BNG Advies denkt mee met Rijnland

  • update:  
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
Op maandag 2 juni 2014 organiseerde het Hoogheemraadschap Rijnland de conferentie ‘Denk mee met Rijnland’. BNG Advies sprak met een grote groep vertegenwoordigers uit de publieke sector over ons veranderende klimaat, bodemdaling en verdere verstedelijking van ons gebied.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De resultaten hiervan worden gebruikt voor het Waterbeheerplan 5, dat de basis is voor al het werk dat het Hoogheemraadschap van 2016 tot 2021 gaat uitvoeren.

Gerard Doornbos, dijkgraaf van het hoogheemraadschap Rijnland, verwoordde dat hun missie “droge voeten en veiligheid” door Rijnland wordt vertaald in Klimaatbestendigheid van stad en platteland, waarin samen met derden wordt geïnvesteerd. Vanuit BNG Advies presenteerden Fleur Elderhorst en Caspar Boendermaker hun ideeën voor Rijnland. Hun belangrijkste boodschap was dat binnen de afvalwatersector verduurzaming mogelijk is mist de juiste prikkels worden ingebouwd.

Trias energetica bij waterzuivering

Aan de hand van de trias energetica bij energie lichtten Boendermaker en Elderhorst toe dat een gezonde business case en verduurzaming samen kan gaan. Immers, het bewuster omgaan met energie (stap 1), het zoveel mogelijk duurzaam opwekken van energie (stap 2: benut zonne-energie) en het zo verstandig mogelijk inkopen van de overige energiebehoefte (stap 3) is goed voor milieu en portefeuille. Ook ten aanzien van afvalwater is er veel mogelijk, mits er goed is nagedacht over de business case. Voor het Hoogheemraadschap zijn energieneutrale waterzuivering en opwekking van ‘blue energy’ (osmose; energie uit de combinatie van zout en zoet water) twee belangrijke thema’s die de komende jaren aandacht krijgen.

Waterschappen zwaar gefinancierd

In een eerder stadium heeft Bernard van Ommeren van BNG Advies in opdracht van Rijnland onderzoek gedaan naar de schuldpositie van het waterschap. Van de decentrale overheden zijn de waterschappen het zwaarst gefinancierd. De netto schuldquote van waterschappen (nettoschuld/begrotingstotaal) is gemiddeld 235%. Vergelijk dit met gemeenten, waarbij geldt dat een nettoschuldquote hoger dan 130% zorgwekkend is. De netto schuldquote van Rijnland bedraagt nu 377%.

Breder vermarkten van onze kennis

Onze masterclasss “Investeren en financieren voor waterschappen” biedt waterschappen een goede kans om meer kennis en inzicht te krijgen in hun financiële positie en de investeringsmogelijkheden (in duurzame oplossingen).

Trefwoorden: Tags: Dialoog
 

 Content Query