, 0,5% j.o.j. (maart: 3,1% j.o.j.) 

NEDERLAND

 • werkgelegenheid, maart: +8.000, 2,3% j.o.j. (februari: 2,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, maart: +10.000, 3,5% (februari: 3,5%)
 • consumentenvertrouwen, april: -37 (maart: -39)
 • huizenprijsindex, maart: -0,6%, -2,3% j.o.j. (februari: -0,8% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, maart: -0,7%, 2,3% j.o.j. (februari: 8,2% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), maart: 11,1%, -7,0% j.o.j. (februari: -3,3% j.o.j.)

Agenda

 • Verenigde Staten:  bijeenkomst Federal Reserve (3/5), werkloosheid, april (5/5), consumentenprijsindex, april (10/5).
 • Eurozone: consumentenprijsindex (hcpi), april (2/5), werkloosheid, maart (3/5), bijeenkomst ECB (4/5).
 • Nederland: consumentenprijsindex (hcpi), april (2/5), producentenvertrouwen, april (2/5)

De economische vooruitzichten zijn wat verbeterd. De prijzen van olie en vooral gas zijn in de afgelopen maanden gedaald. Westerse overheden hebben bovendien maatregelen genomen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor burgers te verlichten. De Chinese economie groeit wat sterker, nadat de overheid de stringente coronamaatregelen heeft losgelaten. Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van de wereldeconomie van 2,9 procent. In oktober 2022 ging het internationale instituut nog uit van een groei van 2,7 procent. In 2024 wordt een economische groei van 3,1 procent voorzien. De centrale banken zullen het monetaire beleid in de komende maanden nog wat verder verkrappen om de inflatie onder controle te krijgen. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 0,8 procent. In 2022 was er nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 2,1 procent. De private consumptie staat onder druk door de gestegen prijzen en neemt slechts beperkt toe. De investeringen in vaste activa nemen door de oplopende rentetarieven niet toe. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De bijdrage van de buitenlandse handel is per saldo positief doordat de invoer, mede als gevolg van de waardestijging van de dollar, vrijwel stilvalt. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone neemt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,5 procent toe. Vorig jaar was er nog sprake van een economische groei van 3,5 procent. De private consumptie neemt in 2023 nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van 8,4 procent in 2022 naar 5,6 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 met 1,4 procent. In 2022 nam het bbp echter nog toe met 4,5 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een afnemende groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich nog positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, namelijk van iets minder dan 12 procent in 2022 naar circa 4,3 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,9 2,1 0,8  1,6
Eurozone   5,3 3,5 0,5  1,3
Nederland   4,9 4,5 1,4  1,9
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,4 5,6  3,0
Nederland   2,8 11,6 4,3  3,4

 

Rentevisie

De inflatie blijft zowel dit jaar als in 2024 duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal het monetaire beleid verder verkrappen, waardoor het depositotarief over een jaar zal uitkomen op 4,0 procent. Hierdoor lopen de rentetarieven in met name de kortere looptijden verder op. 

 

Actueel

Over een jaar

     prognose 
 depositotarief  3,0  4,0
 euribor 3 mnd.  3,27  4,0 - 4,2
 euroswap 5 jaar  3,05  3,7 - 3,9
 euroswap 10 jaar  2,98  3,4 - 3,6
 euroswap 30 jaar  2,57  2,9 - 3,1

 

Yieldcurve

      

   

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.