Verslag 100.000+ Congres “Controlling the Future” van 3 oktober 2014

  • update:  
  •  
Op de eerste vrijdag van oktober vindt jaarlijks het 100.000+ congres plaats voor wethouders financiën en hun concerncontrollers. Dit keer gefaciliteerd door de gemeente Alphen aan den Rijn.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De sponsoren van dit overleg zijn de BNG Bank en EY (Ernst & Young), die in deze gezamenlijk optrekken. Van de 28 100.000+ gemeenten waren er 24 vertegenwoordigd, enkele met meerdere deelnemers. Daarnaast waren het ministerie van BZK, de VNG vertegenwoordigd, waardoor er een mooie opkomst was. De deelnemers zijn hartelijk in het mooie stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn ontvangen. Mede gastvrouwen op deze dag waren Fleur Elderhorst, namens BNG Advies, en Marita de Hair (Voorzitter Public Sector EY).

Jacques Wallage heeft de aftrap genomen door zijn visie te geven op de gemeente van de toekomst. Centraal in zijn presentatie stond dat de huidige control mechanismen niet toereikend zijn, die beperken zich namelijk louter tot de cijfers terwijl de buitenwereld door emotie gestuurd wordt. Het idee van beheersbaarheid mag je omarmen maar de dynamiek mag niet uit het oog verloren worden. Zijn boodschap aan gemeenten is: meld problemen/risico’s tijdig (aan de raad), staar je niet blind op cijfersen besturen is activeren van andermans verantwoordelijkheid. Hierop volgde Goos Minderman (hoogleraar Public Governance aan de VU Amsterdam) over de balans tussen controleren en reguleren. Publieke taken worden (steeds meer) buiten of in samenwerking met gemeenten (in netwerken) uitgevoerd. Hoe stuur je als gemeente, en in het bijzonder als controller deze netwerken aan? Volgens Goos Minderman zullen zowel gemeenten als de partijen waarmee ze in dat netwerk samenwerkt elkaars risico-analyses (als voorbeeld) moeten delen en consensus moeten hebben over de doelstellingen die zij (gezamenlijk) nastreven. Zelfreflectie, zelfkwelling en het delen van buikpijn zal bijdragen aan het vergroten van een goede samenwerking.

 

In de middag zijn er 3 verdiepingsdialogen gegeven: Sturen op kengetallen (Bernard van Ommeren en David Zijlmans Director EY), Goed opdrachtgeverschap- de decentralisaties (Fleur Elderhorst en Marita de Hair), Ontkokering en beheersing van de sociale agenda (Michel du Chatinier, wethouder financiën Alphen aan den Rijn). In de verdiepingsdialogen is duidelijk geworden hoe bestuurders hechten aan hun autonomie en niet slechts door ratio’s/normering beperkt willen worden en dat er nog veel moet gebeuren willen de decentralisaties succesvol zijn. De dag is afgesloten met een inspirerend betoog van Max Caldas (Coach Nederlands Dames/Herenhockeyteam) over coaching waarbij hij inzage gaf hoe hij een succesvol team te smeden.

Trefwoorden: Tags: Bijeenkomst; Dialoog
 

 Content Query