Begeleiding van de implementatie van de Woningwet

 • update:  
 •  
Op 1 juli wordt de herziene Woningwet ingevoerd en om de implementatie van de Woningwet te begeleiden heeft het ministerie van BZK een implementatieteam ingesteld dat er voor zorgt dat woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties goed uit de voeten kunnen met de nieuwe wet.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Op 17 juni was hiervoor de plenaire aftrap in Nieuwegein van de 'Woningwet Op Weg'. Na een bestuurlijke aftrap door Minister Blok waarin hij de Woningwet neerzette als een oude dame die een grote facelift heeft ondergaan, volgde er verschillende rondetafelgesprekken over de punten die door de invoering van de woningwet zijn opgelost, over de uitdagingen die er juist zijn gecreëerd en de algehele conclusie dat er nog veel werk te doen is. Centraal stonden de activiteiten van woningcorporaties die zich voornamelijk zullen richten op sociale woningbouw en alleen als de markt het laat liggen een rol vervullen in commerciële woningbouw en hoe zich dit verhoudt tot commerciële beleggers. Daarnaast ging het over de huurdersorganisatie die bij het maken van prestatieafspraken een belangrijke rol krijgt.

Bijeenkomst Woningwet op Weg

Spoedcursus corporatiefinanciën

In de middag werden er verschillende workshops georganiseerd. Fleur Elderhorst, hoofd BNG Advies, verzorgde de 'Spoedcursus corporatiefinanciën'.

Ondanks dat tijdens de ochtendsessie bleek dat al 66% van de stemmers aangaf prestatieafspraken te maken met gemeenten, corporatie en huurders (10% sinds kort en 24% nog niet), bleek de financiële informatie voor de deelnemers aan de workshop pittig om in een uur (!) te doorgronden.

De conclusie is dat inzicht in de financiële positie van de woningcorporatie gewenst is en een belangrijk uitgangspunt is bij het starten van onderhandelingen. Tijdens het onderhandelingsproces dienen financiële consequenties van verwachtingen, alternatieven en keuzes inzichtelijk te worden gemaakt. Hierbij spelen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit een belangrijke rol.

Een korte terugblik op de spoedcursus corporatiefinanciën.

 1. Raadpleeg de sheets van deze workshop (pdf) om een uitgangspositie te hebben aan de onderhandelingstafel.
 2. BNG Advies (en dus BNG Bank) is een van de partners die BZK ondersteunt bij het implementeren van de wet. Zo heeft BNG Advies:
   1. een handreiking geschreven in opdracht van VNG. Hierin is terug te vinden hoe gemeenten aan de hand van de financiële informatie inzicht kunnen krijgen in de financiële positie van de woningcorporatie en welke informatie relevant is bij het maken van prestatieafspraken. Ook worden financiële begrippen toegelicht naast de werking van het stelsel van achtervang.
   2. In het najaar worden via VNG Academie expertclasses verzorgd door BNG Advies in samenwerking met het ministerie van BZK en VNG, om gemeentelijk woningadviseurs en financieel adviseurs van gemeenten de benodigde kennis en vaardigheden aan te reiken.
 3. In het najaar geeft BZK een vervolg aan De Woningwet op Weg.
Trefwoorden: Tags: Wonen
 

 Content Query