Inflatie nadert doelstelling ECB

De inflatie in de eurozone is in november afgenomen naar 2,4 procent.

De inflatie ligt daarmee nog maar een fractie boven de doelstelling van 2 procent die de ECB hanteert. De inflatiedaling sterkt beleggers in de overtuiging dat de centrale bank de rente niet meer verder zal verhogen. Dit betekent dat het depositotarief in de komende maanden op 4,0 procent zal blijven staan. Voor een renteverlaging lijkt het nog te vroeg. Indien energie- en voedselprijzen buiten beschouwing worden gelaten, dan is de inflatie in november nog duidelijk te hoog, namelijk 3,6 procent. Maar ook deze zogenoemde kerninflatie is sterk gedaald. In oktober bedroeg deze nog 4,2 procent. De vraag is hoe de ECB deze cijfers beoordeelt. Analisten en beleggers kijken daarom met interesse uit naar de ECB-raad van donderdag 14 december. 

Eurozone

Marktontwikkelingen

Onder invloed van de inflatiecijfers van de eurozone over november zette de rally op de obligatiemarkten in de afgelopen periode door. De lange rente daalde in ons land met ruim 30 basispunten naar 2,6 procent. In de Verenigde Staten, waar dinsdag 12 december de inflatiecijfers van november worden gepubliceerd, daalde de lange rente met ruim 20 basispunten naar 4,2 procent.

Standen per 8 december 2023

3 maanden

10 jaar *)

Verenigde Staten 5,63 (5,65) 4,23 (4,47)
Eurozone 3,95 (3,94) 2,75 (3,12)
Duitsland   2,26 (2,64)
Frankrijk   2,81 (3,20)
Nederland 2,59 (2,97)
Eurokoers

USD 1,078(1,092)

 

*) rendementen op staatsleningen, eurozone tienjaars euroswaprate.

Economisch nieuws

VERENIGDE STATEN

 • consumentenvertrouwen, november: 102,0 (oktober: 99,1)
 • inkoopmanagersindex industrie, november: 46,7 (oktober: 46,7)
 • inkoopmanagersindex dienstensector, november: 52,7 (oktober: 51,8)
 • consumptie, oktober: 0,2%, 2,2% j.o,j. (september: 2,2% j.o.j.)
 • werkgelegenheid, november: +199.000, 1,6% j.o.j. (oktober: +150.000, 1,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, november: 3,7% (oktober: 3,9%)
 • uurlonen, november: 0,2%, 4,0% j.o.j. (oktober: 4,0% j.o.j.)

EUROZONE

 • index economisch sentiment, november: 93,8 (oktober: 93,5)
 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 0,1%, -1,2% j.o.j. (september: -2,9% j.o.j.)
 • werkloosheid, oktober: +48.000, 6,5% (september: 6,5%)
 • consumentenprijsindex(hcpi), november: -0,5%, 2,4% j.o.j. (oktober: 2,9% j.o.j.); excl. voedsel en energie: -0,6%, 3,6% j.o.j. (oktober: 4,2% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: 0,2%, -9,4% j.o.j. (september: -12,4% j.o.j.)
        

DUITSLAND

 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 1,1%, -0,1% j.o.j. (september: -3,9% j.o.j.)
 • industriële productie, oktober: -0,1%, -3,9% j.o.j. (september: -4,5% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), november: -0,7%, 2,3% j.o.j. (oktober: 3,0% j.o.j.)
 

FRANKRIJK

 • industriële productie, oktober: -0,3%, 4,5% j.o.j. (september: -2,8% j.o.j.)
 • consumptie, oktober: -0,9%, -1,3% j.o.j. (september: -3,2% j.o.j.)
 • consumentenprijsindex(hcpi), november: -0,2%, 3,4% j.o.j. (oktober: 4,0% j.o.j.)
      

NEDERLAND

 • producentenvertrouwen, november: -0,5 (oktober: -1,8)
 • industriële productie, oktober: -2,0%, -10,7% j.o.j. (september: -9,8% j.o.j.)
 • detailhandelsomzet(volume), oktober: 8,1%, 0,0% j.o.j. (september: -3,4% j.o.j.)
 • consumptie, oktober: 1,0%, -0,2% j.o.j. (september: -1,9% j.o.j.)
 • producentenprijsindex, oktober: -1,0%, -4,4% j.o.j. (september: -2,5% j.o.j.)
  

