Permanente educatie commissarissen

Met het programma van permanente educatie kunnen leden van de Raad van Commissarissen hun deskundigheid op peil houden en waar nodig verbreden of verdiepen.

Doel

Het programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen heeft tot doel de deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden of verdiepen. Naast de leden van de Raad van Commissarissen nemen ook de leden de Raad van Bestuur deel aan het programma.

Onderwerpen

De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Externe deskundigen kunnen ingeschakeld worden om toelichting te geven of om (een deel van) het programma te verzorgen. Naast het jaarprogramma dat voor alle leden van de Raad van Commissarissen is bedoeld, kunnen commissarissen bij de jaarlijkse evaluatie individuele opleidingswensen kenbaar maken.

Programma 2020

Voor 2020 staan de volgende onderwerpen op het programma:
  • Probality of Default modellen
  • Benchmark reform €STR
  • ICAAP/ILAAP
  • 3-Lines of Defense Model
Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor meerdere klantbezoeken waarbij gezamenlijk met de klant strategische vraagstukken worden besproken.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.