Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

  • update:  
  •  
Wijziging per 2 maart 2017

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

In de Algemene Voorwaarden zijn de omgangsregels tussen u als klant en BNG Bank beschreven. Hierin staan de rechten en plichten die voor ons én voor u gelden. De huidige Algemene Voorwaarden komen uit 2009. Deze voorwaarden zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn geschreven in eenvoudiger en begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking. Ze heten voortaan Algemene Bankvoorwaarden (ABV).

De gewijzigde ABV zijn, met uitzondering van artikel 37, inhoudelijk gelijk aan de Algemene Bankvoorwaarden 2017 die zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen kunt u vinden op www.nvb.nl.

Download de gewijzigde ABV 
De ABV treden in werking per 2 maart 2017.

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query