BNG Bank Update: resultaten Europese stress test 2018

  • update:  
  •  
BNG Bank participeerde in 2018 in de stress test voor banken in de Europese Unie, die is uitgevoerd door de Europese Bankenautoriteit (EBA) in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Europees Comité voor Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board of ESRB).

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​De stress test leidde voor BNG Bank in het basisscenario tot een CET1-ratio (kapitaalbuffer) van 31,9% per eind 2020. Onder het ongunstige (adverse) scenario resulteert een CET1-ratio van 22,3% per eind 2020.

De EU-brede stress test 2018 kent geen drempel waarboven een instelling is ‘geslaagd’. De test is bedoeld als belangrijke informatiebron voor het toezichtproces (SREP). De resultaten helpen bevoegde autoriteiten om te beoordelen of BNG Bank in een stress scenario kan blijven voldoen aan de haar gestelde kapitaaleisen.

Het ongunstige (adverse) stress test scenario is door de ECB en ESRB vastgesteld en heeft betrekking op de periode 2018-2020. De stress test is uitgevoerd op basis van de balans per eind december 2017, en houdt dus geen rekening met bedrijfsstrategieën of managementbeslissingen na die datum. Het is geen voorspelling van de winst van BNG Bank.

De volledige resultaten van de stress test zijn beschikbaar op de website van de Europese Banken Autoriteit.Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query