Geen adresgegevens meer bij betaalopdrachten

  • update:  
  •  
Eind 2017 hebben Nederlandse banken de afspraak gemaakt om uiterlijk 1 januari 2019 geen adresgegevens meer te vermelden in de rekeninginformatie op het (elektronische) rekeningafschrift.   

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

​Voor de uitvoering van een betaalopdracht zijn alleen een IBAN en een naam noodzakelijk. Vooral ten behoeve van reconciliatie door zakelijke klanten werd hier door de bank in de meeste overboekingen het adres van de betaler aan toegevoegd.

Mede vanwege de invoering van de nieuwe privacy wetgeving (AVG) is de doelmatigheid van het meegeven van de extra gegevens opnieuw beoordeeld. Na consultatie van diverse marktpartijen is geconcludeerd dat de adresgegevens slechts sporadisch noodzakelijk zijn voor een goede reconciliatie. Het meegegeven betaalkenmerk en de opkomst van betaalmethoden als iDEAL hebben de extra gegevens grotendeels overbodig gemaakt. Daarbij hebben zich de laatste jaren diverse situaties voorgedaan waarbij zakelijke en particuliere klanten misbruik hebben gemaakt van de verstrekte gegevens. 

BNG Bank zal in de tweede helft van 2018 stoppen met de vermelding van de adresgegevens. Mocht u problemen ervaren of verwachten in uw reconciliatieproces, dan adviseren wij u graag over een effectief gebruik van betaalkenmerken en het gebruik van bijvoorbeeld iDEAL.

Onze klantenservice helpt u graag verder (klantenservice@bngbank.nl of 070 3750 555).

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query