Gebruik en voorwaarden digipass

De digipass is een soort rekenmachine die na het ingeven van de pincode een tijdelijk logincode berekent welke maar 1 keer te gebruiken is (One Time Password). Met deze logincode krijgt de gebruiker toegang tot BNG Betalingsverkeer en Digitaal Archief. Tevens kunnen betalingen bevestigd worden met een speciale functie op de digipass.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Persoonlijk

De digipass wordt aan een gebruiker gekoppeld en is daardoor persoonsgebonden. Het digipass-nummer op de achterkant is uniek en vastgelegd bij BNG Bank. Geef nooit uw pincode van uw digipass aan anderen door. Bewaar uw digipass op een veilige plek.

Offline

De digipass is een offline token, er is geen additionele software nodig om in te loggen en betalingen te verrichten. Naast de pincode heeft u ook een logincode en/of een bevestigingscode nodig. Deze verschijnen op de digipass nadat u "1" inloggen of "3" bevestigen hebt gekozen.

Gebruikers ID

Voor het inloggen in BNG Betalingsverkeer is geen wachtwoord meer nodig. De unieke logincode van de digipass vervangt het wachtwoord. Dus na uw gebruikers id ingegeven te hebben, dient u de pincode op de digipass in te geven, dat doet u als volgt.

Inloggen

Zet uw digipass aan door de knop OK even ingedrukt te houden. Voer op de digipass uw pincode in.
Druk op de knop “1” van de digipass. Er verschijnt een 6-cijferige logincode. Neem deze logincode over op uw pc-scherm en klik op de knop “Inloggen”. U bent nu ingelogd in een online dienst van BNG Bank.

Bevestigen

Zodra een betaling bevestigt dient te worden doorloopt u de volgende stappen:

 • Controleer de te verwerken opdrachten.
 • Zet uw digipass aan door de knop OK even ingedrukt te houden.
 • Voer op de digipass uw pincode in.
 • Druk op knop "3" van de digipass.
 • Uw digipass vraagt om "Controle 1".
 • Vul hier de code in welke bij "STAP 2 DIGIPASS" op uw beeldscherm staat.
 • Uw digipass vraagt om "Controle 2".
 • Vul hier de code in welke bij "STAP 3 CONTROLEGETAL" op uw beeldscherm staat.
 • Op uw digipass verschijnt nu een 8-cijferige bevestigingscode.
 • Neem deze code over bij "STAP 4 BEVESTIGINGSCODE" op uw beeldscherm.
 • Klik vervolgens op "BEVESTIGEN".

Nieuwe gebruiker

Nieuwe gebruikers worden aangemeld met een Procuratie Autorisatie Formulier (PAF). Dit formulier is voorzien van de handtekening van de eindgebruiker. Om de handtekening van deze gebruiker te kunnen controleren is het toevoegen van een geldige kopie legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) verplicht. BNG Bank zal deze handtekening vergelijken indien aanlevering van betalingsopdrachten via de noodprocedure loopt. Het formulier dient ondertekend te worden door een rechtsgeldige vertegenwoordiger en de beheerder, welke door BNG Bank face to face geïdentificeerd is. Bij het ontbreken van deze handtekeningen of een niet correcte ondertekening zal BNG Bank het formulier niet in behandeling nemen.

BNG Bank zal na controle van het formulier een nieuw gebruikersaccount aanmaken en een pinmailer en digipass opsturen naar de betreffende eindgebruiker. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de digipass een dag later verzonden aan de eindgebruiker.

Na ontvangst is de eindgebruiker verplicht:

 • Te controleren of alle enveloppen schadevrij ontvangen zijn;
 • De pincode, zoals die is verstrekt door BNG Bank, direct te wijzigen in een eigen pincode;
 • De beheerder te verzoeken de digipass binnen BNG Betalingsverkeer op actief te zetten;
 • Het formulier digipass, keuze "Ontvangstbevestiging" in te vullen, af te drukken, samen met de beheerder te ondertekenen en te mailen naar klantenservice@bngbank.nl.

