Ontwikkelaarsportaal voor PSD2 en TPP informatie

  • update:  
  •  
Het Ontwikkelaarsportaal van BNG Bank is speciaal voor derde partijen van PSD2, Access to the Account (XS2A) diensten en ERP-leveranciers van onze klanten. Op dit portaal staat alle informatie met betrekking tot API-documentatie en veelgestelde vragen om te koppelen met onze betalingssystemen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Wij ontwikkelen API's voor de volgende diensten:

​Payment Initiatie API

Met de payment initiatie API kunt u diverse soorten betaalopdrachten bij ons aanbieden zoals enkelvoudige SEPA betalingen (in toekomst ook via Instant Payments), periodieke SEPA betalingen, batchbetalingen en incassobatches.

Met de API in het portaal kunt u op dit moment alleen enkelvoudige opdrachten insturen en tekenen.

DeZE functionaliteit wordt de komende maanden verder uitgebreid.

​Account informatie API

Met de account informatie API kunt u verschillende soorten informatie over rekeningen van onze klanten ophalen. Denk hierbij aan saldi, mutaties of afschriften in verschillende formaten.

Het verkrijgen van consent vormt ook een belangrijk aspect van deze service, immers zonder consent geen informatie.

Deze API is momenteel nog in ontwikkeling.

​Saldocheck voor 'card' transacties API

​Met de saldocheck voor 'card' transacties API controleert u of er voldoende saldo aanwezig is op een rekening om een transactie te kunnen uitvoeren. Wij beantwoorden de saldocontrole uitsluitend met een ja of nee.

Deze API is MOMENTEEL nog in ontwikkeling.

Rechtstreekse koppeling met uw ERP-systeem

De techniek van bovenstaande API is niet alleen te gebruiken door TPP'ers maar kan ook gebruikt worden voor het rechtstreeks koppelen van uw ERP-systeem met onze betaaldiensten. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld vroeg in de ochtend automatisch uw afschriften bij ons ophalen en verwerken of uw betaal- en incasso-bestanden inlezen bij de bank.

Deze service is nog in ontwikkeling.

aanmelden

Alle informatie die nodig is om onze API te gebruiken staat op het BNG Bank Ontwikkelaarsportaal. Ook kunt u in het portaal uw koppeling testen tegen onze sandbox. Om toegang te krijgen, klikt u op onderstaande blauwe knop en vult u uw gegevens in. Op deze wijze houden wij het overzicht welke organisaties bij ons hebben getest, om passende diensten te kunnen leveren. Na uw aanmelding ontvangt u direct van ons, per e-mail, een link naar het portaal.

AANMELDEN voor ONTWIKKELAARSPORTAAL

U heeft als TPP vragen of (productie)problemen

Vragen en problemen van TPPs behandelen wij op dezelfde wijze als problemen van onze klanten. U kunt deze per mail of telefonisch melden bij onze klantenservice (klantenservice@bngbank.nl of 070 3750 555). Productieproblemen ontvangen wij bij voorkeur per mail, begeleidt met eventuele foutmeldingen of andere relevante informatie.

Productieproblemen worden direct gedurende kantoortijden in behandeling genomen. Andere vragen worden veelal binnen 24 uur behandeld. Indien ondersteuning vanuit de tweede lijn noodzakelijk is kan de behandeling meer tijd in beslag nemen.

Trefwoorden: Tags:  
No

 Content Query