Sterke groei in VS

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal met 1,2 procent gegroeid.

Dat is duidelijk meer dan in het tweede kwartaal, waarin het bbp 0,5 procent steeg. De private consumptie, verreweg de belangrijkste bestedingscategorie, nam in het derde kwartaal toe met 1,0 procent. In het tweede kwartaal groeide de consumptie van huishoudens met slechts 0,2 procent. De uitvoer van goederen en diensten nam toe met 1,5 procent, na een daling van 2,4 procent in de voorgaande drie maanden. De investeringen in vaste activa namen toe met 1,1 procent tegen 0,8 procent in het tweede kwartaal. Dat kwam doordat de bedrijfsinvesteringen in het derde kwartaal stabiel bleven, na een groei van 1,8 procent in het tweede kwartaal. De economie van de eurozone ontwikkelt zich momenteel heel wat minder gunstig. Dinsdag publiceert Eurostat de voorlopige groeicijfers van de eurozone over het derde kwartaal. We verwachten een lichte krimp van de economie.

Economische groei(% k.o.k.)

Marktontwikkelingen

In de aanloop naar de bekendmaking van de cijfers anticipeerden marktpartijen en analisten al op een hoge groei. De lange rente liep in de Verenigde Staten ca. 20 basispunten op naar 4,8 procent. In de eurozone stegen de lange rentetarieven licht. Door het hoge groeicijfer wordt het waarschijnlijker, dat de Federal Reserve de rente dit jaar nog een keer zal verhogen. De ECB besloot op 26 oktober het depositotarief te handhaven. Dit was ook verwacht. President Lagarde waarschuwde echter, dat dit besluit niet betekent dat een verdere renteverhoging uitgesloten is.

Standen per 28 oktober 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 5,64 (5,66) 4,84 (4,63)
Eurozone 3,95 (3,99) 3,37 (3,31)
Duitsland   2,83 (2,74)
Frankrijk   3,40 (3,31)
Nederland 3,18 (3,09)
Eurokoers

USD 1,054(1,052)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • industriële productie, september: 0,3%, 0,1% j.o.j. (augustus: 0,1% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet (volume), september: 0,3%, 0,1% j.o.j. (augustus: -0,8% j.o.j.)
 • consumptie, september: 0,4%, 2,4% j.o.j. (augustus: 2,3% j.o.j.)
 • consumentenprijs, september: 0,4%, 3,4% j.o.j. (augustus: 3,4% j.o.j.)
 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 1,2% (4,7 % op jaarsbasis), 2,9% j.o.j. (tweede kwartaal: 2,4% j.o.j.)

EUROZONE

 • inkoopmanagersindex, oktober: 46,5 (september: 47,2); industrie 43,4 (43,0), dienstensector 47,8 (48,7)
 • consumentenvertrouwen, oktober: -17,9 (september: -17,8)
 • productie bouwnijverheid, augustus: -1,1%, 0,7% j.o.j. (juli: 1,5% j.o.j.
      

DUITSLAND

 • ondernemersvertrouwen, oktober: 86,9 (september: 85,8)
 • inkoopmanagersindex, oktober: 45,8 (september: 46,4)
 

FRANKRIJK

 • ondernemersvertrouwen, oktober: 98,5 (september: 100,3)
 • inkoopmanagersindex, oktober: 45,3 (september: 44,1)

 SPANJE

 • bruto binnenlands product, derde kwartaal: 0,3%, 1,8% j.o.j. (2,0% j.o.j.)

 

NEDERLAND

 • consumentenvertrouwen, oktober: -38 (september: -39)
 • werkloosheid, september: +7.000, 3,7% van de beroepsbevolking (augustus: 3,6%)
 • werkgelegenheid, september: -11.000, 1,8% j.o.j. (augustus: 2,1% j.o.j.)
 • huizenprijs, september: 0,6%, -3,5% j.o.j. (augustus: -4,8% j.o.j.)
    

