Digitale dienstverlening BNG Bank

  • update:  
  •  
Lees hier over de ontwikkelingen van BNG Betalingsverkeer en Mijn BNG Bank.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic
INLOGGEN VIA MIJN BNG BANK
Vanaf 1 december zijn de aparte inlogknoppen op onze website verdwenen. Wanneer u op 'inloggen' klikt en inlogt, komt u in het dashboard van Mijn BNG Bank. Vanuit dit dashboard klikt u eenvoudig door naar de diverse diensten als Betalingsverkeer, uw leningenoverzicht of Digitaal Archief. Kunt u niet inloggen of ontbreken er bepaalde diensten in uw dashboard, vraag dan uw klantbeheerder om dit aan te passen.

RENTETARIEVEN
Binnenkort zullen de rentetarieven als download worden aangeboden in Mijn BNG Bank. Het extranet komt hiermee te vervallen. Vanaf begin 2021 zal BNG Bank verder werken aan een relevante weergave van de rentetarieven in Mijn BNG Bank. Heeft u geen account om in te loggen op Mijn BNG Bank? Neem dan contact op met de Klantenservice van BNG Bank om de rentetarieven ad hoc op te vragen. Zij sturen u dan een excel met de actuele rentetarieven toe.

DIGITALISERING ALLE FYSIEKE FORMULIEREN
Met Mijn BNG Bank willen wij steeds meer klantwaarde voor u creëren en ook de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Zo zijn wij gestart met het aanvragen van een standaard bankverklaring en een bankgarantie. Binnenkort voegen wij hier diverse betalingsverkeerformulieren aan toe. Uiteindelijk moeten alle fysieke formulieren en overeenkomsten in de loop van 2021 worden gedigitaliseerd; ook waarvoor een digitale handtekening van een rechtsgeldig vertegenwoordiger is vereist.

BETAALVERZOEK VIA BETALINGSVERKEER
Binnenkort starten we een pilot met het aanmaken van een betaalverzoek in Betalingsverkeer via SMS of e-mail. Via een gekoppeld iDEAL-account kunnen uw klanten eenvoudig en snel betalen naar uw rekening.

EXTERNE BANKREKENINGEN IN BETALINGSVERKEER
Begin volgend jaar wordt het mogelijk om het saldo en de mutaties van uw bankrekeningen bij een andere bank te bekijken via Betalingsverkeer. Hierdoor hoeft u niet elke keer in te loggen in een bankomgeving die u verder nauwelijks gebruikt. Later in het jaar willen wij het ook mogelijk maken om het externe saldo via ons over te boeken naar uw BNG-rekening.

API-KOPPELING NAAR BETALINGSVERKEER
We werken momenteel aan een API-koppeling voor klantsystemen naar betalingsverkeer. In eerste instantie zal het gaan om het uitwisselen van losse betaalopdrachten en rekeningmutaties. Op een later moment zullen we hier ook batchverkeer aan toevoegen.

INSTANT PAYMENTS
Het instant payments project is helaas door omstandigheden enkele keren vertraagd. Naar verwachting zal het project in de eerste helft van 2021 afgerond worden. 

DYNAMISCH ADRESBOEK
Het huidige adresboek met IBAN-nummers wordt vervangen door een dynamisch adresboek. Uit veiligheidsoverwegingen worden adressen die 2 jaar niet meer bij enkelvoudige betalingen zijn gebruikt, verwijderd uit het overzicht. Hierdoor is de kans kleiner dat een betaling naar een verkeerde bestemming gaat. 

Het apart invoeren van adressen wordt niet meer toegestaan. Nieuwe adressen worden automatisch in het dynamisch adresboek opgenomen. Het zogenaamde gesloten adresboek wordt wel ondersteund.

DIGITAAL ARCHIEF
De module Digitaal Archief kan nu ook via het menu Rekeninginformatie worden opgestart. Vervolgens wordt bij het verlaten van het archief weer teruggekeerd naar Betalingsverkeer.

Trefwoorden: Tags: Betalingsverkeer
Yes

 Content Query