OECD pleit voor afbouw fiscale steun

Overheden doen er verstandig aan de fiscale maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht grotendeels te beëindigen.

Dit zegt Lombardelli, de onlangs aangetreden nieuwe hoofdeconoom van de OECD, in een interview met de Financial Times. Afbouw van de fiscale maatregelen ligt voor de hand, aangezien de energielasten van huishoudens in de afgelopen maanden zijn gedaald. Overheden zouden zich volgens haar moeten beperken tot gerichte maatregelen ter ondersteuning van lage inkomensgroepen. Afbouw van de generieke steunmaatregelen draagt bij aan bestrijding van de hoge inflatie en verbetering van de overheidsfinanciën in westerse landen. Dit laatste is van belang, omdat de vergrijzing van de bevolking in de komende decennia zal leiden tot hogere uitgaven. De totale bruto overheidsschuld van het eurogebied daalt dit jaar volgens ramingen van de OECD licht, maar is nog altijd hoger dan in 2019, het jaar voor de coronacrisis. 

De OECD gaat in de onlangs verschenen Economic Outlook uit van een groei van de wereldeconomie van 2,7 procent in 2023. Vooral China en India laten een groei zien. In de eurozone neemt het bbp met 0,9 procent toe. 

Marktontwikkelingen

In de aanloop naar de bijeenkomsten van de centrale banken in deze week ondergingen de markttarieven weinig verandering. De ECB zal het depositotarief naar verwachting met 25 basispunten verhogen naar 3,5 procent. De Federal Reserve zal de rente waarschijnlijk ongewijzigd laten. 

Standen per 2 juni 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 5,54 (5,48) 3,75 (3,80)
Eurozone 3,47 (3,48) 2,98 (3,08)
Duitsland   2,36 (2,43)
Frankrijk   2,91 (3,00)
Nederland 2,74 (2,80)
Eurokoers

USD 1,076(1,072)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen, mei: 102,3 (april: 103,7)
 • inkoopmanagersindex industrie, mei: 46,9 (april: 47,1)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, mei: 50,3 (april: 51,9)
 • werkgelegenheid(excl. agrar. sector), mei: +339.000, 2,7% j.o.j. (april: 2,7% j.o.j.)
 • werkloosheid, mei: 3,7% (april: 3,4%)
 • uurlonen, mei: 0,3%, 4,3% j.o.j. (april: 4,4% j.o.j.)
 

EUROZONE

 • index economisch sentiment, mei: 96,5 (april: 99,0)
 • detailhandelsomzet (volume), april: 0,1%, -2,3% j.o.j. (maart: -3,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, april: -33.000, 6,5% (maart: 6,6%)
 • producentenprijsindex, april: -3,2% excl. energie -4,8% j.o.j., 1,0% j.o.j. (maart: 5,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, mei: 0,0%, excl. voedsel en energie 0,2%, 6,1% j.o.j. (april: 7,0% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid (M3), april: 2,4% j.o.j. (maart: 2,9% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -0,1%, 1,0% j.o.j. (herzien van 0,1%, 1,3% j,o,j,)
 

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet (volume), april: 0,8%, -4,3% j.o.j. (maart: -7,7% j.o.j.)
 • industriële productie, april: 0,0%, 1,3% j.o.j. (maart: 3,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex (hcpi), mei: -0,2%, 6,3% j.o.j. (april: 7,6% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • consumentenprijsindex (hcpi), mei: -0,1%, 6,0% j.o.j. (april: 6,9% j.o.j.)
 • consumptie, april: -1,0%, -4,3% j.o.j, (maart: -3,4% j.o.j.)
 • industriële productie, april: 0,8%, -1,5% j.o.j. (maart: 0,1% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, mei: +2,1 (april: +3,0)
 • consumentenprijsindex (hcpi), mei: 0,2%, 6,8% (april: 5,8% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, april: -0,1%, -1,6% j.o.j. (maart: 2,3% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), april: 0,8%, -4,7% j.o.j. (maart: -6,5% j.o.j.)
 • consumptie, april: -2,4%, 0,3% j.o.j. (maart: 0,8% j.o.j.)
 • industriële productie, april: -3,5%, -12,6% j.o.j. (maart: -3,7% j.o.j.)
  

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijsindex, mei (13/6), bijeenkomst Fed (14/6), consumptieprijs, mei(30/6), werkloosheid, juni(7/7).
 • Eurozone: bijeenkomst ECB (15/6), inkoopmanagerssurvey 's juni (22/6), index economisch sentiment, mei(29/6), werkloosheid, mei(30/7), consumentenprijsindex, mei(30/7).
 • Nederland: werkloosheid, mei (15/6), consumentenvertrouwen, juni (21/6), producentenvertrouwen, mei(29/7).

De economische vooruitzichten zijn wat verbeterd. De prijzen van olie en vooral gas zijn in de afgelopen maanden gedaald. Westerse overheden hebben bovendien maatregelen genomen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor burgers te verlichten. De Chinese economie groeit wat sterker, nadat de overheid de stringente coronamaatregelen heeft losgelaten. Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van de wereldeconomie van 2,9 procent. In oktober 2022 ging het internationale instituut nog uit van een groei van 2,7 procent. In 2024 wordt een economische groei van 3,1 procent voorzien. De centrale banken zullen het monetaire beleid in de komende maanden nog wat verder verkrappen om de inflatie onder controle te krijgen. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 0,8 procent. In 2022 was er nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 2,1 procent. De private consumptie staat onder druk door de gestegen prijzen en neemt slechts beperkt toe. De investeringen in vaste activa nemen door de oplopende rentetarieven niet toe. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De bijdrage van de buitenlandse handel is per saldo positief doordat de invoer, mede als gevolg van de waardestijging van de dollar, vrijwel stilvalt. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone neemt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,8 procent toe. Vorig jaar was er nog sprake van een economische groei van 3,5 procent. De private consumptie neemt in 2023 nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van 8,4 procent in 2022 naar 5,4 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 met 0,9 procent. In 2022 nam het bbp echter nog toe met 4,5 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een afnemende groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich nog positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, namelijk van iets minder dan 12 procent in 2022 naar 4,6 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,9 2,1 0,8  1,6
Eurozone   5,3 3,5 0,8  1,3
Nederland   4,9 4,5 0,9  2,0
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,4 5,4  3,0
Nederland   2,8 11,6 4,6  3,4

 

Rentevisie

De inflatie blijft zowel dit jaar als in 2024 duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal het monetaire beleid verder verkrappen, waardoor het depositotarief over een jaar zal uitkomen op 4,0 procent. Hierdoor lopen de rentetarieven in, met name, de kortere looptijden verder op. 

 

Actueel

Over een jaar

     prognose 
 depositotarief  3,25  4,0
 euribor 3 mnd.  3,47  4,0 - 4,2
 euroswap 5 jaar  3,09  3,7 - 3,9
 euroswap 10 jaar  2,98  3,4 - 3,6
 euroswap 30 jaar  2,62  2,9 - 3,1

 

Yieldcurve

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.