Amerikaanse economie gegroeid

De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal met 0,6 procent gegroeid.

De groei was een positieve verrassing voor marktpartijen die rekening hadden gehouden met een lichte krimp van de economie. De toename van het bruto binnenlands product (bbp) was vooral te danken aan een toename van de bedrijfsinvesteringen en de consumptie van huishoudens. Gelet op de verkrapping van het monetaire beleid lijkt het waarschijnlijk dat de economische groei in de tweede jaarhelft gering zal zijn. De Federal Reserve verhoogde op 26 juli de rente met 25 basispunten naar 5,50 procent, het hoogste niveau in ruim 22 jaar. De renteverhoging kwam niet onverwacht. De arbeidsmarkt blijft voorlopig krap. Dat bleek ook weer uit de cijfers van juli die afgelopen vrijdag werden gepubliceerd. Er kwamen 187.000 banen bij. In mei en juni kwamen er weliswaar wat minder banen bij dan eerder was gedacht, maar de werkloosheid blijft met 3,5 procent op een laag niveau. De lonen stegen met 4,4 procent even sterk als in juni.

De economie van de eurozone groeide volgens eerste voorlopige cijfers met 0,3 procent. Van de grote landen groeiden alleen Frankrijk (0,5 procent) en Spanje (0,4 procent). De Italiaanse economie kromp met 0,3 procent en de Duitse economie stabiliseerde. Cijfers over de Nederlandse economie worden op 16 augustus verwacht. 

Verenigde Staten

 

Marktontwikkelingen

De lange rentetarieven liepen onder invloed van de recente data vooral in de Verenigde Staten op. In de eurozone steeg de tienjaars swaprate licht. De euro daalde in waarde ten opzichte van de dollar en kwam weer  beneden het niveau van 1,10 dollar terecht.

Standen per 4 augustus 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 5,63 (5,61) 4,05 (3,84)
Eurozone 3,74 (3,72) 3,15 (3,08)
Duitsland   2,56 (2,41)
Frankrijk   3,09 (2,97)
Nederland 2,90 (2,78)
Eurokoers

USD 1,095(1,112)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • inkoopmanagersindex industrie, juli: 46,4 (juni: 46,0)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, juli: 52,7 (juni: 53,9)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,6%, 2,6% j.o.j. (eerste kwartaal: 1,8% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, juli: +187.000, 2,2% j.o.j. (juni: +185.000, 2,5% j.o.j.)
 • werkloosheid, juli: 3,5% (juni: 3,6%)
 • uurlonen, juli: 0,4%, 4,4% j.o.j. (juni: 4,4% j.o.j.)
 • consumptie, juni: 0,4%, 2,4% j.o.j. (mei: 2,2% j.o.j.)
 • consumptieprijs, juni: 0,2%, 3,0% j.o.j. (mei: 3,8% j.o.j.)
 

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, juli: 48,9 (juni: 49,9); industrie 42,7 (43,4), dienstensector 51,1 (52,0)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,3%, 0,6% j.o.j. (eerste kwartaal: 1,1% j.o.j.)
 • index economisch sentiment, juli: 94,5 (juni: 95,3)
 • detailhandelsomzet (volume), juni: -0,4%, -1,3% j.o.j. (mei: -2,2% j.o.j.)
 • werkloosheid, juni: -62.000, 6,4% (mei: -66.000, 6,4%)
 • consumentenprijsindex (hcpi), juli: -0,1%, 5,3% j.o.j. (juni: 5,5% j.o.j.); excl. voedsel en energie -0,1%, 5,5% j.o.j. (juni: 5,5% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juni: -0,4%, -3,4% j.o.j. (mei: -1,5% j.o.j.)

DUITSLAND

 • inkoopmanagersindex, juli: 48,3 (juni: 50,6)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,0%, -0,6% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,1% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), juli: -0,8%, -1,6% j.o.j. (juni: -2,1% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex (hcpi), juli: 0,5%, 6,5% j.o.j. (juni: 6,8% j.o.j.)

FRANKRIJK

 • inkoopmanagersindex, juli: 46,6 (juni: 49,7)
 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,5%, 0,9% j.o.j. (eerste kwartaal: 0,9% j.o.j.)
 • industriële productie, juni: -0,9%, 2,7% j.o.j. (mei: -2,4% j.o.j.)
 • consumptie, juni: 0,9%, -2,8% j.o.j. (mei: -3,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex (hcpi), juli: 0,0%, 5,0% j.o.j, (juni: 5,3% j.o.j.)
   

