Permanente educatie leden Raad van Bestuur

Met het programma van permanente educatie kunnen leden van de Raad van Bestuur hun deskundigheid op peil houden en waar nodig te verbreden of verdiepen.

Doel

Het programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Bestuur heeft tot doel de deskundigheid van de leden van de Raad van Bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden of verdiepen.

Onderwerpen

De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit.

Deelnemers

Ieder lid van de Raad van Bestuur neemt deel aan het programma.

Opzet

De voltallige Raad van Bestuur neemt deel aan alle onderdelen van het programma van permanente educatie dat is opgesteld voor de Raad van Commissarissen. Daarnaast bespreken de leden van de Raad van Bestuur jaarlijks hun specifieke opleidingswensen en de invulling daarvan. De uitkomst van deze bespreking is onderwerp van overleg tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Programma 2019

Voor 2019 ziet het programma er als volgt uit:
  • Deep dive inzake PD-modellen
  • Deep dive inzake SREP
  • Deep dive inzake Kredietrisicobeoordeling s-vrije kredietportefeuille
  • Deep dive inzake Outsourcing
  • PE-sessie over Invest-NL
  • PE-sessie over Digitale transitie
  • PE-sessie over Geothermie (projectbezoek)
  • PE-sessie over Zorgsector (werkbezoek)

De leden van de Raad van Bestuur ondernemen jaarlijks educatieactiviteiten die zijn toegesneden op hun individuele behoeften.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.