Verduurzamen in de 'Big Society'

  • update:  
  • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
Woensdag 6 november vond het jaarlijkse Public Finance Congres plaats. Dit jaarlijkse congres is de ontmoetingsplaats voor financiële bestuurders en controllers in de publieke sector.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De Britse Camilla Sheldon trapte af met een toelichting op het begrip ‘The Big Society in the UK’. Haar bijdrage werd voorzien van een Nederlands tintje door onder meer Willem Vermeend, Hoogleraar Europees fiscaal recht en fiscale economie Universiteit Maastricht, en Caspar Boendermaker van BNG Bank.

Vermeend gelooft in reshoring, ofwel het terugbrengen van productie door West Europese bedrijven vanuit China naar het eigen continent omdat de Chinese loonkosten fors zijn gestegen en vooral omdat patenten worden geschonden en de kennis van bedrijven wordt gestolen.

 

Hij ziet de economische toekomst niet somber in. Er ligt weliswaar een levensgrote uitdaging in het terugbrengen van de collectieve sector naar ca 45% van het BNP (nu ligt het op ca 50% en dat is niet vol te houden), maar we staan er als Nederland goed voor. We hebben kennis en vaardigheden op de drie technologieën van de toekomst: smartphones/tablets, 3D-printing en monitoring op afstand. We moeten in Nederland regionale clusters bouwen waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen werken. Daar zijn we altijd goed in geweest en dat moeten we benutten. Dus niet hopen op regie vanuit Den Haag, maar zelf werken aan en in de regio.

Na dit betoog leidde Caspar Boendermaker namens BNG Bank een discussie over de kansen van het Engelse begrip Big Society in Nederland.

Big Society wordt in Engeland vooral gebruikt om private initiatieven te promoten en publiek-private samenwerking te prikkelen. Tijdens de discussie blijkt dat de meeste financiële bestuurders en controllers geloven in de voordelen van het betrekken van de private sector. Ook bij investeringen in verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

Wel werden kanttekeningen geplaatst bij de onvermijdelijke fouten die gemaakt worden, waarbij vooral de Wijkertunnel werd genoemd als debacle voor de rijksoverheid. Boendermaker gaf aan dat dit leergeld is betaald en private financiering tegenwoordig niet meer op basis van verkeersprognoses maar op basis van beschikbaarheid wordt terug betaald. Bij maatschappelijk vastgoed kan lering worden getrokken uit ervaringen ten aanzien van private financiering in de infrastructuur. Hij stond uitgebreid stil bij het verschil tussen bekostigen en financieren. Veel maatschappelijk vastgoed, of het nu om gemeentehuizen, onderwijsgebouwen of sportaccommodaties betreft, worden uit de publieke middelen bekostigd. Via inkomsten uit de verkoop van toegangskaartjes en consumpties kan soms een gedeelte van de bekostiging indirect privaat bekostigd worden. De financiering van maatschappelijk vastgoed kan via de balans van bijvoorbeeld een gemeente lopen (publieke financiering) of via private voorfinanciering. In dat geval dient een private partij een lening aan te trekken om het vastgoed te realiseren en via een huur of beschikbaarheidsvergoeding kan de private partij de financiering aflossen.

De discussie tussen de aanwezige bestuurders spitste zich vervolgens toe op de vraag of een dergelijke private financiering niet vooral iets is voor grote rijksprojecten of dat het ook geschikt kan zijn voor kleinere gemeentelijke investeringen. Bijvoorbeeld in verduurzaming van sportaccommodaties, onderwijsgebouwen of ander maatschappelijk vastgoed. Uiteindelijk gaf een van de aanwezigen een prachtig voorbeeld hoe bij kleinere projecten toch de prikkels van private financiering heeft kunnen introduceren zonder dat het leidt tot hoge transactiekosten. Door de opdrachtnemer bij het verduurzamen van een sportaccommodatie zelf een deel van de financiering op zich te laten nemen en uit de besparingen op de energierekening deze financiering af te lossen is op een relatief eenvoudige manier een krachtige prikkel om gedurende een langere periode efficiënt te handelen geïntroduceerd. Maar zo waarschuwde een andere bestuurder, aannemers kunnen in de huidige tijd geen grote bedragen voorfinancieren. ‘Wellicht dat de door Vermeend genoemde technologieën van de toekomst uitkomst kunnen bieden om de private financiering van projecten te vereenvoudigen’, stelt een congresganger.

Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; Dialoog
 

 Content Query