Veelgestelde vragen Gebruikersbeheer BNG Betalingsverkeer

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Kan voor de procuratie per gebruiker een persoonlijke limiet worden toegekend bij het insturen van opdrachten?

Ja, binnen BNG Betalingsverkeer kun u per gebruiker een limiet instellen. Deze limiet geldt voor iedere enkelvoudige betaalopdracht en voor iedere individuele opdracht die via batches worden aangeboden. U kunt dit opgeven op het Procuatie Autorisatie Formulier.

Wat moet er gedaan worden om een invoerder gebruik te kunnen laten maken van BNG Betalingsverkeer?

Elke gebruiker BNG Betalingsverkeer dient te beschikken over een digipass. Voor iedere gebruiker moet er tevens een Procuratie Autorisatie Formulier (PAF) ingevuld worden om toegang tot de online dienstverlening en bevoegdheden binnen BNG Betalingsverkeer te krijgen.

Kan de klantBeheerder ook een profiel BNG Betalingsverkeer krijgen?

De Klantbeheerer krijgt altijd toegang tot BNG Betalingsverkeer voor het beheren van de digipassen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen dat de Klantbeheerder ook nog andere taken toegewezen krijgt binnen BNG Betalingsverkeer. 

Moet ik twee PAF's invullen als mijn KlantBeheerder ook bevoegdheden heeft voor BNG Betalingsverkeer?

Nee, op de PAF waarmee u uw Klantbeheerder bekend maakt bij BNG Bank kunt u tevens ook een profiel aankruisen. Het is dus niet vereist dat u twee formulieren invult en verstuurt naar de BNG.

Kan ik een andere dienst of organisatie machtigen voor het kunnen raadplegen van onze rekeningen?

Ja, dit dient u op te geven aan de BNG Bank via het PAF. Dit formulier vindt u onder Formulieren.

Moet ik voor elke nieuwe gebruiker nieuwe PAF's invullen?

Ja, elke nieuwe gebruiker die toegang vereist tot BNG Betalingsverkeer dient bekend te worden gemaakt aan de BNG Bank via de PAF.

Moet ik al mijn hoofd- en nevenrekeningen via de PAF bekendmaken voor gebruik in BNG Betalingsverkeer?

Ja, indien u wenst te beschikken over uw hoofd- en nevenrekeningen in BNG Betalingsverkeer dient u deze via de PAF aan BNG Bank bekend te maken.

Moet ik opnieuw een procuratie autorisatie formulier (PAF) insturen als ik de mail betreffende een spoedadvisering niet meer wens te ontvangen?

U kunt dit zelf aan- of uitzetten bij Gegevens Beheren, Persoonlijke Instellingen.

Trefwoorden: Tags: BNG Betalingsverkeer
 

 Content Query