Agenda

 • Verenigde Staten: consumentenprijsindex, november: 12/12), bijeenkomst Fed (13/12).
 • Eurozone: bijeenkomst ECB (14/12), inkoopmanagersindex, december(15/12).
 • Nederland: consumentenvertrouwen, december (20/12), werkloosheid, november (21/12), overheidsfinanciën, derde kwartaal (22/12).

De wereldeconomie groeit, naar verwachting, gematigd. In 2024 zal het bbp volgens het IMF met 2,9 procent groeien, vrijwel gelijk aan de economische groei in 2023. Hoewel de energieprijzen in de afgelopen maanden zijn gedaald, blijft de inflatie in de westerse landen voorlopig nog aan de hoge kant. De centrale banken zullen het restrictieve monetaire beleid voorlopig voortzetten en de officiële tarieven mogelijk nog wat verhogen. De inhaalgroei van de dienstensector, na afloop van de coronacrisis loopt bovendien op zijn eind. De overschotbesparingen die huishoudens tijdens deze crisis opbouwden, zijn vooral in de Verenigde Staten afgenomen. De Chinese economie groeit in 2024 volgens het IMF met 4,2 procent. Dat is aanzienlijk lager dan in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis. 

De Amerikaanse economie groeit in 2023 met 2,4 procent, wat meer is dan eerder was voorzien. Dat is vooral het gevolg van de private consumptie die, mede door een aanhoudende toename van de werkgelegenheid, sterk blijft groeien. De investeringen daarentegen, in met name woningen, nemen af als gevolg van de oplopende rentetarieven. De uitvoer groeit gematigd. In 2024 neemt het bbp, vooral door een afvlakkende consumptiegroei, toe met 1,5 procent. De inflatie loopt in 2024 terug naar 3,2 procent.

De economie van de eurozone groeit dit jaar, naar verwachting, met slechts 0,6 procent. Mede door de hoge inflatie neemt de consumptie slechts beperkt toe. De groei van de investeringen loopt terug als gevolg van de gestegen rentetarieven. De uitvoer groeit relatief sterk. In 2024 neemt het bbp, naar verwachting, toe met circa 0,7 procent. De inflatie neemt in 2024 sterk af naar circa 3,0 procent. De Nederlandse economie groeit in 2023 nauwelijks, namelijk 0,1 procent. In 2024 wordt een herstel van de bedrijvigheid naar circa 0,8 procent voorzien. De inflatie neemt af van 4,1 procent dit jaar naar circa 3,0 procent in 2024.  

Economische groei
2022 2023 2024 2025
Verenigde Staten   2,1 2,4 1,5  1,6
Eurozone  

3,5

0,6 0,7  1,5
Nederland   4,5 0,1 0,8  1,5
     
Inflatie   2022 2023 2024 2025
Verenigde Staten   7,6 3,5 3,2  2,4
Eurozone   8,4 5,4 3,0  2,2
Nederland   11,6 4,1(4,6) 3,0(3,7)  2,2

 

Rentevisie

Gelet op de zwakke conjunctuur en de daardoor afnemende inflatieverwachtingen zal de ECB de rente naar verwachting niet verder verhogen. In de tweede helft van 2024 zal de centrale bank het depositotarief verlagen. De ECB zal vooralsnog doorgaan met het verminderen van de effectenportefeuille. 

 

Actueel

Over een jaar

     prognose 
 depositotarief  4,0  3,5 
 euribor 3 mnd.  3,95  3,4 - 3,6
 euroswap 5 jaar  2,73  3,0 - 3,2 
 euroswap 10 jaar  2,75  3,1 - 3,3 
 euroswap 30 jaar  2,52  3,4 - 3,6

 

Yieldcurve

  

 

 

EB

Auteur

Faas van Heusden, Afdeling Economisch Onderzoek BNG Bank
faas.vanheusden@bngbank.nl
070 3750 819

Economisch beeld

Om de week bieden wij u een actueel beeld van de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische groei, inflatie, werkloosheid en rente in de voornaamste landen en regio’s.

Economisch Beeld

Economisch Beeld verscheen van 2003 tot en met 2023

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.