Inflatie gedaald

De Nederlandse inflatie is in juni afgenomen .

De consumentenprijzen stegen in juni met 5,7 procent j.o.j.. In mei was dat nog 6,1 procent. In het cijfer van juni wordt bij de berekening van de energieprijzen voor het eerst ook gegevens over lopende energiecontracten meegenomen. Reeds gepubliceerde cijfers worden niet herzien. Dit heeft een praktische reden. Veel partijen gebruiken de CPI, of een onderdeel daarvan, voor het indexeren van huurcontracten, premies en andere tarieven en prijzen. Deze keuze betekent, dat in de periode tot en met mei 2024 sprake is van een methodebreuk in het inflatiecijfer. In het bijgevoegde artikel wordt nader ingegaan op de verschillen tussen de oude en de nieuwe inflatieberekening.  In de eurozone nam de inflatie af van 6,1 procent naar 5,5 procent. Deze daling was vooral te danken aan lagere energieprijzen. Indien energie - en voedselproducten niet werden meegerekend dan komt de inflatie uit op 5,4 procent, een fractie hoger dan in mei.

De onverwachte val van het kabinet Rutte-IV zal op korte termijn geen grote financieel-economische gevolgen hebben. Het demissionaire kabinet zal in september een begroting voor 2024 voorbereiden. Hierin zullen geen maatregelen worden opgenomen die volgens de Tweede Kamer controversieel zijn. De Kamerleden zullen in de komende week een lijst van beleidsonderwerpen maken waarop geen ingrijpende nieuwe maatregelen mogen worden genomen. Kamervoorzitter Bergkamp heeft voorgesteld om hierover op 27 juli een plenaire zitting te houden. De verwachting is dat in elk geval het migratiebeleid, het woningmarktbeleid en het landbouwbeleid controversieel zullen worden verklaard. Dat betekent onder meer dat de spreidingswet niet per 1 januari 2024 zal ingaan en dat de stikstofreductieplannen van het kabinet voorlopig geen doorgang zullen vinden.    

Artikel CBS

Marktontwikkelingen

De lange rentetarieven liepen in de afgelopen weken op. Recente cijfers laten zien dat de inflatie in de westerse landen hardnekkig is. De Bank of England verhoogde op 22 juni de Bank rate onverwacht met 50 basispunten naar 5,0 procent. De Britse inflatie ligt aanmerkelijk hoger dan in de eurozone. Bundesbankpresident Nagel zei in de Financial Times dat de ECB niet te vroeg moet stoppen met het verhogen van de rente.   

Standen per 7 juli 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 5,56 (5,54) 4,06 (3,75)
Eurozone 3,64 (3,47) 3,26 (2,98)
Duitsland   2,61 (2,36)
Frankrijk   3,17 (2,91)
Nederland 2,98 (2,74)
Eurokoers

USD 1,089(1,076)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, juni: 46,0 (mei: 46,9)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juni: 53,9 (mei: 50,3)
 • consumptie huishoudens, mei: 0,0%, 2,1% j.o.j. (april: 2,2% j.o.j.)
 • consumptieprijs, mei: 0,1%, 3,8% j.o.j. (april: 4,3% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex, mei: 0,1%, 4,1% j.o.j. (april: 5,0% j.o.j.); excl. voedsel en energie: 5,3% j.o.j. (april: 5,5% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, mei: -1,6%, -2,2% j.o.j. (april: 0,7% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juni: +209.000, 2,5% j.o.j. (mei: +306.000, 2,6% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: 3,6% (mei: 3,7%)
 • uurlonen, juni: 0,4%, 4,4% j.o.j. (mei: 4,4% j.o.j.)
 

EUROZONE

 • consumentenvertrouwen, juni: -16,1 (mei: -17,4)
 • index economisch sentiment, mei: 95,3 (april: 96,5)
 • inkoopmanagersindex, juni: 49,9 (mei: 52,8); industrie 43,4(44,8), dienstensector 52,0(55,1).
 • industriële productie, april: 1,0%, 0,6% j.o.j. (maart: -2,2% j.o.j.)
 • bouwproductie, april: -0,4%, 0,3% j.o.j. (maart: -0,8% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), mei: -0,1%, -2,8% j.o.j. (april: -2,4% j.o.j.)
 • werkloosheid, mei: -57.000, 6,5% (april: 6,5%)
 • consumentenprijsindex (hcpi), juni: 0,3%, 5,5% j.o.j. (mei: 6,1% j.o.j.); excl. voedsel en energie:  5,4% j.o.j. (mei: 5,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, mei: -1,9%, -1,5% j.o.j. (april: 0,9% j.o.j.)
 • geldhoeveelheid (M3), mei: 1,9% j.o.j. (april: 2,4% j.o.j.)

