BNG Bank - gedreven door maatschappelijke impact

Kerngegevens

Bekijk de kerngegevens van BNG Bank. Alle bedragen zijn in miljoenen euro's.

Kerngegevens

2019

2018

 2017

2016

2015

Balanstotaal 149.689 137.509 140.025 154.000 149.511
Kredieten 89.163 85.738 86.008 87.576 89.366
- waarvan aan of onder garantie van overheden 80.341 77.733 77.727 79.304 80.159
           
Eigen vermogen ten gunste van aandeelhouders1 4.154 4.257 4.220 3.753 3.739
Hybride kapitaal 733 733 733 733 424
Eigen vermogen per aandeel (in euro's)1 75 76,45 75,79 67,39 67,14
           
Leverage ratio 3,6% 3,8% 3,5% 3,0% 2,6%
Common Equity Tier 1-ratio 32% 32% 30% 26% 23%
Tier 1-ratio 38% 38% 37% 32% 27%
Nettowinst 163 337 393 369 226
           
Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders 142 318 375 365 226
Winst beschikbaar voor aandeelhouders per aandeel (euro's) 2,55 5,70 6,73 6,62 4,06
           
Dividendvoorstel 71 159 141 91 57
Dividend als % van de geconsolideerde nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders 50% 50% 37,5% 25% 25%
Dividend per aandeel (in euro) 1,27 2,85 2,53 1,64 1,02
           

Maatschappelijk

         
Aantal vaste medewerkers (in Fte's) per jaarultimo 309 302 303 2922 285
Ziekteverzuim 3,5% 3,3% 3,0%3 3,4% 2,9%
Aangetrokken funding door middel van SRI-bonds 1.934 1.190 1.383 1.560 650
           

Milieu

         
CO2-emissie (totaal, in tonnen)4 377 453 515 540 511
Per fte (in tonnen) 1,2 1,5 1,7 1,9 1,8

 

  1. Eigen vermogen exclusief hybride kapitaal.
  2. Met ingang van 2016 wordt de fte-equivalent van functies waarvoor een 40-urige werkweek is overeengekomen bepaald op basis van een 36-urige werkweek, en komt daarmee uit op ruim 1,1 fte. Daardoor stijgt het aantal fte’s met ruim 7.
  3. In 2017 is de systematiek voor de meting van het ziekteverzuim gewijzigd. Het cijfer is niet direct vergelijkbaar met de cijfers van voorgaande jaren. Zie voor de details de bijlage Verslaggevingsprincipes en techniek gegevensmeting in het jaarverslag 2019.
  4. De conversiefactoren voor de berekening van de CO2-emissie zijn gewijzigd. De emissie over 2016 is op dezelfde basis herberekend. De cijfers van 2016 tot en met 2018 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Zie voor details de bijlage Verslaggevingsprincipes en techniek gegevensmeting in het jaarverslag 2018.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.