Haarlem wint BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs 2019

4 november 2019 1:00 - 17.00 uur

Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert ouderen en cultuurparticipatie

​De BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019 is uitgereikt aan Haarlem. Deze gemeente heeft zich, samen met Hart centrum voor cultuureducatie en –participatie en de vele partners hieraan verbonden, het beste als Age Friendly Cultural City ontwikkeld. Het Fonds voor Cultuurparticipatie startte in 2016 het programma 'Age Friendly Cultural Cities'. Hiermee moedigt het Fonds gemeenten aan om het kunst- en cultuuraanbod van, voor en door ouderen te verruimen en verduurzamen. Het BNG Cultuurfonds hecht hier, net als het Fonds, ook belang aan. Met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze besloot daarom de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van 20.000 euro, in het leven te roepen.  

Foto: Michel Groen

Manifestatie

Zes steden namen in de derde editie deel aan het programma van het Fonds: Haarlem, Amersfoort, Alkmaar, 's-Hertogenbosch, Helmond en Middelburg en omstreken. Zij organiseerden elk een manifestatie waarin zij hun visie als stad op het thema 'ouderen en cultuurparticipatie' lieten zien. Een jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, bezocht de steden. Op basis van haar bevindingen en aangeleverde rapportages, maakte de jury een keuze voor de gemeente die zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City. Haarlem slaagde hierin het beste. 

De jury over Haarlem:

In de Gemeente Haarlem heeft men onder de paraplu Haarlems Goud veel culturele initiatieven verzameld. De jury roemt de kwaliteit van het aanbod dat is ontwikkeld en dat vele ouderen weet te mobiliseren. Ook weet Haarlems Goud de grote kunstinstellingen in de stad te prikkelen om zich bij het thema aan te sluiten.

 


Verduurzaming

De gemeente ontving een bedrag van 20.000 euro van het BNG Cultuurfonds om te besteden aan de bevordering en verduurzaming van ouderenprojecten. Het thema is opgenomen in de Cultuurnota 2021 en de aanstelling van een combinatiefunctionaris zorgt ervoor dat er de komende jaren sprake is van continuering in Haarlem. Een goede basis waarop initiatieven in Age Friendly Cultural Haarlem zich verder kunnen ontplooien. 

Cultuur, zorg en welzijn vinden elkaar

Het aantal Age Friendly Cultural Cities staat nu na drie edities op 24, verspreid over het hele land. Het Fonds ziet dat cultuur, zorg en welzijn elkaar weten te vinden en zich gezamenlijk hard maken voor cultuurparticipatie van én met ouderen. Eerdere winnaars van de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs zijn: Amsterdam (2016) en Emmen (2018).

De jury bestond uit de volgende personen:

  • Hedy d'Ancona (voorzitter, voormalig minister WVC, ambassadeur Lang Leve Kunst)
  • Wim Hillenaar (bestuurslid BNG Cultuurfonds, burgemeester Cuijk)
  • Annerieke Vonk: directeur Stichting Vier het Leven
  • Neske Beks: filmmaker, schrijver
  • Frans Meerhoff: oud-beleidsadviseur Gemeente Emmen

     

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.