Geactualiseerde Handreiking Treasury 2015

  • update:  
  •  
De Handreiking Treasury 2015 is opgesteld voor decentrale overheden, als hulpmiddel bij het (verder) verbeteren van de treasuryfunctie. BNG Advies hielp mee aan het actualiseren en uitbreiden van de Handreiking Treasury 2015, ten opzichte van de vorige handreiking van 2011.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​De afgelopen vier jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de treasury van decentrale overheden. Op Europees niveau zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overheidsuitgaven nu en op langere termijn houdbaar blijven. Deze maatregelen zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving, zoals de Wet hof. Daarnaast is er een Rijksbreed beleidskader ontwikkeld met betrekking tot het gebruik van derivaten door publieke instellingen. Dit beleidskader is uitgewerkt in de regelgeving voor decentrale overheden (Wet fido).

De Handreiking Treasury 2015 is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. Met een aanbiedingsbrief is de Handreiking ook naar de Tweede Kamer gestuurd. De Handreiking Treasury geldt voor gemeenten, provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen.

     

 

 

 

 

 

 

Trefwoorden: Tags: handreiking
 

 Content Query