BNG Bank wil Jan van Rutte en Johan Conijn herbenoemen als commissaris

  • update:  
  •  
De Raad van Commissarissen (RvC) van BNG Bank draagt Jan van Rutte en Johan Conijn voor om te worden herbenoemd als lid van de RvC. Deze voordracht is een van de punten die worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank. Tijdens die vergadering wordt ook het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2019 besproken.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​De benoemingstermijn van zowel Jan van Rutte als Johan Conijn eindigt in 2020. Beide heren komen in aanmerking om te worden voorgedragen voor herbenoeming en hebben zich daartoe ook bereid verklaard. De RvC is verheugd dat hun deskundigheid en hun grote ervaring beschikbaar blijven voor de bank. De RvC bestaat uit 7 personen waarvan 3 vrouwen.

Jan van Rutte (1950) was voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland en CFO in de Raad van Bestuur van ABN AMRO Groep. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank en lid van de Raad van Commissarissen van ORMIT en PGGM. Johan Conijn (1950) is directeur en senior adviseur bij Finance Ideas en emeritus hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens lid van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund.

Vanwege het Coronavirus zal het mogelijk zijn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 april 2020 op afstand bij te wonen. Aandeelhouders kunnen vanaf hun eigen werkplek inloggen, vragen stellen en stemmen.

Trefwoorden: Tags: Jaarcijfers
Yes

 Content Query