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet (volume), mei: 0,4%, 3,6% j.o.j. (april: -4,1% j.o.j.)
 • industriële productie, mei: -0,2%, 0,9% j.o.j. (april: 1,7% j.o.j.)
 • inkoopmanagersindex, juni: 50,6 (mei: 53,9)
 

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, juni: 100,0 (mei: 100,0) 
 • inkoopmanagersindex, juni: 47,2 (mei: 51,2)
 • industriële productie, mei: 1,2%, -2,2% j.o.j. (mei: -1,3% j.o.j.)
 • consumptie huishoudens, mei: 0,5%, -3,6% j.o.j. (april: -4,3% j.o.j.)

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, juni: -39 (mei: -38)
 • producentenvertrouwen, mei: +1,0 (april: +2,1)
 • bruto binnenlands product, eerste kwartaal: -0,3%, 1,9% j.o.j. (herzien van -0,7%, 1,9% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), mei: 5,4%, -5,8% j.o.j. (april: -4,6% j.o.j.)
 • consumptie huishoudens, mei: 3,7%, 1,4% j.o.j. (april: 1,2% j.o.j.)
 • werkloosheid, mei: +10.000, 3,5% (april: 3,4%)
 • werkgelegenheid, mei: +2.000, 1,8% j.o.j. (april: 2,1% j.o.j.)
 • huizenprijs, mei: -0,1%, -5,6% j.o.j. (april: -4,4% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, mei: -1,4%, -4,0% j.o.j. (april: -1,7% j.o.j.)
   

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijsindex, juni (12/7).
 • Eurozone: -
 • Nederland: werkloosheid, juni (20/7), consumentenvertrouwen, juli (20/7).

De economische vooruitzichten zijn wat verbeterd. De prijzen van olie en vooral gas zijn in de afgelopen maanden gedaald. Westerse overheden hebben bovendien maatregelen genomen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor burgers te verlichten. De Chinese economie groeit wat sterker, nadat de overheid de stringente coronamaatregelen heeft losgelaten. Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van de wereldeconomie van 2,9 procent. In oktober 2022 ging het internationale instituut nog uit van een groei van 2,7 procent. In 2024 wordt een economische groei van 3,1 procent voorzien. De centrale banken zullen het monetaire beleid in de komende maanden nog wat verder verkrappen om de inflatie onder controle te krijgen. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 0,8 procent. In 2022 was er nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 2,1 procent. De private consumptie staat onder druk door de gestegen prijzen en neemt slechts beperkt toe. De investeringen in vaste activa nemen door de oplopende rentetarieven niet toe. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De bijdrage van de buitenlandse handel is per saldo positief doordat de invoer, mede als gevolg van de waardestijging van de dollar, vrijwel stilvalt. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone neemt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,8 procent toe. Vorig jaar was er nog sprake van een economische groei van 3,5 procent. De private consumptie neemt in 2023 nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van 8,4 procent in 2022 naar 5,4 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 met 0,9 procent. In 2022 nam het bbp echter nog toe met 4,5 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een afnemende groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich nog positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, namelijk van iets minder dan 12 procent in 2022 naar 4,6 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,9 2,1 0,8  1,6
Eurozone   5,3 3,5 0,8  1,3
Nederland   4,9 4,5 0,9  2,0
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,4 5,4  3,0
Nederland   2,8 11,6 4,6  3,4

 

Rentevisie

De inflatie blijft zowel dit jaar als in 2024 duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal het monetaire beleid verder verkrappen, waardoor het depositotarief over een jaar zal uitkomen op 4,0 procent. Hierdoor lopen de rentetarieven in, met name, de kortere looptijden verder op. 

 

Actueel

Over een jaar

     prognose 
 depositotarief  3,50  4,0
 euribor 3 mnd.  3,64  4,0 - 4,2
 euroswap 5 jaar  3,45  3,7 - 3,9
 euroswap 10 jaar  3,26  3,4 - 3,6
 euroswap 30 jaar  2,76  2,9 - 3,1

 

Yieldcurve

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.