Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur van de bank is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

Taak

Het dagelijks bestuur van de bank is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen.

Samenstelling

De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Bestuur streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Samenstelling Raad van Bestuur

Reglement

In het reglement Raad van Bestuur zijn de gezamenlijke taak en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Bestuur en de werkwijze van de Raad van Bestuur van BNG Bank neergelegd.

Reglement Raad van Bestuur (pdf, 138 kB) 

Profiel

De Raad van Bestuur heeft een profiel van zichzelf opgesteld, dat is besproken met de Ondernemingsraad en is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Profiel Raad van Bestuur

Permanente educatie

Het programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Bestuur heeft tot doel de deskundigheid van de leden van de Raad van Bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden.

Permanente educatie

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van BNG Bank bevindt zich binnen de kaders van de Nederlandse corporate governance code, de Code Banken en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. BNG Bank heeft de relevante bepalingen uit de genoemde codes en regeling in haar beloningsbeleid verwerkt. 

Benoemingsbeleid

In het benoemingsbeleid van BNG Bank zijn de benoemingstermijn van leden van de Raad van Bestuur en het maximaal aantal herbenoemingen vastgelegd.

Benoemingsbeleid

Eed/belofte financiële sector

Alle leden van de Raad van Bestuur hebben de eed/belofte financiële sector afgelegd.

Eed/belofte financiële sector

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.