BNG Bank en VNG dagen ondernemers uit tot verduurzaming

  • update:  
  • Overheden
BNG Bank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten roepen ondernemers op mee te doen aan de Global Goals Social Impact Challenge. Ze vragen ondernemers om ideeën die gemeentelijk duurzaamheidsbeleid ondersteunen. Goede ideeën maken kans op financiering vanaf een bedrag van €100.000. Inzenden kan tot en met 9 september.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​De ideeën moeten bijdragen aan doel 12: 'Verantwoorde productie en consumptie' van de in 2015 door de VN vastgestelde Global Goals for Sustainable Development. Bijna alle landen ter wereld, inclusief Nederland, hebben zich gecommitteerd aan deze duurzaamheidsagenda voor 2030. In Nederland werken gemeenten via de Gemeenten4GlobalGoals campagne, waarbij ruim 60 gemeenten zijn aangesloten, samen aan het behalen van de Global Goals agenda.

'Terwijl klimaatverandering dagelijks in het nieuws is, blijft de grote vraag: hoe kunnen we de problematiek rondom duurzame productie en consumptie concreet aanpakken? Ik ben blij dat BNG Bank en gemeenten de handen ineen slaan met ondernemers voor concrete oplossingen', zegt Jan van Zanen, voorzitter van de VNG.

Sinds 2017 werken BNG Bank en de VNG samen om gemeenten te stimuleren om concreet invulling te geven aan de Global Goals. Zo organiseren de partners in september regionale bijeenkomsten voor gemeentebestuurders over de Global Goals.

Met de Global Goals Social Impact Challenge dagen BNG Bank en de VNG ondernemers uit om creatieve en financierbare oplossingen aan te dragen die bruikbaar zijn voor de implementatie van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Ondernemers kunnen financiering vanaf 100.000 euro ontvangen voor hun idee. Voor een solide en schaalbaar businessplan is financiering van enkele tientallen miljoenen niet ondenkbaar. Ook plannen die niet als winnaar eindigen kunnen financiering ontvangen als ze toch interessant genoeg zijn. De financiering betreft een lening die, afhankelijk van de business case, kan komen van het BNG Duurzaamheidsfonds, BNG Bank en/of een derde financier.  De grote uitdaging voor ondernemers is om een businesscase te bedenken die voldoende vertrouwen biedt aan deze financiers.

Vanaf nu tot uiterlijk 9 september kunnen ondernemers ideeën indienen bij BNG Bank en de VNG, via de website van de VNG.

VNG zet zich middels haar Gemeenten4GlobalGoals campagne in om met zoveel mogelijk gemeenten te werken aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (Global Goals). In deze campagne neemt VNG International een faciliterende en ondersteunende rol aan. Samen met gemeenten werkt VNG aan een duurzamere toekomst.  

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van ruim EUR 140 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, energie en infrastructuur.


Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid
Yes

 Content Query