Meer bedrijven failliet

Het aantal faillissementen in ons land is de afgelopen maanden sterk gestegen.

In juni gingen er in ons land 302 bedrijven failliet, 48 meer dan in mei. In het eerste halfjaar lag het aantal faillissementen 60 procent hoger dan in dezelfde periode van 2022. Tijdens de coronacrisis ontvingen veel bedrijven financiële steun van de overheid in de vorm van onder meer loonkostensubsidie en uitstel van belastingbetaling. Nu deze steun is weggevallen gaan bedrijven die niet levensvatbaar waren alsnog failliet. In juni waren dat vooral bedrijven in de handel en de bouw. De belastingdienst meldde de afgelopen week dat bijna 51.000 bedrijven nog niet is begonnen met de terugbetaling van de belastingschuld. Dat is 19 procent van het totale aantal bedrijven dat in ons land coronasteun ontving. Ruim 37.000 bedrijven ofwel 14 procent heeft betalingsachterstand opgelopen bij de aflossing van belastingschuld. Gelet op deze cijfers en de teruglopende conjunctuur houden deskundigen rekening met een verdere toename van het aantal faillissementen in de komende anderhalf jaar.

CBS-artikel faillissementen

Marktontwikkelingen

De lange rentetarieven liepen in de afgelopen periode ook in de eurozone terug onder invloed van meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. De Fed zal hierdoor de rente mogelijk nog maar een keer verhogen. De dollar verloor zodoende wat terrein op de valutamarkten. De eurokoers steeg 2 dollarcent naar USD 1,112.   

Standen per 21 juli 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 5,61 (5,56) 3,84 (4,06)
Eurozone 3,72 (3,64) 3,08 (3,26)
Duitsland   2,41 (2,61)
Frankrijk   2,97 (3,17)
Nederland 2,78 (2,98)
Eurokoers

USD 1,112(1,089)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • industriële productie, juni: -0,5%, -0,4% j.o.j. (mei: 0,0% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), juni: 0,0%, -1,6% j.o.j. (mei: -2,1% j.oj.)
 • consumentenprijsindex, juni: 0,2%, 3,1% j.o.j. (mei: 4,1% j.o.j.); excl. voedsel en energie: 0,2%, 4,9% j.o.j. (mei: 5,3% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juni: 0,1%, -4,2% j.o.j. (mei: -2,2% j.o.j.)
  

EUROZONE

 • consumentenvertrouwen, juli: -15,1 (juni: -16,1)
 • industriële productie, juni: 0,2%, -2,1% j.o.j. (mei: 0,4% j.o.j.)
 • bouwproductie, mei: 0,2%, 0,4% j.o.j. (april: 0,1% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, juli: 99,9 (juni: 100,4)
   

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, juli: -39 (juni: -39)
 • industriële productie, juni: 1,9%, -8,8% j.o.j. (mei: -13,0% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: onveranderd, 3,5% (juni: 3,5%).
 • werkgelegenheid, juli: +1.000, 1,9% j.o.j. (juni: 1,8% j.o.j.)
   

Agenda

 • Verenigde Staten: bijeenkomst Fed (26/7), bruto binnenlands product, tweede kwartaal (27/7), werkloosheid, juli (4/8).
 • Eurozone: inkoopmanagerssurveys, juli (24/7), bijeenkomst ECB-raad (27/7), bruto binnenlands product, tweede kwartaal (31/7), consumentenprijsindex (hcpi), juli (31/7), index economisch sentiment, juli (28/7), werkloosheid, juni (1/8).
 • Nederland: producentenvertrouwen, juli (28/7), consumentenprijsindex (hcpi), juli (31/7).

De economische vooruitzichten zijn wat verbeterd. De prijzen van olie en vooral gas zijn in de afgelopen maanden gedaald. Westerse overheden hebben bovendien maatregelen genomen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor burgers te verlichten. De Chinese economie groeit wat sterker, nadat de overheid de stringente coronamaatregelen heeft losgelaten. Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van de wereldeconomie van 2,9 procent. In oktober 2022 ging het internationale instituut nog uit van een groei van 2,7 procent. In 2024 wordt een economische groei van 3,1 procent voorzien. De centrale banken zullen het monetaire beleid in de komende maanden nog wat verder verkrappen om de inflatie onder controle te krijgen. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 0,8 procent. In 2022 was er nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 2,1 procent. De private consumptie staat onder druk door de gestegen prijzen en neemt slechts beperkt toe. De investeringen in vaste activa nemen door de oplopende rentetarieven niet toe. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De bijdrage van de buitenlandse handel is per saldo positief doordat de invoer, mede als gevolg van de waardestijging van de dollar, vrijwel stilvalt. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone neemt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,5 procent toe. Vorig jaar was er nog sprake van een economische groei van 3,5 procent. De private consumptie neemt in 2023 nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van 8,4 procent in 2022 naar 5,4 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 met 0,6 procent. In 2022 nam het bbp nog toe met 4,5 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een afnemende groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich nog positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, namelijk van iets minder dan 12 procent in 2022 naar 4,6 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,9 2,1 0,8  1,6
Eurozone   5,3 3,5 0,5(0,8)  1,0(1,3)
Nederland   4,9 4,5 0,6(0,9)  1,0(2,0)
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,4 5,4  3,0
Nederland   2,8 11,6 4,6  3,4

 

Rentevisie

De inflatie blijft zowel dit jaar als in 2024 duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal het monetaire beleid verder verkrappen, waardoor het depositotarief over een jaar zal uitkomen op 4,0 procent. Hierdoor lopen de rentetarieven met name in de kortere looptijden verder op. 

 

Actueel

Over een jaar

     prognose 
 depositotarief  3,50  4,0
 euribor 3 mnd.  3,72  4,0 - 4,2
 euroswap 5 jaar  3,26  3,7 - 3,9
 euroswap 10 jaar  3,08  3,4 - 3,6
 euroswap 30 jaar  2,65  2,9 - 3,1

 

Yieldcurve

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.