Rietveld Zorg en dame buiten werken

Energieakkoord

Het Klimaatakkoord en het Nationale Energieakkoord hebben als doel om het verbruik van fossiele brandstoffen in Nederland te verminderen, en daarmee ook de CO2-uitstoot. Bent u betrokken bij de Energietransitie? BNG Bank kan u helpen.

Belangrijkste Doelstellingen Energieakkoord:

  1. 100 petajoules besparing in het finale energiegebruik Nederland
  2. Aandeel hernieuwbare energie stijgt van 4% in 2013 naar 16% in 2023

1. 100 Petajoules besparing in Het finale energiegebruik Nederland

(Bewerking van cijfers van de VNG, energiegebruik in Petajoules)

 

2015

Doel 2023

Projecten BNG Bank

Particuliere woningen

 266   233

Sociale woningbouw

 135   117
Verkeer & vervoer  525   500

Private bedrijfsgebouwen

 899   890

Maatschappelijk vastgoed
Zorg
Onderwijs
Openbare verlichting

 100     85

Totaal

1925 PJ

1825 PJ

 

 

2. Hernieuwbare energie van 4% in 2013 naar 16% in 2023

(Bron: voortgangsrapportage SER energieakkoord 2014, energieopwekking in petajoules)

 

2013

Doel 2023

Projecten BNG Bank

Windenergie

19 123

Biomassa

72 144
Geothermie (aardwarmte) 8 49

Zon

 2   17

Totaal

101 PJ

333 PJ

 

Contact BNG Bank

Neem contact op met uw accountmanager of bel het secretariaat Public Finance 070 3750 798.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.