Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van BNG Bank bevindt zich binnen de kaders van de Nederlandse corporate governance code, de Code Banken en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. BNG Bank heeft de relevante bepalingen uit de genoemde codes en regeling in haar beloningsbeleid verwerkt.

Regeling beheerst beloningsbeleid

De regeling is gericht op het beloningsbeleid voor alle medewerkers van onder toezicht staande instellingen. Per eind 2014 ligt voor 93% van de medewerkers van BNG Bank het maximum voor de variabele beloning in de range van 10% tot en met 12,5%. Voor de leden van de Raad van Bestuur en een beperkt aantal andere functionarissen ligt per genoemde datum het maximum in de range van 12,5% tot en met 25%.

Beloning Raad van Commissarissen

De beloning voor leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van BNG Bank. Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend. BNG Bank verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het vastgestelde beloningsbeleid is mede bepaald door het beloningsbeleid van de overheid ten aanzien van Staatsdeelnemingen.
De Wet Normering Topinkomens is op BNG Bank niet van toepassing, omdat de bank geen publieke of semipublieke instelling is, maar een naamloze vennootschap.

Beloningsbeleid directie en stafhoofden

Het beloningsbeleid voor de directie en stafhoofden is vastgesteld door de Raad van Bestuur en besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De doelstellingen voor de variabele beloning van directie en stafhoofden zijn periodiek onderwerp van bespreking in de Raad van Commissarissen. Dit geldt ook voor de hoogste variabele inkomens.

Beloningsbeleid overige medewerkers

Op de overige medewerkers van BNG Bank is een performancemanagementsysteem van toepassing. Medewerkers die alle resultaatgerichte afspraken on target realiseren ontvangen in dit systeem 10% van 12 maandsalarissen aan variabele beloning. Medewerkers die boven target presteren kunnen maximaal 12,5% van 12 maandsalarissen aan variabele beloning ontvangen.

Relevante links

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.