ITALIE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: -0,3%, 0,6% j.o.j. (eerste kwartaal: 2,0% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex (hcpi), juli: -1,5%,6,4% j.o.j. (juni: 6,7% j.o.j.)

SPANJE

 • bruto binnenlands product, tweede kwartaal: 0,4%, 1,7% j.o.j. (eerste kwartaal: 4,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex (hcpi), juli: -0,1%, 2,1% j.o.j. (juni: 1,6% j.o.j.)

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, juli: +0,1 (juni: +1,0)
 • huizenprijs, juni: 0,2%, -5,5% j.o.j. (mei: -5,6% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, juni: -0,5%, -5,8% j.o.j. (mei: -4,0% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex (hcpi), juli: 1,2%, 5,3% j.o.j. (juni: 6,4% j.o.j.)
    

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijsindex, juli (10/8).
 • Eurozone: -.
 • Nederland: bruto binnenlands product, tweede kwartaal (16/8), werkloosheid, juli (17/8).

De economische vooruitzichten zijn wat verbeterd. De prijzen van olie en vooral gas zijn in de afgelopen maanden gedaald. Westerse overheden hebben bovendien maatregelen genomen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor burgers te verlichten. De Chinese economie groeit wat sterker, nadat de overheid de stringente coronamaatregelen heeft losgelaten. Het IMF verwacht voor dit jaar een groei van de wereldeconomie van 2,9 procent. In oktober 2022 ging het internationale instituut nog uit van een groei van 2,7 procent. In 2024 wordt een economische groei van 3,1 procent voorzien. De centrale banken zullen het monetaire beleid in de komende maanden nog wat verder verkrappen om de inflatie onder controle te krijgen. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 naar verwachting met 1,6 procent. In 2022 was er nog sprake van een toename van de bedrijvigheid van 2,1 procent. De private consumptie neemt ondanks de gestegen prijzen toe. De investeringen nemen af onder invloed van de oplopende rentetarieven. De export van goederen en diensten groeit nog wel. De inflatie neemt naar verwachting af van 7,6 procent in 2022 naar 3,5 procent in 2023.   

In de eurozone neemt het bbp in 2023 naar verwachting met 0,5 procent toe. Vorig jaar was er nog sprake van een economische groei van 3,5 procent. De private consumptie neemt in 2023 nauwelijks toe als gevolg van een daling van de reële besteedbare inkomens van huishoudens. De groei van de investeringen in vaste activa valt als gevolg van de opgelopen rentetarieven terug. De uitvoer van goederen en diensten neemt nog wel licht toe. De inflatie neemt af van 8,4 procent in 2022 naar 5,4 procent in 2023. 

De Nederlandse economie groeit in 2023 met 0,6 procent. In 2022 nam het bbp nog toe met 4,5 procent. Evenals in andere eurolanden is de terugval van de groei vooral het gevolg van een afnemende groei van private consumptie. Ondanks overheidsmaatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen zullen de reële beschikbare inkomens in 2023 dalen. De investeringen in vaste activa nemen naar verwachting niet toe. De uitvoer ontwikkelt zich nog positief. De inflatie loopt relatief sterk terug, namelijk van iets minder dan 12 procent in 2022 naar 4,6 procent in 2023.

Economische groei
2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   5,9 2,1 1,6(0,8)  1,2(1,6)
Eurozone   5,3 3,5 0,5  1,0
Nederland   4,9 4,5 0,6  1,0
     
Inflatie   2021 2022 2023 2024
Verenigde Staten   3,9 7,6 3,5  3,2
Eurozone   2,6 8,4 5,4  3,0
Nederland   2,8 11,6 4,6  3,4

 

Rentevisie

De inflatie blijft zowel dit jaar als in 2024 duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De centrale bank zal het monetaire beleid nog iets verkrappen. Over een jaar wordt uitgegaan van een depositotarief van ca. 4 procent. De rentetarieven zullen met name in de kortere looptijden nog wat oplopen.  

 

Actueel

Over een jaar

     prognose 
 depositotarief  3,75(3,50)  4,0
 euribor 3 mnd.  3,74  4,0 - 4,2
 euroswap 5 jaar  3,25  3,7 - 3,9
 euroswap 10 jaar  3,15  3,4 - 3,6
 euroswap 30 jaar  2,76  2,9 - 3,1

 

Yieldcurve

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.