Gewijzigde Voorwaarden Betaaldiensten per 1 september 2022

1 augustus 2022

De Voorwaarden Betaaldiensten die BNG Bank sinds 2009 hanteert zijn aangevuld met voorwaarden voor andere online diensten dan betaaldiensten. De Voorwaarden Betaaldiensten gaan om die reden van naam veranderen naar de Voorwaarden Online Diensten. Deze naamswijziging en bijbehorende aanpassingen in de voorwaarden zijn een logisch gevolg van de uitbreiding van de algehele online dienstverlening van BNG Bank. De Voorwaarden Online Diensten van BNG Bank N.V. treden in werking per 1 september 2022.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • Onderdelen van de bestaande Voorwaarden Betaaldiensten zijn naar een abstracter niveau getild en gelden nu voor alle online diensten die BNG Bank aanbiedt, waaronder Mijn BNG Bank. Voorbeeld: Voorwaarden rondom hulpmiddelen, zoals de Digipass of de Digipass App, zijn van toepassing op alle online diensten van BNG Bank.
  • Wijziging van enkele begrippen (zoals ‘Betaalinstrument’ naar ‘Hulpmiddel’) en toevoeging van het begrip ‘Online Diensten’.
  • Uitbreiding van de bevoegdheden van beheerders naar alle online diensten die BNG Bank aanbiedt in aanvulling op bestaande beheerverantwoordelijkheden binnen BNG Betalingsverkeer. Hierbij is het uitgangspunt dat een beheerder altijd aanspreekpunt en verantwoordelijk is voor beheertaken van alle online diensten die tot de beschikking zijn van de klant.
  • Verder is de beperking van de aansprakelijkheid voor uitsluitend directe schade verduidelijkt.
  • De onderdelen van de bestaande Voorwaarden Betaaldiensten die specifiek gelden voor BNG Betalingsverkeer blijven ongewijzigd.
  • Enkele kleine redactionele en tekstuele aanpassingen.

Klik hier voor de vernieuwde Voorwaarden Online Diensten. De nieuwe voorwaarden zijn vanaf 1 september 2022 van kracht.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.