Afdeling Klantenservice zal, na controle van de handtekeningen, de digipass definitief actief maken en de gebruiker met een reply, op de mail met de ontvangstbevestiging, op de hoogte stellen.

deblokkeren digipass

Wanneer u te vaak een foutieve pincode invoert wordt uw digipass geblokkeerd. Er verschijnt een melding op het scherm. U kunt uw digipass op de volgende wijze weer deblokkeren.

Klantenservice zal, na controle van de handtekening, telefonisch contact opnemen en u vragen naar de blokkeercode. Aan de hand van deze blokkeercode ontvangt u telefonisch een deblokkeercode die u moet invoeren op uw digipass. Hierna kunt u een nieuwe pincode ingeven en is uw digipass weer bruikbaar.

Resetten digipass

Indien uw digipass een lange tijd niet gebruikt is, kan het voorkomen dat de digipass gereset moet worden. Dit wordt dan op het schermpje aangegeven. U kunt uw digipass op de volgende wijze resetten.

 • Download het formulier digipass, kies “Resetten digipass”, vul het in en druk het af.
 • Onderteken als gebruiker van de digipass het formulier.
 • Het formulier kunt u mailen naar klantenservice@bngbank.nl.

Klantenservice zal, na controle van de handtekening, uw digipass resetten en u, met een reply op uw mail, hiervan op de hoogte stellen. Hierna is uw digipass weer bruikbaar.

Deactiveren Digipass

Indien u niet langer een digipass nodig heeft, maar wel uw gebruikers ID en wachtwoord moet behouden om in te kunnen loggen in BNG Bank Extranet dan kunt u de betreffende digipass laten deactiveren. U kunt de digipass op de volgende wijze deactiveren.

 • Download het formulier digipass, kies “Deactiveren digipass”, vul het in en druk het af.
 • Onderteken het formulier als gebruiker van de digipass samen met de beheerder.
 • De aanvraag kunt u mailen naar klantenservice@bngbank.nl.

Klantenservice zal, na controle van de handtekeningen, de betreffende digipass in haar systemen deactiveren. De digipass is hierna niet meer te gebruiken.

Aanvraag vervangende Digipass

Indien uw digipass zoekgeraakt is of wanneer de digipass aangeeft dat de batterij aan het einde van de levensduur is, kan op de volgende wijze een nieuwe digipass aangevraagd worden.

 • Download het formulier digipass, kies “Aanvraag nieuwe digipass”, vul het in en druk het af.
 • Onderteken het formulier als gebruiker van de digipass samen met de beheerder.
 • De aanvraag kunt u mailen naar klantenservice@bngbank.nl

Klantenservice zal, na controle van het formulier, een nieuwe digipass koppelen. Na deze actie zal Klantenservice de pinmailer, behorend bij de nieuw gekoppelde digipass, aan u als eindgebruiker versturen. De volgende dag zal de digipass verzonden worden.

Let op: in geval van onzorgvuldig gebruik zal BNG Bank kosten in rekening brengen.

Na ontvangst bent u als eindgebruiker verplicht:

 • Te controleren of alle enveloppen schadevrij ontvangen zijn;
 • De pincode, zoals die is verstrekt door BNG Bank, direct te wijzigen in een eigen pincode;
 • De beheerder te verzoeken de digipass binnen BNG Betalingsverkeer op actief te zetten;
 • Op het formulier digipass, de keuze "Ontvangstbevestiging" invullen, afdrukken en samen met de beheerder ondertekenen;
 • De ontvangstbevestiging kunt u mailen naar klantenservice@bngbank.nl.

Afdeling Klantenservice zal, na controle van de handtekeningen, de digipass definitief actief maken en u, met een reply op uw mail met de ontvangstbevestiging, hiervan op de hoogte stellen.

Afmelden gebruiker

Gebruikers kunnen worden afgemeld met een Procuratie Autorisatie Formulier (PAF). Het formulier dient ondertekend te worden door een rechtsgeldige vertegenwoordiger en de beheerder, welke door BNG Bank face to face geïdentificeerd is. Bij het ontbreken van deze handtekeningen of een niet correcte ondertekening zal BNG Bank het formulier niet in behandeling nemen.

BNG Bank zal na controle van het formulier de betreffende gebruiker verwijderen uit de diverse systemen en de bijbehorende digipass in haar systemen deactiveren.

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query