 

     

Agenda

 • Verenigde Staten: bijeenkomst Federal Reserve (1/11), werkloosheid, oktober (3/11).
 • Eurozone: index economisch sentiment, oktober (30/10), bruto binnenlands product, derde kwartaal (31/10), consumentenprijsindex, oktober (31/10), werkloosheid, september (3/11).
 • Nederland: producentenvertrouwen, oktober (30/10), consumentenprijsindex (hcpi), oktober (31/10).

De wereldeconomie groeit naar verwachting gematigd. In 2024 zal het bbp volgens het IMF met 2,9 procent groeien, vrijwel gelijk aan de economische groei in 2023. Hoewel de energieprijzen in de afgelopen maanden zijn gedaald, blijft de inflatie in de westerse landen voorlopig nog aan de hoge kant. De centrale banken zullen het restrictieve monetaire beleid voorlopig voortzetten en de officiële tarieven mogelijk nog wat verhogen. De inhaalgroei van de dienstensector na afloop van de coronacrisis loopt bovendien op zijn eind. De overschotbesparingen die huishoudens tijdens deze crisis opbouwden, zijn vooral in de Verenigde Staten afgenomen. De Chinese economie groeit in 2024 volgens het IMF met 4,2 procent. Dat is aanzienlijk lager dan in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 met 2,0 procent, wat meer dan eerder was voorzien. Dat is vooral het gevolg van de private consumptie die mede door een aanhoudende toename van de werkgelegenheid sterk blijft groeien. De investeringen in met name woningen daarentegen nemen af als gevolg van de oplopende rentetarieven. De uitvoer groeit gematigd. In 2024 neemt het bbp vooral door een afvlakkende consumptiegroei toe met 1,5 procent. De inflatie loopt in 2024 terug naar 3,2 procent.

De economie van de eurozone groeit dit jaar naar verwachting met slechts 0,5 procent. Mede door de hoge inflatie neemt de consumptie slechts beperkt toe. De groei van de investeringen loopt terug als gevolg van de gestegen rentetarieven. De uitvoer groeit relatief sterk. In 2024 neemt het bbp naar verwachting toe met ca.1,0 procent als gevolg van een wat aantrekkende binnenlandse vraag. De inflatie neemt in 2024 sterk af naar ca. 3,0 procent. Ook de Nederlandse economie groeit in 2023 nauwelijks, nl. met 0,6 procent. In 2024 wordt een licht herstel van de bedrijvigheid naar 1,0 procent voorzien. De inflatie neemt in 2023 sterk af naar ca. 4,6 procent. Dat is mede het gevolg van een wijziging van de berekening van de energieprijzen. De inflatie loopt in 2024 evenals in andere eurolanden af, maar blijft met 3,7 procent relatief hoog.

 

Economische groei
2022 2023 2024 2025
Verenigde Staten   2,1 2,0 1,5  1,8
Eurozone  

3,5

0,5 1,1  1,8
Nederland   4,5 0,6 0,6  1,5
     
Inflatie   2022 2022 2024 2025
Verenigde Staten   7,6 3,5 3,2  2,4
Eurozone   8,4 5,4 3,0  2,2
Nederland   11,6 4,6 3,7  2,2

 

Rentevisie

We verwachten, dat de ECB het restrictieve monetaire beleid zal voortzetten. Het depositotarief zal op korte termijn mogelijk nog wat worden verhoogd. Daarnaast zal de ECB in 2024 doorgaan met het geleidelijk terugbrengen van de effectenportefeuille. De lange rentetarieven lopen in de komende twaalf maanden naar verwachting nog iets op. 

 

Actueel

Over een jaar

     prognose 
 depositotarief  4,0  4,0
 euribor 3 mnd.  3,95  3,9 - 4,1
 euroswap 5 jaar  3,29  3,5 - 3,7
 euroswap 10 jaar  3,37  3,6 - 3,8
 euroswap 30 jaar  3,15  3,4 - 3,6

 

Yieldcurve

  

 

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.