BNG Bank benoemt Marlies van Elst in RvC

  • update:  
  •  
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank heeft mevrouw Marlies van Elst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De vergadering heeft daarnaast ingestemd met het voorstel om de handelsnaam BNG Bank nu ook in de statuten vast te leggen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Marlies van Elst (1966) vervult de vacature die in de Raad is ontstaan na het aftreden van mevrouw Petri Hofsté. Daarmee wordt invulling gegeven aan de gewenste continuïteit binnen de Raad van Commissarissen op het gebied van bancaire deskundigheid. 

Marlies van Elst

Marlies van Elst (foto) beschikt over kennis en ervaring op het gebied van operations, IT en dataverwerking, een kennisgebied waarvan het belang ook voor BNG Bank toeneemt. Haar internationale ervaring kan bijdragen aan het in breder perspectief plaatsen van diverse discussies. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ook de herbenoemingen van mevrouw Jantine Kriens en de heer Kees Beuving goedgekeurd. Daarnaast is ingestemd met het voorstel om 37,5% van de winst (2016: 25%) als dividend over het boekjaar 2017 uit te keren.

Relevante wetswijzigingen, de Nederlandse Corporate Governance Code en een veranderde praktijk zijn voor BNG Bank aanleiding geweest om de statuten te actualiseren en moderniseren. Bij die gelegenheid is de naam 'BNG Bank N.V.' nu ook in de statuten vastgelegd als vervanging van de statutaire naam 'N.V. Bank Nederlandse Gemeenten'. 

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
Yes

 Content Query